En viktig aspekt av ”gestaltade” är att bli medvetandegjord och uppmärksam: vad och hur säger och gör jag något i mötet med en medmänniska. Som präst finner jag det inte minst viktigt i gudstjänstens liturgiska gestaltande.

       

                                                                                           Jan Elvmarker, präst                   

                                                                                                                                                                                                    

LABB 1

ENCOUNTERING the UNKNOWN...

This exploration will be a continuous one... it started yesterday... it will move into eternity. And it happens now. And now. And now. 

ÅTTA  KONSTNÄRLIGA  LABORATORIER  undersökande GESTALTANDE som METODUTVECKLING /

(eight artistic laboratories exploring performing-as-a-development-of-methods)

 

LABB 2

RADICALIZING and PROVOKING the OTHER...

authenticity... responsibility...

LABB 3

In the SHADOWS BETWEEN LIFE AND DEATH .

remember me... performing sorrow... transformation... incarnation...

LABB 4

OPENNESS... BORDERS... BOUNDARIES

emotionality... feelings... intentionality... curiosity...transformation...

LABB 5

PAST... FUTURE...

running... slowness... speed... leaping... expaning... 

LABB 6

MEDITATION... PRESENCE...

body... soul... intimacy... closeness... distance... living... being...

LABB 7

COMMUNITY... ENTANGLING...SHARING...