Med två kärleksscener ur operarepertoaren som material mötte jag hösten 2021 sångarna Mattias Nilsson och Erika Sax, dramaturgen och regissören Gunilla Edemo, intimitetskoordinatorn Malin B. Erikson och pianisten Love Derwinger i en serie praktiska laborationer. Syftet var att undersöka genus, gestaltningsnormer och arbetsmodeller i kärleksscener och sångarens handlingsutrymme i den konstnärliga processen. 

Undersökningen var ursprungligen planerad till hösten 2020, men fick skjutas fram ett år på grund av coronapandemin. När allmänheten fick tillgång till vaccin blev det möjligt att arbeta på ett smittsäkert sätt. De medverkande i undersökningen hade alla fått två doser vaccin mot covid-19. Medtagna efter en lång tids isolering kunde vi äntligen mötas fysiskt i en repetitionssal, i denna för oss alla nya konstellation, för att tillsammans undersöka isoleringens motsats – intimitet. Inför varje träff tog vi var och en ett antigentest för att säkerställa att ingen bar på smitta. Med institutionsledningens goda minne trotsade vi därefter de anslag som var uppsatta överallt i offentliga lokaler vid denna tid, som uppmanade oss att hålla avstånd till varandra.

Efter sex halvdagar med sceniska och vokala laborationer avslutades undersökningen med en forskningsföreställning. Precis som med Mönster och möjligheter var den sceniska redovisningen ett försök att bjuda in publiken i vår undersökande process, snarare än att uppvisa ett konstnärligt färdigt resultat.

Klicka på den svarta rutan här nedanför för att titta på den avfilmade föreställningen. När du tittat klart kan du klicka på pdf:en som ligger nedanför filmen för att fortsätta läsa.