Exposition

Speculation on change from the posture of performance art practice (2016)

Tero Nauha

About this exposition

In this exposition, change is perceived as an essential part of the paradigm of immanent capitalism, where the transcending immanence articulates the world of capitalism. In other words, capitalism is a system of exchange and economy, where all arrangements within this system are determined by economic functions, such as exchange or constant flux of matter and meanings articulated by sufficient reason. The capital form of thought - that is to say the philosophy of capitalism - is economic, sufficient and productive. The transcending immanence of capitalism produces the world, the immanence of capitalism is a transcending immanence. This exposition is set to inquire how these forms affect the position of artistic practice. The focus will be on the possible limits of economic and sufficient forms of thought, or what is speculation in this context. In recent discourse on the paradigm of Anthropocene and speculation of nonhuman thought, the distinction between the human and the ‘world not for humans’, or the world in itself and the experience of the world, have instigated another perspective to regard the immanence of capitalism only as an arrangement or ‘pseudo-immanence’. However, due to space constraints, this exposition is a mere introduction to the ongoing research of mine subsequent to the examination of my doctoral research on schizoanalysis and artistic research held on January 2016. In short, I ask: how can we speculate on the limits of change from the perspective of artistic research including the different arrangements of nonhuman thought and the immanent capitalism?
typeresearch exposition
keywordsuusmaterialismi, spekulatiivinen materialismi, skitsoanalyysi, performance, new materialism, speculative materialism, schizoanalysis
date30/12/2015
published03/10/2016
last modified03/10/2016
statuspublished
share statusprivate
affiliationTheatre Academy of The Art University Helsinki
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/240675/293296
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.240675
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue6.


