Mobilis in mobil - rörlig i ett föränderligt medium

 

En animatör som förundrar sig över naturen. Hon låter bygga ett undervattensbibliotek

och färdas eoner av tid till en natur innan människor skapade kultur.

 

Det utkristalliseras tre riktningar i hennes research:
Att gestalta förundran över naturen.
Det praktiska utforskandet i att konstruera och bygga ett undervattensbibliotek.
Att med animation skapa rumslighet och interaktivitet.

Bok