Första delen av projektet sker under 2017 i Helsingfors vid forskarkollegiet Helsinki Collegium for Advanced Studies vid Helsingfors Universitet, finansierat av Kone Foundation. 


The first part of the project takes place during 2017 in Helsinki at the Helsinki Collegium for Advanced Studies at the University of Helsinki, financed by Kone Foundation.

 


Andra delen av projektet sker under åren 2018-2019 i Stockholm vid Stockholms Konstnärliga Högskola, finansierat av Vetenskaprådet. 


The second part of the project takes place during 2018-2019 in Stockholm at Stockholm University of the Arts, financed by Vetenskapsrådet.

Performing with Plants 

- an artistic research project by Annette Arlander


Att sam-agera med växter

- ett konstnärligt forskningsprojekt av Annette Arlander

2017

Performing Landscape – Swinging Together or Playing with Projections”. In Body, Space, & Technology Journal Vol.16.  http://people.brunel.ac.uk/bst/vol16/ (NB. flash needed)

 

 

Kasvien kanssa - With Plants 

Seminar on working with plants 3 May 2017, 10 am to 4 pm

Helsinki Collegium for Advanced Studies

(in Finnish)

"Performing with Plants" in a workshop in Plantarium - Re-imagining Green Futurities, Linköping University 1-2 June 2017

https://www.tema.liu.se/tema-g/Posthuman/arkiv-av-kalendarium/call-for-participants-for-a-workshop-plantarium?l=en

 "Practising art - as a habit? / Att utöva konst - som en vana?" In Ruukku Journal, # 7. June 2017. http://ruukku-journal.fi/en

https://www.researchcatalogue.net/view/292065/292066


2018

2019

2020