Simple Media

id name copyright license
293570 performance documentation720_1280 Tero Nauha All rights reserved
293540 still02 tn All rights reserved
293538 still15 tn All rights reserved
293536 still15 tn All rights reserved
293532 still13 tn All rights reserved
293530 still07 tn All rights reserved
293528 still05 tn All rights reserved
293527 still04 tn All rights reserved
293435 performance documentation Tero Nauha 2016 Tero Nauha All rights reserved
293430 performance - copy - copy tn All rights reserved
293428 Installation - copy - copy TN All rights reserved
293424 Cut-ooff - copy - copy tn All rights reserved
293426 screens - copy - copy tn All rights reserved
293422 stone - copy - copy tn All rights reserved
293418 speculation - copy - copy tn All rights reserved
293420 Narrative - copy - copy tn All rights reserved
293415 performance - copy - copy tn All rights reserved
293413 Installation - copy - copy TN All rights reserved
293409 Cut-ooff - copy - copy tn All rights reserved
293411 screens - copy - copy tn All rights reserved
293407 stone - copy - copy tn All rights reserved
293405 Narrative - copy - copy tn All rights reserved
293403 speculation - copy - copy tn All rights reserved
293401 performance - copy - copy tn All rights reserved
293399 Installation - copy - copy TN All rights reserved
293397 screens - copy - copy tn All rights reserved
293395 Cut-ooff - copy - copy tn All rights reserved
293393 stone - copy - copy tn All rights reserved
293391 Narrative - copy - copy tn All rights reserved
293389 speculation - copy - copy tn All rights reserved
293385 Installation - copy - copy TN All rights reserved
293387 performance - copy - copy tn All rights reserved
293383 screens - copy - copy tn All rights reserved
293381 Cut-ooff - copy - copy tn All rights reserved
293379 stone - copy - copy tn All rights reserved
293377 Narrative - copy - copy tn All rights reserved
293375 speculation - copy - copy tn All rights reserved
293372 performance - copy - copy tn All rights reserved
293370 Installation - copy - copy TN All rights reserved
293368 screens - copy - copy tn All rights reserved
293366 Cut-ooff - copy - copy tn All rights reserved
293364 stone - copy - copy tn All rights reserved
293362 Narrative - copy - copy tn All rights reserved
293360 speculation - copy - copy tn All rights reserved
293356 performance - copy tn All rights reserved
293351 performance tn All rights reserved
293340 Installation - copy TN All rights reserved
293338 screens - copy tn All rights reserved
293336 Cut-ooff - copy tn All rights reserved
293332 Narrative - copy tn All rights reserved
293334 stone - copy tn All rights reserved
293330 speculation - copy tn All rights reserved
293328 arrow-left3 - copy teronauha All rights reserved
293322 Show_720_2 - copy tero nauha All rights reserved
293320 Installation - copy TN All rights reserved
293318 screens - copy tn All rights reserved
293316 Cut-ooff - copy tn All rights reserved
293312 Narrative - copy tn All rights reserved
293314 stone - copy tn All rights reserved
293310 speculation - copy tn All rights reserved
293305 arrow-left3 - copy teronauha All rights reserved
293299 Show_720_2 - copy tero nauha All rights reserved
293295 Installation - copy TN All rights reserved
293291 Cut-ooff - copy tn All rights reserved
293293 screens - copy tn All rights reserved
293289 stone - copy tn All rights reserved
293287 Narrative - copy tn All rights reserved
293285 speculation - copy tn All rights reserved
293281 Installation - copy TN All rights reserved
293279 screens - copy tn All rights reserved
293277 Cut-ooff - copy tn All rights reserved
293273 Narrative - copy tn All rights reserved
293275 stone - copy tn All rights reserved
293271 speculation - copy tn All rights reserved
293269 Installation - copy TN All rights reserved
293267 screens - copy tn All rights reserved
293265 Cut-ooff - copy tn All rights reserved
293263 stone - copy tn All rights reserved
293261 Narrative - copy tn All rights reserved
293259 speculation - copy tn All rights reserved
293257 Installation - copy TN All rights reserved
293255 screens - copy tn All rights reserved
293253 Cut-ooff - copy tn All rights reserved
293251 stone - copy tn All rights reserved
293249 Narrative - copy tn All rights reserved
293247 speculation - copy tn All rights reserved
293205 Installation TN All rights reserved
293204 screens tn All rights reserved
293203 Cut-ooff tn All rights reserved
293202 stone tn All rights reserved
293201 Narrative tn All rights reserved
293200 speculation tn All rights reserved
293188 stoneLink tn All rights reserved
293187 stone tn All rights reserved
293186 speculationLink tn All rights reserved
293185 speculation tn All rights reserved
293184 screensLink tn All rights reserved
293183 screens tn All rights reserved
293182 NarrativeLink tn All rights reserved
293181 Narrative tn All rights reserved
293180 InstallationLink tn All rights reserved
293178 Installation tn All rights reserved
293179 Installation tn All rights reserved
293177 Cut-ooffLink tn All rights reserved
293176 Cut-ooff tn All rights reserved
258652 arrow-left3 teronauha All rights reserved
258565 Show_720_2 tero nauha All rights reserved
258296 Two screens tero nauha All rights reserved
258276 screens_book_table Tero Nauha All rights reserved
258274 stone_book_table Tero Nauha All rights reserved
258272 overview Tero Nauha All rights reserved
258269 tablesetting TERO NAUHA All rights reserved
258265 Exception Tero Nauha All rights reserved
258225 Sabah B side tero nauha All rights reserved
258222 Sabah B side tero nauha All rights reserved
258221 Sabah A side tero nauha All rights reserved
258198 Show of two videos tero nauha All rights reserved
258191 Lakikirja tero nauha All rights reserved
258178 Moebius_strip tero nauha All rights reserved
241201 post2_tools Tero Nauha All rights reserved
240715 Empty teronauha All rights reserved
240712 bioo teronauha All rights reserved
240710 REDdd teronauha All rights reserved

RUUKKU portal comments: 2
Anita Seppa 20/09/2016 at 12:22

Ekspositio on kiinnostava avaus kapitalistisen logiikan ja taiteellisen tutkimuksen välisiin suhteisiin. Kirjoituksen alussa tekijä kertoo analysoivansa tekstissä taloudellisen ajattelun rajoja sekä taiteen spekulatiivista tehtävää tai paikkaa tämän ajatelun kehikossa.

