Även avhandlingens tredje delprojekt skedde delvis utanför akademin. För att undersöka ett vidgat konstnärligt handlingsutrymme för mig som sångare inledde jag våren 2018 ett samarbete med tonsättaren Maria Löfberg. Till konsertproduktionen Sångernas sång skrev vi tillsammans ett kammarmusikstycke. Kjell Perders verk Hög visa skulle också framföras vid projektets två konserter. Jag använde dessa båda stycken för att tillsammans med en regissör och en pianist fortsätta utforskandet av en genusnyfiken och normkreativ gestaltning. Fokus i arbetet låg på att skapa en subjektsposition åt min karaktär och på hur jag kunde förmedla sexuellt begär, inom den på många sätt strikta form som en konsertsituation innebär.


Till denna undersökning hör flera filmer och klaverutdrag. Dock börjar också denna del av avhandlingen med text, dels på grund av att samskapandet med Maria Löfberg skedde före gestaltningsarbetet, dels för att de verk jag sedan undersökte vokalt och sceniskt är nutida. Det enklaste sättet att ta del av materialet är att klicka på text-pdf:en här nedanför och börja läsa. När det är tänkt att du ska ta del av en elektronisk resurs dyker det upp en klickbar länk i texten. Länken leder till en sida där endast den eller de resurser som är aktuella ligger. Högerklicka och välj ”öppna i ny flik”. När du har tittat klart kan du stänga fliken och fortsätta läsa i text-pdf:en. Du kan också välja att klicka på resurserna på denna expositionssida.