Medverkande i existentiella samtal

Christopher Asker, präst, Carl Johans församling

Pontus Bäckström, församlingsherde, Carl Johans församling

Gunnel Claesson, diakon, Carl Johans församling

Åsa Dungården, församlingspedagog - pilgrimscentrum, Masthuggets församling

Jan Elvmarker, präst, Carl Johans församling

Karolina Gusafsson, diakon, Högsbo församling

Ia Hamnered, diakon Oskar Fredriks församling

Camilla Lans, diakon - teckenspråkig verksamhet, Masthuggets församling

Eva Lardner Björklund, församlingsherde, Oskar Fredriks församling

Ludvig Lindelöf, präst, Carl Johans församling

Sara Melin, församlingspedagog, Högsbo församling

Gudrun Norrfjärd, antagen diakonkandidat i Göteborgs stift

Ida-Maria Runsten, musikpedagog, Carl Johans församling

Mia Rydberg, diakon, Carl Johans församling

Katarina Solén Hiller, kyrkomusiker, Högsbo församling

Lena Stenbeck, kyrkoassistent, Oskar Fredriks församling

Tove Tronsplass Pettersson, församlingspedagog, Oskar Fredriks församling
Lennart Weibull, ideell ordf. i församlingsrådet, Carl Johans församling
 
 
Fotografer
Elisabeth Laasonen Belgrano
Linnea Weibull
 
Röst

Elisabeth Laasonen Belgrano

 

contact: 

Elisabeth Laasonen Belgrano, antagen prästkandidat i Göteborgs stift / röstkonstnär / konstnärlig forskare  

kontakt: elisabeth.belgrano@svenskakyrkan.se

 

En diakon skall [...] hjälpa människor att gestalta Guds kärlek’ (2014:33)Genom åtta gestaltande konstnärliga laboratorier önskar detta projekt belysa och skapa fördjupade samtal kring ordet GESTALTA.  Ett ord som utstrålar både skaparkraft och närvaro i inledningsorden till diakonvigningen.


Vad innebär det att gestalta Guds kärlek? Denna inledande fråga upplöses i nya riktningar och förståelser:                               'Gestalta är att leva'. 'Gestaltande är en människas idé om Guds kärlek'. 'Gestalta är att skapa skönhet' och ’fördjupad medvetenhet om små rörelser'. 'Gestalta innebär att inkludera'. 'Gestalta är att vara Kristi tjänare'.  'Gestalta är ett tillblivande'.  


Ord har under våren 2020 'tagit gestalt' genom existentiella samtal mellan anställda och ideella i Carl-Johans pastorat. Dessa ord och tankar formar grunden till en serie konstnärligt gestaltande (existentiella) laboratorier, som i sin tur får resultera i en performance installation.


Förutom att projektet presenteras som en gestaltande performance installation anpassat till olika kyrkorum, kommer all dokumentation (alla samtal, rörelser i form av ord-ljud-färger, texter, bilder, smaker, audio- och videoinspelningar) att brukas som forskningsmaterial i ett konstnärligt forskningsprojekt med syfte att utveckla gestaltande förhållningssätt och metoder i relation till exietentiell hälsa, kommunikation och språkmedvetenhet.

Gestaltande Teologi / Performative Theology  

a data base....

Vad sker i ett gestaltande...?

Hur går det till...?

Vad kan gestaltande leda till...?


Åtta konstnärligt gestaltande existentiella laboratorier...


... formas kontinuerligt  on-line samt i olika kyrko- och konsertrum belägna i första hand i Carl Johans pastorat i Göteborg (däribland kyrkorna i Masthugget, Oskar Fredrik, Högsbo och Carl Johans församlingar samt i konsertlokalerna ’KULTURTEMPLET’  och Gathenhielmska huset i Majorna.)

 

En grupp internationella konstnärer, performance filosofer och teologer har inbjudits att tillsammans 'fritt'  och 'öppet' undersöka begreppet 'GESTALTANDE' genom sina respektive uttrycksformer (bl. a. dans, måleri, poesi, musik, matkonst, film, röstkonst, performance filosofi.) Inom ramen för varje laboratorium inbjuds anställda, ideella samt övriga intresserade till öppna samtal om vad gestaltande diakoni kan innebära i vår samtid, utifrån de metoder som utvecklas genom projektets experimentella rörelser.

 

Projektet uppdateras allt eftersom, framför allt i det första laboratoriet (LABB 1) som utgör en intuitivt genererande plattform för vidare utveckling av övriga laboratoriers tematik.

 

Laboratorierna hämtar även inspiration från de existentiella samtal som inletts inom pastoratet.

 

Projektet genomförs under perioden november 2020 - september 2021, med undantag av LABB 1 som öppnats upp för dialog redan den 15 maj 2020.

 

Performance installationen beräknas ha premiär under diakonins månad september 2021 i Carl Johans pastorat.

Samarbete med internationellt näterverk

av Performance filosofer (PP/ PP GOT), konstnärer, och teologer


Collaborating international network of performance philosophers (PP / PP GOT), artists and theologist

 

Jorge Alcaide, musician, artistic director, Kulturtemplet i Göteborg (Sweden)

Chrysanthi Avloniti, performance artist (Greece/England)

Elisabeth Laasonen Belgrano, vocal performance artist/ deacon candidate, Göteborgs stift (Sweden)

Cha Blasco, composer/performance philosopher (Spain/Sweden)

Ami Dahlstedt-Skånberg, dancer/ choreographer/PhD candidate in dance research (Sweden/England)

Benedikte Esperi, performance artist/dancer/choreographer (Sweden)

Laura Hellsten, dancer/theologist, Åbo Akademi (Finland)

Em Jakobsson, fine artist / deacon candidate, Göteborgs stift (Sweden)

Isabel Lagos, producer, literary arts (Sweden)

Anna Lindal, musician/artistic researcher (Sweden)

Ida Lod, musician/performer (Sweden)

Maria Nehme O’Neill, chef/food and culture communicator (Sweden)

Jonas Nilsson, musician (Sweden)

Anne Pajunen, musician / performance artist (Sweden)

Mark D. Price, musician/poet/performance philosopher (England)

Björn Ross, visual artist/producer (Denmark)

Sten Sandell musician/PhD in AR (Sweden)

Henrik Sputnes, performance curator (Sweden)

Milla Tiainen, musicologist, Univ. of Turku (Finland)

Catalina Vicens, musician/PhD candidate in AR (Switzerland/Belgium)

Wolfgang Lehmann, filmmaker (Sweden)


GESTALTANDE...

en performance installation i rörelse