Mika Elo

°1966
affiliation: University of the Arts Helsinki
en

 

Since 2015 I work as professor of artistic research and as the head of the doctoral program in Fine Arts at the Academy of Fine Arts, University of the Arts Helsinki. My research interests include theory of photographic media, philosophical media theory, and epistemology of artistic research. I am participating in discussions in these areas in the capacity of curator, visual artist and researcher. In 2009–2011 I worked as postdoctoral researcher in the research project Figures of Touch. In 2012–2013 I co-curated the Finnish exhibition Falling Trees at the Biennale Arte 2013 in Venice. During 2018–2019 I was working as co-convenor of the Research Pavilion #3. Currently I am the PI of one of the research projects in the consortium Post-digital Epistemologies of the Photographic Image. I have also been a member of the editorial board of RUUKKU (2012– ) and JAR (2010–2019) over many years.

 research

research expositions

 • open exposition comments (0)
 • open exposition comments (0)
 • open exposition comments (0)
 • open exposition comments (0)
 • open exposition comments (0)
 • open exposition comments (0)

Selected publications

 • Kosketuksen figuureja (02/09/2014)
  Publication: Book, Tutkijaliitto, Helsinki, artist(s)/author(s): Mika Elo (ed.), Laura Gröndahl, Marja-Liisa Honkasalo, Juho Hotanen, Esa Kirkkopelto, Harri Laakso, Maiju Loukola, Sami Santanen, Mika Elo
  Kosketuksen figuureja Toim. Mika Elo Kosketus vaikuttaa heti kättelyssä tutulta teemalta. Kenelläpä ei olisi omakohtaista tuntumaa kosketukseen? Kosketuksen kouriintuntuvuus kuuluu kokonaisvaltaisesti ruumiilliseen olemiseen, ja se palvelee intuitiota, ymmärrystä, käsittämistä ja sosiaalista kanssakäymistä monin tavoin. Lähemmin pohdittaessa tämä tuttuuden pintavaikutelma kuitenkin syvenee, sillä kosketus on viime kädessä aina toisen varassa. Se mikä meitä koskettaa, on käsillä ja lähellä, mutta vain osana maailmaa, johon kuuluu myös etäisyys. Kosketuksen kohdalla ajattelu kohtaakin ehkä hieman yllättäen konkreettisuuden paradoksaalin haasteen: kouriintuntuvinta on juuri vieraus tuttuuden ytimessä. Kosketuksen figuureja ottaa tämän haasteen lähtökohdakseen ja tarkastelee kosketuksen kulttuurista asemaa ja siinä tapahtuvia muutoksia filosofian, mediateorian, antropologian ja taiteellisen tutkimuksen konteksteissa. Artikkelikokoelman kirjoituksia yhdistää paattinen lähestymistapa, jossa kosketuksen eri ulottuvuuksia punnitaan alttiina olemisen, toisenvaraisuuden ja tahdikkuuden kysymysten valossa. Taustalla on kreikan sana pathos, joka viittaa herkkyyteen, tuntokykyisyyteen ja altistumiseen. Tarkasteltavaksi asettuu erilaisten tuntumien monitahoinen maasto, jossa kosketusta ei voi pelkistää yhdeksi aistimodaliteetiksi muiden joukossa. Kokoelman kirjoittajat tarkastelevat kukin tavallaan fyysisen kosketuksen näennäisen välittömyyden murtumakohtia ja niitä tapoja, joilla kosketus ylittää taktiilisen maailman. Uudelleen arvioitavana ovat vakiintuneiden tietorakenteiden perusteet, kuten mieli/ruumis, järjellinen/aistinen, oma/vieras ja abstrakti/konkreettinen -erottelut sekä medioiden ja aistien suhteet. Jaetun viitepisteen kokoelman kirjoittajille muodostavat fenomenologinen kosketuksen ajattelu sekä tämän dekonstruktio.
 • "Digital finger: beyond phenomenological figures of touch" (17/02/2012)
  Publication: Article, Journal of Aesthetics and Culture, artist(s)/author(s): Mika Elo
  DOI: 10.3402/jac.v4i0.14982 The article reflects on digitality and interface design in terms of the multiple senses of touch. Touching is presented as a “pathic” sense of being exposed, which implies that touching exceeds the tactile and even the phenomenal world. A particular focus is set on Aristotle's and Husserl's ways of thematizing the sense of touch. In this way, two extremes of the phenomenological thinking of touching are articulated: touching as an indistinct and heterogeneous constituent of sensitivity and touching as the guarantor of immediacy of the sense experience. Referring to Derrida's critical notes concerning haptocentrism, the article attempts to problematize the hand and the finger as phenomenological figures of touch and as holds of haptic realism. The article concludes that insofar as digital interface design aims at haptic realism it conceives of the sense of touch in terms of narcissistic feedback and thus tends to conceal the pathic moment of touching.
 • Valokuvan medium (16/06/2005)
  Publication: Book, Tutkijaliitto, Helsinki, artist(s)/author(s): Mika Elo
  ISBN/ISSN: 952-5169-34-0

Lectures

Past events

research expositions (collaborated)