 

Nauhan yksi teoreettinen ydinväite on, että Jumalan käsitteen on korvannut modernissa yhteiskunnassa ajatus “transsendoivasta ihmisestä (“man-as-transcendence”), jolle oikonomia (omistaminen ja omaisuuden hallinta) on keskeisempää kuin poliittisuus.

 

Analysoidessaan länsimaisen “talousajattelun” käsitteellisiä kulmakiviä ja ydinoletuksia, kirjoittaja ottaa vauhtia antiikin filosofiasta (mm. juuri oikonomian käsitteestä) ja etenee Agambenin ja Schmittin 1900-lukulaisten politiikkaa käsittelevien kirjoitusten kautta Francois Laruellen “radikaalin immanenssin” teoriaan. Tästä teoreettisesta konstellaatiosta rakentuu todella kiinnostavia jännitteitä, jotka johtavat korvaamaan “taloudellisen järjen” “Reaalisen” ensisijaisuudella.

 

Nauha hake vaihtoehtoa oikonomian “taloudelliselle logiikalle” myös hairesiksen käsitteestä. Kuten hän toteaa, praksis (myös taiteellinen) voidaan ymmärtää – ei ainoastaan spekulatiiviseksi toiminnaksi – vaan myös erilaisten mielipiteiden moninaisuudeksi, joita yhdistää tai joiden yhtäaikaisen eksistenssin sallii “radikaalin immanenssin” ajatus. 

 

Näitä pohdintoja vasten kirjoittaja etenee analysoimaan “muutoksen” ja “päätöksenteon” kaltaisia termejä, jotka sitovat tekstin tematiikan avoimesti Ruukun uusimpaan teemanumeroon. Tekstin loppupuolella hän suhteuttaa aiheen filosofista pohdintaa myös Vantaan taidemuseossa toteuttamaansa “Exception” (“Poikkeustapaus?”) –taideteokseen sekä ruumis-käsityksen uudelleen määrittelyyn.

 

Kokonaisuutena Nauhan teksti on mielestäni varsin mielenkiintoinen, ajankohtainen ja monipuolinen, ja Nauhan ajattelu (sekä teoreettinen että taiteellinen) on kirkasta, syvällistä ja myös poliittisesti ja käsitteellisesti omaperäistä ja antoisaa.

Riku Roihankorpi 20/09/2016 at 12:36

Ekspositio ei juuri voisi tarttua tärkeämpään ja haasteellisempaan tutkimusaiheeseen suhteessa julkaisun toimittajien kirjoittajakutsussa artikuloimiin teemoihin.  Se ei ainoastaan kysy taiteellisen työn ja tutkimuksen mahdollisuuksia ja motiiveja, vaan avaa uudelleen ja jopa omille lähtökohdilleen kiusallisesti taiteen maailmaa tuottavan vaikutuksen perusehdot sekä näiden poliittiset seurannaiset. Ei-filosofisen olemisentavan hahmottelema performatiivisuus (Laruelle, Ò Maoilearca) - eli transsendentaalisen ihmisolemuksen verifioinnin (ja täten myös sen rajallisuuden) paradigmaattinen toistuminen ajattelun, tutkimuksen sekä taiteen alueilla - ennakoi ja osin toteuttaa perustavaa muutosta myös taiteen ja taiteellisen tutkimuksen lähtökohtien arvioinnissa. Ajatus reaalisen lähestymisen mahdottomuudesta synnyttämättä transsendentaaliseen ihmistoimijaan kytkeytyvää reaalisen (lähtökohtaisesti ei-reaalista) versiota tuottaa taiteen ja sen kriittisen analysoinnin suhteen tilanteen, jossa taiteilijan on hyväksyttävä ja otettava haltuun omat velvoitteensa todellisuutta versioivan päätöksellisyyden ylläpitäjänä ja tuottajana. Ekspositio ei ainoastaan kuvaa päätelmään johtavan muutoksen osatekijöitä taiteen ja sen tutkimuksen genealogiassa, vaan perää muutosta taiteen, todellisuuden (politiikan) ja reaalisen välisen asemoinnin ymmärrykseen.

