Exposition

Territorial Art, Design & Architecture (2022)

Sergio Montero Bravo

About this exposition

en
This collaborative and cross-sectoral project addresses places, environments and spaces beyond mere functional urban endeavors. The project explores possibilities that become visible when public space is viewed from perspectives beyond the urban norm. The aim is to restore lost rural relations and to search for ways to leave the anthropocentric narrative. In the past, densification of cities has been considered synonymous with sustainable development, creativity and innovation. However, a one-sided urban focus leads to disarmament of rural habitats, and dissociation from human interdependence with non-human nature. Today, adaptation to global warming is dependent on the survival of the rural. Therefore, this artistic research project is primarily informed by activities in rural environments together with species and ecologies other than human and urban. The goal is to investigate how art, design and architectural interventions can foster oppositional narratives to anthropocentricity. What I present in this exposition are my most recent collaborations and a journey of professional metamorphosis to reach this goal. The result is a series of ongoing projects and processes that demonstrate how I explore places of communality, togetherness and mutual beneficial interdependency between species.

sv
Detta projekt äger rum i platser, miljöer och rum utanför den urbana sfären. Det är ett tvärsektoriellt samarbetsprojekt som utforskar de möjligheter som uppstår när offentliga miljöer betraktas ur perspektiv bortom den urbana normen. Målet är att återupprätta försvunna relationer och leta efter nya vägar som avviker från den antropocentriska kursen. Förtätning av städer har länge ansetts synonymt med hållbar utveckling, kreativitet och innovation. Ett alltför ensidigt urbant fokus leder dock till avveckling av rurala livsmiljöer och avståndstagande från människans beroende av den icke-mänskliga naturen. För att vi ska kunna hantera den globala uppvärmningen, krävs att de rurala miljöerna överlever. Således är denna konstnärliga forskning till största del utvecklad kring rurala händelser, utformad med arter och ekologier bortom människan och det urbana. Målet är att utforska hur konstnärliga och arkitektoniska interventioner kan skapa motberättelser till antropocentrismen. I den här expositionen presenterar jag den resa jag påbörjat, de samarbeten den lett fram till och förvandlingen det inneburit för mitt yrkesliv. Resultatet är en serie pågående projekt och processer som alla vittnar om hur jag utforskar gemenskap, samhörighet och ömsesidigt beroende mellan arter.
typeresearch exposition
keywordscommunality, collborative, ruralism, Global Warming, oppositional narratives, metamorphosis, togetherness, artistic processes, architecture, design, nonhuman encounter, ecologies, participation, displacement, uncertainty, interdisciplinary, artistic research, pedagogy, vernacular
date17/11/2020
published14/03/2022
last modified14/03/2022
statuspublished
share statuspublic
copyrightsergiomonterobravo
licenseCC BY-NC-ND
languageEnglish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1048714/1048715
doihttps://doi.org/10.22501/vis.1048714
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue7. VIS Issue 7
connected toKonstfack - University of Arts, Crafts and Design
external linkwww.sergiomonterobravo.com


