Dokumentation av uppträdanden för kamera i Stockholm (2019), stillbilder från video

Documentation of performances for camera in Stockholm (2019), video stills

Ett nytt träd att uppträda med, 9-11.1.2019, blog post på svenska.

A New Tree to Perform with, 9-11 January 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/01/13/ett-nytt-trad-att-upptrada-med-ar-2019/ 

Närmare... vad?, 18-20.1.2019, blog post på svenska.

Nearer to... what?, 18-20 January 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/01/21/narmare-vad/

Att vila med snön, 23-26.1.2019, blog post på svenska.

Resting with the Snow, 23-26 January 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/01/26/att-vila-med-snon/


Tre besök i hängmattsträdet, 1-3.2.2019, blog post på svenska.

Three Visits in the Hammock Tree, 1-3 February 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/02/03/tre-besok-i-hangmattstradet/

 


Vår i luften, 11, 14-15.2.2019, blog post på svenska.

Spring in the Air, 11, 14-15 February 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/02/15/var-i-luften/

 


Vindpustar, vårsol och ekofeminism 18-20.2.2019, blog post på svenska.

Wind gusts, Spring sun and ecofeminism 18-20 February 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/02/20/vindpustar-varsol-och-funderingar-kring-ekofeminism/

 

 


Inte en tillstymmelse till snö 25-27.2.2019, blog post på svenska.

Not a Shred of Snow 25-27 February 2019, blog post in Swedish.

artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/02/27/inte-en-tillstymmelse-till-sno/

 

 


Vårdimma, vårrregn, vårsnö, vårsol 7-9.3.2019, blog post på svenska.

Spring Mist, Spring rain, Spring snow, Spring sun 7-9 March 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/03/09/vardimma-varregn-varsno-varsol/

 


Vårkyla och försök till en video essé 11-13.3.2019, blog post på svenska.

Spring Cold and an attempt at a video essay, 11-13 March 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/03/13/varkyla-och-forsok-till-en-video-esse/

 

 


Vårvatten och vårljud 18-19.3.2019, blog post på svenska.

Spring Water and Spring Soounds, 18-19 March 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/03/19/varvatten-och-varljud/

 

 


Vårvärme 27-29.3.2019, blog post på svenska.

Spring Warmth, 27-29 March 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/03/29/varvarme-och-varstress/

 

 

 


Vindpustar, sol och ”Working with the Vegetal”, 2-4.4.2019, blog post på svenska.

Whiffs of wind, sun and ”Workign with the Vegetal”, 2-4 April 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/04/04/vindpustar-sol-och-working-with-the-vegetal/

Aprilväder med vintervind, 7-8.4.2019, blog post på svenska.

April Weather with Winter Wind, 7-8 April 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/04/09/aprilvader-med-vintervind/

Grön påsk, 16-18.4.2019, blog post på svenska.

Green Easter, 16-18 April 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/04/18/gron-pask/

Inte ett blommande träd 23-25.4.2019, blog post på svenska.

Not a Blooming Tree 23-25April 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/04/25/inte-ett-blommande-trad/ 

Blomknoppar!, 3, 6-7.5.2019, blog post på svenska.

Flower buds!, 3, 6-7 May 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/05/07/blomknoppar/

Det gåtfulla trädet runt hörnet 16-17.5.2019, blog post på svenska.

The enigmatic tree around the corner 16-17 May 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/05/17/det-gatfulla-tradet-runt-hornet/

Översvallande grönska 27-29.5.2019, blog post på svenska.

Profuse greenery 27-29 May 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/05/29/oversvallande-gronska/

I skuggan av grönskan 3-5.6.2019, blog post på svenska.

In the shadow of the greenery 3-5 June 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/06/05/i-skuggan-av-gronskan/

Sval sommar 11-12.6.2019, blog post på svenska.

Cool summer 11-12 June 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/06/12/sval-sommar/

Förföriska frön 25-27.6.2019, blog post på svenska.

Seductive Seeds 25-27 June 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/06/28/forforiska-fron/

Högsommar 22-24.7.2019, blog post på svenska.

High Summer 22-24 July 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/07/24/hogsommar/

I skuggan av lövverket 7-9.8.2019, blog post på svenska.

In the shadow of the foliage 7-9 August 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/08/09/i-skuggan-av-lovverket/

Allt lugnt...eller? 14-16.8.2019, blog post på svenska.

No worries... or? 14-16 August 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/08/16/allt-lugnt-eller/

Innan regnet - och CARPA 6, 20-22.8.2019, blog post på svenska.

Before the Rain - and CARPA 6, 20-22 August 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/08/23/innan-regnet-och-carpa-6/

Hösten är på väg... 3-5.8.2019, blog post på svenska.

Autumn is coming... 3-5 August 2019, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2019/09/05/hosten-ar-pa-vag/