De första försöken i Helsingfors

The first attempts in Helsinki

(2016)

Experiment och improvisationer tillsammans med Kirsi Heimonen

Exploring and improvising together with Kirsi Heimonen

De första försöken i buskarna 28.9.2016 i Centralparken - blog post på finska.

First experiments in the bushes on 28 September 2016 (in Central Park) - blog post in Finnish.

Ensimmäiset kokeilut pöpelikössä 28.9.2016. (Keskuspuistossa) - blogipostaus suomeksi.

https://annettearlander.com/2016/09/28/ensimmaiset-kokeilut-popelikossa/

För andra gången i buskarna 3.11.2016 (I Centralparken) - blog post på finska.

Second time in the bushes on 3 November 2016 (in Central Park) - blog post in Finnish.

Toistamiseen pöheikössä 3.11. 2016 (Keskuspuistossa) - blogipostaus suomeksi.

https://annettearlander.com/2016/11/04/toistamiseen-poheikossa/

Comment by Kirsi Heimonen:

https://annettearlander.com/2016/11/04/toistamiseen-poheikossa/#comments


Tomtetanterna bland granarna 1.12.2016. (på Tjärholmen) - blog post på finska.

The aunties among the spruce trees on 1 December 2016 (on Tervasaari Island) - blog post in Finnish.

Tonttutädit kuusikossa 1.12.2016 (Tervasaari) - blogipostaus suomeksi.

https://annettearlander.com/2016/12/01/tonttu-tadit-kuusikossa/

Comment by Kirsi Heimonen, in Finnish:

https://annettearlander.com/2016/12/01/tonttu-tadit-kuusikossa/#comments

Att sam-agera med träd i Helsingfors 24.10.2016 (på Stora Räntan) - blog post på svenska.

Collaborating with trees on 24 October 2016 (on Harakka Island) - blog post in Swedish.

https://annettearlander.com/2016/10/24/att-sam-agera-med-trad-i-helsingfors/

AA