Exposition

RÅDJUREN, FLICKORNA, eller PLAY & FAIL (2024)

Anna Nygren

About this exposition

en
My research is a failed writer's failed attempt to become a literary scholar. I'm researching from the position of an amoeba in academia – at certain moments I claim to be a Trojan Horse, a Trixster, or something else subversive. But more often than not it just ends up being: failure. I write from a writing-reading position. Where my reading of literature is infiltrated by my writing practice. This exposition is based on my failed dissertation in literature, which I am now trying to recover in the form of an artistic research project. The literary dissertation is about Monika Fagerholm's novel "Who killed Bambi?" (2019), and my failure is the inability to be scientific and detached, to stay within the framework. In the exposition I examine this from a queer/lesbian and neuroqueer/autistic perspective. I start from an emotional (un)knowledge and try to distort ideas and boundaries between failure and play.

sv
Min forskning är en misslyckad författares misslyckade försök att bli en litteraturvetare. Jag forskar utifrån en position av att vara en amöba i akademin – i vissa stunder affirmerar jag att jag är en trojansk häst, en trixster, eller något annat subversivt. Men oftast landar det i att det enbart är: fail. Jag skriver utifrån en skrivande-läsande position. Där min litteraturvetarläsning infiltreras av min skrivpraktik. Denna exposition utgår från min havererade avhandling i litteraturvetenskap, som jag nu försöker återvinna i form av ett konstnärligt forskningsprojekt. Litteraturvetenskapsavhandlingen handlar om Monika Fagerholms roman Vem dödade bambi? (2019), mitt misslyckande utgörs av en oförmåga till vetenskaplighet och distans, att hålla mig Inom Ramarna. Jag undersöker i expositionen detta utifrån ett queert/lesbiskt samt neuroqueert/autistiskt perspektiv. Jag utgår från en känslomässig (o)kunskap och försöker att skeva idéer och gränser mellan misslyckande och lekande.
typeresearch exposition
keywordsplay, Literature, Reading performance, queerness, neuroqueerness
date08/04/2023
published22/04/2024
last modified22/04/2024
statuspublished
share statusprivate
affiliationGöteborgs universitet / Åbo Akademi
copyrightAnna Nygren
licenseCC BY-NC-ND
languageSwedish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/2468220/2468206
doihttps://doi.org/10.22501/vis.2468220
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue11. VIS Issue 11
external linkhttps://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/annanygren


Simple Media

id name copyright license
2468186 emmy and the small dog Anna Nygren CC BY-NC-ND
2468190 ? flicka ? med klövar Anna Nygren CC BY-NC-ND
2468192 queen spyr växter Anna Nygren CC BY-NC-ND
2468194 "girl" med horn upp i molnen leker med granarna Anna Nygren CC BY-NC-ND
2468195 att hålla en annanas (mitt namn är Anna N) Anna Nygren CC BY-NC-ND
2468200 rain girl Anna Nygren All rights reserved
2468202 RAIN girl 2 Anna Nygren All rights reserved
2468188 RÅDJUREN, FLICKORNA, eller PLAY & FAIL Anna Nygren CC BY-NC-ND
2468189 presentation av exposition Anna Nygren CC BY-NC-ND
2468198 EN LESBISK LÄSNING AV HOMOSOCIALA OCH HOMOEROTISKA GRUPPERINGAR I MONIKA FAGERHOLMS VEM DÖDADE BAMBI? Anna Nygren All rights reserved
2468199 Text: Lesbisk läsning Anna Nygren All rights reserved
2468201 FOTNOT 1 Anna Nygren All rights reserved
2468203 FOTNOT 2 Anna Nygren All rights reserved
2468191 kappan : fanzine Anna Nygren CC BY-NC-ND
2468193 läsningen : projicera Anna Nygren CC BY-NC-ND
2468196 AUTI-autotheory_text Anna Nygren CC BY-NC-ND
2468197 cv_annanygren Anna Nygren CC BY-NC-ND
2468204 VIS_respons_exposition_fail2fail Anna Nygren All rights reserved
2468205 ÖVRIGA REFERENSER_fail Anna Nygren All rights reserved
2468187 presentation av exposition Anna Nygren CC BY-NC-ND
2468329 broderi1 Anna Nygren All rights reserved
2468402 img20220325_12273583 Anna Nygren All rights reserved
2468419 Skärmavbild 2024-01-03 kl. 13.15.47 Anna Nygren All rights reserved
2468425 Skärmavbild 2024-01-03 kl. 13.19.50 Anna Nygren All rights reserved
2644064 vdb_queerness_red Anna Nygren All rights reserved
2644065 VIS_respons_exposition_fail2fail.js.korr_rev240209 Anna Nygren All rights reserved
2644066 AUTI-autotheory_text_vis_red Anna Nygren All rights reserved

Comments are only available for registered users.