 

Se tarjoaa yhden tutkimuksellisen avauksen taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen lähestymistavoille, joiden on luotava (tai jotka jo luovat) etäisyyttä niihin kulttuurisiin prosesseihin, jotka yhä nojaavat avantgarden periaatteiden ja käytäntöjen historiaan länsimaisessa todellisuuskäsityksessä. Mainitut prosessit viittaavat ideologian ja ekonomian samanaikaisen muotoutumisen kriittisen paljastumisen/paljastamisen mahdollisuuteen ja ovat näin ollen myös riippuvaisia siitä poliittisesta tilasta ja niistä toimintatavoista, jotka joko vahvistavat tai kyseenalaistavat oikonomian määrittämän maailmankuvan mahdollisuuksia. Nykyisen kulttuurisen ja poliittisen teorian piirissä aihe tarkentuu globaalin hyperkapitalismin hahmottumisen myötä.  Teoreetikot kuten Fredric Jameson, Mark Fisher ja ehkä kaikkein kriittisimmin Bernard Stiegler ovat esittäneet, että jokaisen kapitalismin ajallis-tilalliselle totaliteetille vaihtoehtoa etsivän projektin (kuten usein taiteen) on tunnistettava oma tiedollinen asemansa ja asemoitumisensa (asenteensa) kapitalistisen dynamiikan ja sen etupäässä itseensä viittaavien ekonomisten periaatteiden sekä motiivien luomassa kulttuurisessa prosessissa, joka jatkuvasti määrittää, tuottaa ja muuttaa vaihtoehtoisuuden ja poikkeuksen kuvittelun mahdollisuuksia ja ehtoja - Nauhan ekspositiossa määrittämän "immanentin kapitalismin" tartuntasädettä. 

 

Poliittisella ja pragmaattisella tasolla (ts. suhteessa esim. kapitalismin genealogiaan) sekä problematisoidessaan vierauden ja poikkeuksen teemoja sekä ekonomian, suvereniteetin ja päätöksellisyyden käsitteitä, ekspositio haastaa sen hiljattain esitetyn arvion (mm. professori Aki-Mauri Huhtinen, MPKK), jonka mukaan (hyper)kapitalismin dynamiikka ja intressit saattavat toimia tämän hetken tehokkaimpana takeena globaalille konsensukselle sekä globaalien yhteenottojen välttämiselle, näiden vahingollisista vaikutuksista huolimatta. Paikalliset mutta globaalisti perusarvoja ja -käsityksiä järisyttävät konfliktit sekä niiden käsittely taiteen ja taiteellisen tutkimuksen keinoin sen sijaan nostavat esiin poikkeuksen ja päätöksellisyyden ratkaisevat roolit mainitun arvion kokonaisvaltaisessa hahmotuksessa ja kyseenalaistamisessa.

 

Nauhan työ esitteleekin jälleen uuden - ja yllättävän pragmaattisen - vaihtoehdon ja valinnan (ts. päätöksen) taiteen roolin ja taiteellisen tutkimuksen asemoimiseksi kapitalismin horisontissa. Kriittistä etäisyyttä tai suhdetta ei tuoteta vain ihmiskeskeiseen ja kaikkivoipaisuuteen pyrkivään kulttuurihistoriaan, vaan myös niihin maailmassa olemisen käsitteellisiin kriteereihin, joiden kautta taiteilijan on mahdollista tai pakko havaita työnsä vaikutukset sekä jotakin oleellista tekemiensä valintojen olemuksesta. Nauhan teosten kohdalla on kyse perustavanlaatuisesta poikkeuksen, valinnan, päätöksen, asemoitumisen ja maailma-suhteen uudelleenarvioinnista. Filosofian ylittämisen tai siihen väistämättä kytkeytyvän taiteen ja filosofian kumppanuusprojektin vaalimisen sijaan ekspositio näkee, että olisi syytä tarkastella (spekuloida) millaisiin lähtökohtiin taiteen tekeminen nojaa suhteessa reaalisen tavoittamattomuuteen ja tästä syntyvän 'reaalipolitiikan' lähtökohtaiseen riittämättömyyteen.