Simple Media

id name copyright license
1048722 Cartography Territorial Art, Design and Architecture 200916 sergiomonterobravo All rights reserved
1048972 Inland Apiary 200710 1 sergiomonterobravo All rights reserved
1048980 Inland Apiary 200928 sergiomonterobravo All rights reserved
1050486 Inland Village Inland All rights reserved
1050748 Many Little Hands Workshop sergiomonterobravo All rights reserved
1050811 Many Little Hands Workshop INLAND sergiomonterobravo 1 sergiomonterobravo All rights reserved
1050815 Apiary Architecture INLAND sergiomonterobravo 3 sergiomonterobravo All rights reserved
1050816 Many Little Hands Workshop INLAND sergiomonterobravo 2 sergiomonterobravo All rights reserved
1050817 Many Little Hands Workshop INLAND sergiomonterobravo 3 sergiomonterobravo All rights reserved
1050818 Many Little Hands Workshop in INLAND Elisa Hedin sergiomonterobravo All rights reserved
1050820 Many Little Hands Workshop INLAND sergiomonterobravo 4 sergiomonterobravo All rights reserved
1050824 Many Little Hands Workshop INLAND sergiomonterobravo 5 sergiomonterobravo All rights reserved
1050825 Many Little Hands Workshop INLAND sergiomonterobravo 6 sergiomonterobravo All rights reserved
1050827 Many Little Hands Workshop INLAND sergiomonterobravo 7 sergiomonterobravo All rights reserved
1050829 Many Little Hands Workshop INLAND sergiomonterobravo 8 sergiomonterobravo All rights reserved
1050830 Many Little Hands Workshop INLAND sergiomonterobravo 9 sergiomonterobravo All rights reserved
1050831 Many Little Hands Workshop INLAND sergiomonterobravo 10 sergiomonterobravo All rights reserved
1050832 Many Little Hands Workshop INLAND sergiomonterobravo 11 sergiomonterobravo All rights reserved
1055633 INLAND Stable for the Flock 1 sergiomonterobravo All rights reserved
1056531 Inland_sergiomonterobravo_drawings_19 sergiomonterobravo All rights reserved
1056533 INLAND Stable for the Flock 3 sergiomonterobravo All rights reserved
1056541 INLAND Stable for the Flock 4 sergiomonterobravo All rights reserved
1056705 INLAND Stable for the Flock 5 sergiomonterobravo All rights reserved
1056708 INLAND Stable for the Flock 6 sergiomonterobravo All rights reserved
1056711 INLAND Stable for the Flock 7 sergiomonterobravo All rights reserved
1056715 INLAND Stable for the Flock 8 sergiomonterobravo All rights reserved
1056719 INLAND Stable for the Flock 9 sergiomonterobravo All rights reserved
1056720 INLAND Stable for the Flock 10 sergiomonterobravo All rights reserved
1056722 INLAND Stable for the Flock 11 sergiomonterobravo All rights reserved
1056723 INLAND Stable for the Flock 12 sergiomonterobravo All rights reserved
1056725 INLAND Stable for the Flock 13 sergiomonterobravo All rights reserved
1056727 INLAND Stable for the Flock 14 sergiomonterobravo All rights reserved
1056728 INLAND Stable for the Flock 15 sergiomonterobravo All rights reserved
1057050 INLAND Stable for the Flock 16 sergiomonterobravo All rights reserved
1059059 Many Little Hands Workshop INLAND sergiomonterobravo 12 sergiomonterobravo All rights reserved
1059070 Apiary Architecture INLAND sergiomonterobravo 12 sergiomonterobravo All rights reserved
1059270 Apiary Architecture INLAND sergiomonterobravo 13 sergiomonterobravo All rights reserved
1059271 Apiary Architecture INLAND sergiomonterobravo 4 sergiomonterobravo All rights reserved
1059330 Apiary Architecture INLAND sergiomonterobravo 14 sergiomonterobravo All rights reserved
1059426 INLAND Casa de Campo sergiomonterobravo All rights reserved
1059459 INLAND Stable for the Flock 17 sergiomonterobravo All rights reserved
1059831 2019扩张的城市Expanding city Shanghai, Panqiao village sergiomonterobravo All rights reserved
1059854 Territorial Identity sergiomonterobravo All rights reserved
1059865 Territorial Identity sergiomonterobravo All rights reserved
1059943 sketch centerpiece sergiomonterobravo sergiomonterobravo All rights reserved
1059945 Centerpieces Folder 200128_Sida_1 sergiomonterobravo All rights reserved
1059946 Centerpieces Folder 200128_Sida_2 sergiomonterobravo All rights reserved
1059947 Centerpieces Folder 200128_Sida_3 sergiomonterobravo All rights reserved
1059948 Centerpieces Folder 200128_Sida_4 sergiomonterobravo All rights reserved
1059949 Centerpieces Folder 200128_Sida_5 sergiomonterobravo All rights reserved
1059950 Centerpieces Folder 200128_Sida_6 sergiomonterobravo All rights reserved
1059991 Lögdeälven 1 sergiomonterobravo All rights reserved
1059995 Lögdeälven 2 sergiomonterobravo All rights reserved
1059996 Lögdeälven 3 sergiomonterobravo All rights reserved
1115099 sergiomonterobravo 3D 1 Majada INLAND sergiomonterobravo All rights reserved
1115100 3D Majada ready 1 sergiomonterobravo All rights reserved
1115102 sergiomonterobravo 3D 3 Majada INLAND sergiomonterobravo All rights reserved
1186956 Part 2 Territorial art design and architecture sergiomonterobravo All rights reserved
1327012 3D_INALND_Village pink sergiomonterobravo CC BY-NC-ND
1327067 KF-HUSET fågelvy redo sergiomonterobravo CC BY-NC-ND
1328371 Plaza Italia Santiago de Chile Sergio Montero Bravo CC BY-NC-ND
1328440 Plaza Italis Santiago de Chile 2019 Sergio Montero Bravo CC BY-NC-ND
1328947 Apiary Inland 1 Inland CC BY-NC-ND
1328948 Apiary Inland 2 Inlannd CC BY-NC-ND
1328951 Apiary Inland 2 Inland CC BY-NC-ND
1328959 Sergio Montero Bravo Sergio Montero Bravo CC BY-NC-ND
1328960 sergio timber sergiomonterobravo CC BY-NC-ND
1439213 Inalnd 1 campoadentro CC BY-NC-ND
1439214 Inland 2 campoadentro CC BY-NC-ND
1439215 Inland 3 campoadentro CC BY-NC-ND
1439216 Inland 4 campoadentro CC BY-NC-ND
1439218 Inland 5 campoadentro CC BY-NC-ND
1439219 Inland 6 campoadentro CC BY-NC-ND
1439220 Inland 7 campoadentro CC BY-NC-ND
1439221 Inland 8 campoadentro CC BY-NC-ND
1439222 Inland 9 campoadentro CC BY-NC-ND
1440988 CONV1 Inland CC BY-NC-ND
1440989 CONV2 Inland CC BY-NC-ND
1440990 CONV2 Inland CC BY-NC-ND
1440991 CONV3 Inland CC BY-NC-ND
1529578 majada feb 21-comp INLAND CC BY-NC-ND
1529581 Inland Stable Sergio Bravo Montero INLAND CC BY-NC-ND
1529582 Inland Stable Sergio Bravo Montero INLAND CC BY-NC-ND
1566308 2019扩张的城市expanding_city (720p) sergiomonterobravo CC BY-NC-ND
1566313 2019扩张的城市expanding_city (720p) sergiomonterobravo CC BY-NC-ND

Comments are only available for registered users.