Exposition

Taideperustainen toimintatutkimus Lapin ympäristökonflikteissa (2016)

Maria Huhmarniemi

About this exposition

Tutkimukseni taustalla on moninaiset konfliktit, jotka liittyvät Lapin kaivoshankkeisiin, poronhoitoon, matkailuun ja muuhun luonnonvarojen käyttöön. Ne ovat seurausta luonnonkäytön moninaisista intresseistä ja erilaisista tavoista tulkita historiaa, jolla luonnonvarojen käyttöä oikeutetaan. Tutkimukseni on taideperustainen toimintatutkimus, jonka osana olen tehnyt taiteellisia produktioita ja reflektoinut niitä tutkimusartikkeleissa. Taideperustainen toimintatutkimus etenee sykleissä, jotka sisältävät suunnittelua, teoreettista taustatyötä, taiteellista työskentelyä tai vastaavia interventioita, reflektoivaa tarkastelua, käsitteellistämistä ja tavoitteiden täsmentämistä. Prosessin analyysin aineistoa ovat tuotetut taiteelliset produktiot sekä toiminnan ja kokemusten havainnot ja dokumentit. Särkyvää-näyttelyssä tavoitteenani oli yhteistyö biologien kanssa. Aiheena oli kysymys, joka liittyi luonnonsuojeluun ja vesivoiman rakentamiseen. Marjamatkat-ryhmänäyttely liittyi ulkomaalaisten marjanpoimijoiden ja paikallisten marjastajien ristiriitoihin, mihin tavoitteena oli avata dialogia. Kotipalkisilla-näyttelyssä käsittelin maankäytön ristiriitoja tutkimustietoa tulkiten ja visualisoiden. Tässä artikkelissa esittelen nämä taiteelliset produktiot suhteuttaen ne ympäristötutkimuksen viimeaikaisiin teemoihin. Tämä artikkeli perustuu väitöskirjani käsikirjoitukseen.
typeresearch exposition
keywordstaideperustainen toimintatutkimus
date26/01/2016
published03/10/2016
last modified03/10/2016
statuspublished
share statusprivate
affiliationUniversity of Lapland
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/246954/246955
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.246954
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue6.


Simple Media

id name copyright license
292220 sarkyvaa4 Maria Huhmarniemi All rights reserved
292217 kortti3 Maria Huhmarniemi All rights reserved
292215 IMG_4090 Maria Huhmarniemi All rights reserved
292213 porot Maria Huhmarniemi All rights reserved
292211 IMG_4094 - copy Maria Huhmarniemi All rights reserved
248332 huhmarniemi_011 Maria Huhmarniemi All rights reserved
248326 2__berry_wars Maria Huhmarniemi All rights reserved
248325 marjojaa_rajattu Maria Huhmarniemi All rights reserved
248323 IMG_4054 Maria Huhmarniemi All rights reserved
248321 marjoja 3 Maria Huhmarniemi All rights reserved
247141 IMG_4068 Maria Huhmarniemi All rights reserved
247076 kortti2 Maria Huhmarniemi All rights reserved
247054 kortti Maria Huhmarniemi All rights reserved
247025 IMG_4059 Maria Huhmarniemi All rights reserved
247022 IMG_4084 Maria Huhmarniemi All rights reserved
247020 IMG_4094 Maria Huhmarniemi All rights reserved
247018 7_berry_wars Maria Huhmarniemi All rights reserved
247015 2__berry_wars Maria Huhmarniemi All rights reserved
247013 ruoka2 Maria Huhmarniemi All rights reserved
247011 4__berry_wars Maria Huhmarniemi All rights reserved
247008 6_berry_wars Maria Huhmarniemi All rights reserved
247003 huhmarniemi_vaeltaja5_rajattu Maria Huhmarniemi All rights reserved
247000 silvretta - 14 Maria Huhmarniemi All rights reserved
246999 huhmarniemi_vaeltaja5 Maria Huhmarniemi All rights reserved
246997 syklit Maria Huhmarniemi All rights reserved
246996 prosessi Maria Huhmarniemi All rights reserved
246989 huhmarniemi_vaeltaja Maria Huhmarniemi All rights reserved
246987 huhmarniemi_vaeltaja3 Maria Huhmarniemi All rights reserved
246984 huhmarniemi_vaeltaja2 Maria Huhmarniemi All rights reserved
246982 sarkyvaa3 Maria Huhmarniemi All rights reserved
246963 sarkyvaa1 Maria Huhmarniemi All rights reserved
246961 sarkyvaa 009 Maria Huhmarniemi All rights reserved

RUUKKU portal comments: 2
Comments are only available for registered users.
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
RUUKKU - Studies in Artistic Research
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts (SKH)
Stockholm University of the Arts (SKH) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
A leading artistic and academic university college with approximately 700 students. Located in Oslo, Norway.
The Danish National School of Performing Arts
This portal is a platform for distribution of knowledge produced through artistic research at the Danish National School of Performing Arts.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
The portal of Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Stockholm
NTNU
UNDER CONSTRUCTION. Description to be implemented
DMARC University of Derby
DMARC is the portal of the Digital and Material Artistic Research Centre at the University of Derby (UK).
The Research Catalogue server is operated at
KTH's IT-department