 

Vaikuttavimmat sekä innostavimmat analyysinsä sekä ajatuksensa ekspositio tuottaakin kommentoidessaan

1) kapitalismin 'luonnollistumisen' genealogiaa antiikista kristillisten metaforien ja teologisen epistemologian kautta nykypäivän hyperkapitalismiin ja globaaliin kulttuuriin;

2) käsitteellisen kieliopillistumisen ja paikantumisen (ts. tiedon, mielipiteiden ja ideologisten asemien osittamisen ja jakamisen keinovalikoiman) muotoja ja olemusta;

3) pohtiessaan transsendentaalisen idealismin, sen haastamien (ja siitä irti pyrkivien) immanenssikäsitysten ja reaalisen välistä suhdetta ja

4) oivaltaessaan edellä mainittujen tekijöiden vaikutukset myös taiteelliseen tutkimukseen, jonka erityislaatu suhteessa länsimaisen tutkimuksen perinteisiin sinänsä on vasta hahmottumassa.

 

Vaikka työ tarkentuu taiteellisen tutkimuksen alueelle, ekspositiossa käynnistetyn tutkimuksen voi olettaa paisuvan filosofisten lähtökohtiensa vuoksi massiiviseksi. Spekulaatiokehyksen tuottamat pragmaattiset päätelmät ja ehdotukset viittaavat kuitenkin tietyn analyyttisen tutkimusväylän valitsemiseen. Tämä viestii siitä, että tekijä ei etsi taiteelle maailmaa selittävää tai tuottavaa roolia, vaan pyrkii tekemään havaintoja taiteen, tutkimuksen ja reaalisen ongelmakentästä keinovalikoiman erityispiirteet huomioiden. Tutkimuksen jatkokysymysten tarkentaminen nousee näin ollen ratkaisevaan rooliin (taiteilijan valinnat ja päätökset taiteellisen fasismin potentiaalina, kapitalismi evoluutiokysymyksenä, matemaattisten tieteiden ja kvanttifysiikan rooli taiteellisen tutkimuksen lähtökohtana jne.).

 

Eksposition omaperäisyys tutkimuksellisena kokonaisuutena liittyy sen kykyyn ja valintaan olla tuottamatta taiteellista lausumaa tai päätelmää tutkimusympäristöstään. Kyse on yhteiskunnallisen, filosofisen, eettisen sekä taiteellisen keskustelun muutoksen vaikutusten ja ehtojen pohdinnasta. Jälkimmäiselle tarjotaan spekulatiivinen ja avoin rakenne, joka sallii taiteellisen työn ja tutkimuksen olemassaolon sekä tehtävän vailla välitöntä tai ehdotonta kytköstä käsitteellisen historian kulkuun. Sen sijaan taiteen praxis ja paradeigma voivat luoda vuorovaikutussuhteen edelliseen ymmärtämällä asemansa (asenteensa) suhteessa tämän rajallisuuteen, samalla huomioiden omat motiivinsa reaalisen tavoittelussa ja mahdottomassa tuottamisessa. Ekspositiossa avattavat ongelmat sekä siinä käytetyt/esitellyt taiteelliset keinot suhteutuvat väistämättä mittavaan historialliseen ja yhteiskunnalliseen keskustelukontekstiin ja aiempaan pohdintaan taiteen ominaisuuksista. Siinä esitetyt näkökulmat ennakoivat kuitenkin taiteellisen työn ja tutkimuksen paradigmojen muuttumisen välttämättömyyttä, mikäli hyväksytyn ja kanonisoidun käsitteellisen ja tiedollisen immanenssin olemukselle ja vaikutuksille halutaan etsiä uusia vaihtoehtoja - vaikkakin sitten tiettyjen tiedollisten traditioiden mahdollistamin päätöksin, valinnoin tai poikkeuksin. Uskon, että eksposition johdantona pohjustama tutkimus avaa taiteelliselle tutkimukselle merkittävää ja taiteellisen työn yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavaa uutta tietoa, sekä radikaaleja näkemyksiä taiteen, tiedon ja näiden (kapitalististen intressien saneleman) tarkoituksenmukaisuuden välisestä suhteesta. 

Comments are only available for registered users.