Nu har du kommit fram till avhandlingens sista del. I den avslutande texten ser jag tillbaka på arbetet och de nya tankar som undersökningnarna gett mig. Jag reflekterar över skillnaderna mellan att vara junior och senior i sin yrkesroll som sångare och över de två praktiska kunskapsformer som är sammanflätade i sångarens praktik; hantverksmässigt kunnande och etiska överväganden. Jag resonerar över vad som behövs för att ett normkreativt arbete ska rymmas inom en institution och ger förslag på vidare forskning inom det fält som min avhandling ingår i. 


I epilogen funderar jag över vad som hänt sedan jag inledde mina doktorandstudier. I tacket lyfter jag fram dels alla som hjälpt mig med avhandlingen, dels de konstnärliga "syskon" och andra "släktningar" som liksom jag arbetar för en mer genusnyfiken och normkreativ operakonst. Jag vill också tacka dig som har tagit del av min avhandling!

Släpp sångarna loss! Genus, gestaltningsnormer och konstnärligt handlingsutrymme i opera är ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt (doktorsavhandling) framlagt vid SKH 2023. Doktorsprojektet ingår i SKH:s publikationsserie X Position, ISSN 2002-603X, nr 23 och har ISBN 978-91-88407-42-9

 

Texten i doktorsavhandlingen har genomgått plagiatkontroll hos Ouriginal.


Samtliga bilder är godkända för publicering av upphovsrättsägarna. Fotograf är Hanna Andersson om inte annat anges.


Formgivning av textpdf:er: Moa Schulman
Typsnitt: Phase (Elias Hanzer) samt Karmina (Veronika Burian och José Scaglione)


Normkritisk språkgranskning: Majk Michaelsdotter


© Tove Dahlberg, 2023

Nu har du kommit fram till avhandlingens sista del. I den avslutande texten ser jag tillbaka på arbetet. Jag reflekterar över skillnaderna mellan att vara junior och senior i yrkesrollen som sångare och över de två praktiska kunskapsformer som är sammanflätade i sångarens praktik; hantverksmässigt kunnande och etiska överväganden. Jag resonerar om vad som behövs för att ett normkreativt arbete ska rymmas inom en institution och ger förslag på vidare forskning inom det fält som min avhandling ingår i.


I epilogen funderar jag över vad som hänt sedan jag inledde mina forskarstudier. I tacket lyfter jag fram dels alla som hjälpt mig med avhandlingen, dels de konstnärliga "syskon" och andra "släktingar" som liksom jag arbetar för en mer genusnyfiken och normkreativ operakonst. Jag vill också tacka dig som har tagit det av min avhandling! 

Tove Dahlberg är sångare, utbildad först inom jazz vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, därefter inom opera vid Operastudio '67 och dåvarande Operahögskolan i Stockholm. Hon har haft solistuppdrag vid Covent Garden i London, La Monnaie-operan i Bryssel, Opéra National de Lyon och Lincoln Center i New York och på operafestivalerna i Glyndebourne, Florens och Aix-en-Provence. I Sverige har hon framträtt vid Kungliga Operan, Drottningholms slottsteater och Folkoperan. Bland rollerna märks Dorabella i Così fan tutte (Mozart), Cherubin i Figaros bröllop (Mozart), Kleopatra i Julius Caesar (Händel) och titelrollerna i Julie (Philippe Boesmans efter Strindbergs drama) och Pelléas och Mélisande (Debussy). 

Uppgifter gällande upphovsrätter:

 

HÖG VISA

© Kjell Perder. Publicerad med tillstånd av tonsättaren.

 

STARK SOM DÖDEN

Musik: Maria Löfberg Libretto: Tove Dahlberg & Maria Löfberg

© Maria Löfberg och Tove Dahlberg.
Publicerad med tillstånd av upphovspersonerna.

 

UNDER EN KVINNAS HJÄRTA

Musik: Sven-David Sandström Text: Leif Janzon

© Gehrmans Musikförlag AB.
Publicerad med tillstånd av förlaget.