Exposition

Taideperustainen toimintatutkimus Lapin ympäristökonflikteissa (2016)

Maria Huhmarniemi

About this exposition

Tutkimukseni taustalla on moninaiset konfliktit, jotka liittyvät Lapin kaivoshankkeisiin, poronhoitoon, matkailuun ja muuhun luonnonvarojen käyttöön. Ne ovat seurausta luonnonkäytön moninaisista intresseistä ja erilaisista tavoista tulkita historiaa, jolla luonnonvarojen käyttöä oikeutetaan. Tutkimukseni on taideperustainen toimintatutkimus, jonka osana olen tehnyt taiteellisia produktioita ja reflektoinut niitä tutkimusartikkeleissa. Taideperustainen toimintatutkimus etenee sykleissä, jotka sisältävät suunnittelua, teoreettista taustatyötä, taiteellista työskentelyä tai vastaavia interventioita, reflektoivaa tarkastelua, käsitteellistämistä ja tavoitteiden täsmentämistä. Prosessin analyysin aineistoa ovat tuotetut taiteelliset produktiot sekä toiminnan ja kokemusten havainnot ja dokumentit. Särkyvää-näyttelyssä tavoitteenani oli yhteistyö biologien kanssa. Aiheena oli kysymys, joka liittyi luonnonsuojeluun ja vesivoiman rakentamiseen. Marjamatkat-ryhmänäyttely liittyi ulkomaalaisten marjanpoimijoiden ja paikallisten marjastajien ristiriitoihin, mihin tavoitteena oli avata dialogia. Kotipalkisilla-näyttelyssä käsittelin maankäytön ristiriitoja tutkimustietoa tulkiten ja visualisoiden. Tässä artikkelissa esittelen nämä taiteelliset produktiot suhteuttaen ne ympäristötutkimuksen viimeaikaisiin teemoihin. Tämä artikkeli perustuu väitöskirjani käsikirjoitukseen.
typeresearch exposition
keywordstaideperustainen toimintatutkimus
date26/01/2016
published03/10/2016
last modified03/10/2016
statuspublished
share statusprivate
affiliationUniversity of Lapland
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/246954/246955
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.246954
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue6.


Simple Media

id name copyright license
292220 sarkyvaa4 Maria Huhmarniemi All rights reserved
292217 kortti3 Maria Huhmarniemi All rights reserved
292215 IMG_4090 Maria Huhmarniemi All rights reserved
292213 porot Maria Huhmarniemi All rights reserved
292211 IMG_4094 - copy Maria Huhmarniemi All rights reserved
248332 huhmarniemi_011 Maria Huhmarniemi All rights reserved
248326 2__berry_wars Maria Huhmarniemi All rights reserved
248325 marjojaa_rajattu Maria Huhmarniemi All rights reserved
248323 IMG_4054 Maria Huhmarniemi All rights reserved
248321 marjoja 3 Maria Huhmarniemi All rights reserved
247141 IMG_4068 Maria Huhmarniemi All rights reserved
247076 kortti2 Maria Huhmarniemi All rights reserved
247054 kortti Maria Huhmarniemi All rights reserved
247025 IMG_4059 Maria Huhmarniemi All rights reserved
247022 IMG_4084 Maria Huhmarniemi All rights reserved
247020 IMG_4094 Maria Huhmarniemi All rights reserved
247018 7_berry_wars Maria Huhmarniemi All rights reserved
247015 2__berry_wars Maria Huhmarniemi All rights reserved
247013 ruoka2 Maria Huhmarniemi All rights reserved
247011 4__berry_wars Maria Huhmarniemi All rights reserved
247008 6_berry_wars Maria Huhmarniemi All rights reserved
247003 huhmarniemi_vaeltaja5_rajattu Maria Huhmarniemi All rights reserved
247000 silvretta - 14 Maria Huhmarniemi All rights reserved
246999 huhmarniemi_vaeltaja5 Maria Huhmarniemi All rights reserved
246997 syklit Maria Huhmarniemi All rights reserved
246996 prosessi Maria Huhmarniemi All rights reserved
246989 huhmarniemi_vaeltaja Maria Huhmarniemi All rights reserved
246987 huhmarniemi_vaeltaja3 Maria Huhmarniemi All rights reserved
246984 huhmarniemi_vaeltaja2 Maria Huhmarniemi All rights reserved
246982 sarkyvaa3 Maria Huhmarniemi All rights reserved
246963 sarkyvaa1 Maria Huhmarniemi All rights reserved
246961 sarkyvaa 009 Maria Huhmarniemi All rights reserved

RUUKKU portal comments: 2
Comments are only available for registered users.