Exposition

Osallisuus ja Poliittiset Eleet (2016)

Susanna Helke

About this exposition

Onko instrumentaalisen muutosagendan toteuttaminen poliittisen ja yhteiskunnallisen taiteen ainoa mahdollinen muoto? Pohdin tekstissäni oman elokuvantekemiseni ja lajityyppini dokumentaarisen elokuvan reunaehtoja poliittisen ja poeettisen paradoksaalisessa kohtauspisteessä. Miten dokumentaariset esitykset voivat rikkoa lajin perinteestä nousevia asetelmallisia tehtäviä? Millaisen haasteen lajille ominaiselle uhrimotiiville asettaa Jacques Rançièrin ajattelussa keskiössä oleva radikaali tasa-arvoisuuden periaate? Miten voi luoda osallisuuden esityksiä, joissa äänet eivät ole uhrien vaan oman elämänsä täysvaltaisten toimijoiden?
typeresearch exposition
date05/04/2016
published03/10/2016
last modified03/10/2016
statuspublished
share statusprivate
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/264671/264672
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.264671
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue6.


Simple Media

id name copyright license
293506 4c2516_f4b18cf4a4c440f27281c8c78eff43d0 Susanna Helke All rights reserved
293084 Osallisuus ja poliittiset eleet Susanna Helke All rights reserved
264679 7.pressimages_JAMES&TYLER Helke All rights reserved
264677 3.press_image_JAMES Helke All rights reserved
264675 2.press_image_JAMES&TYLER_ Helke All rights reserved

RUUKKU portal comments: 2
Reijo Kupiainen 20/09/2016 at 13:37

Mitä voimme tehdä? Vihan, epätasa-arvon, ”emotionaalisen kapitalismin” ja toivottomuuden yhteiskunnallinen kehä nostaa kysymyksen maailman tilasta ja sen muuttamisesta. Susanna Helken ekspositio on yksi yritys vastata kysymykseen. Se on eräänlainen metateksti tai dokumentaristin ”kommenttiraita” ja avaa mielenkiintoisella tavalla ymmärrystä dokumenttielokuvasta myös yleisemmällä tasolla pohtiessaan taiteen ja erityisesti dokumenttielokuvan tehtävää ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa.

 

Jacques Rancièrin – joka itsekin kirjoittaa elokuvasta  filosofian tuominen dokumenttielokuvan teoriaan ja käytäntöön on kiinnostavaa ja konkretisoi politiikan käsitettä. Helke on lukenut Rancièrinsa tarkkaan ja nostaa esille tärkeitä teemoja politiikasta, taiteesta ja oppimisesta. Rancièrin usein toistama länsimaisen historian kulminaatiopiste oli vuonna 494 ennen ajanlaskun alkua tapahtunut plebeijien kapina Aventinuksen kukkulalla. Tuolloin äänettömät saivat äänen ja rakentui yhteinen näyttämö, jossa politiikka todellistui. Plebeijit toteuttivat kokemuksensa aistisen jaon, perustivat uuden järjestyksen.

 

Reilut 2000 vuotta myöhemmin äänettömät kamppailevat edelleen, niin pakolaisleireillä, slummeissa kuin kaupunkien varjoisilla kujillakin. Helke kirjoittaa dokumenttielokuvasta tällä näyttämöllä, joka ei toista iskulauseita, vaan pyrkii tuomaan esille näkökulmia ja kokemuksia, jotka jäävät varjoon. Dokumentaristin tehtävä on valaista hämärää ja käyttää siihen taiteen omia keinoja.

Jaana Erkkila 20/09/2016 at 13:39

Ekspositiossa on mielenkiintoista pohdintaa yhteiskunnallisen, poliittisen ja toisaalta yksityisen suhteesta taiteen ilmaisukieleen yleisesti ja dokumentaarielokuvaan erityisesti. Kirjoittaja liittää tekstinsä useisiin kentällä käytäviin/käytyihin keskusteluihin ja tuo esille yhteyksiä sekä menneestä että nykyhetkestä.

 

Kirjoittaja pohtii mielenkiintoisesti kysymystä, mikä on yhteiskunnallista taidetta, mitkä ovat taiteen keinot ottaa kantaa ja milloin taiteen katsotaan olevan poliittista. Erityisen kiinnostavaa on pohdinta fiktion merkityksestä todellisuuden esille saattamisessa. 

Comments are only available for registered users.
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
RUUKKU - Studies in Artistic Research
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts
Stockholm University of the Arts (Uniarts) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
A leading artistic and academic university college with approximately 700 students. Located in Oslo, Norway.
The Danish National School of Performing Arts
This portal is a platform for distribution of knowledge produced through artistic research at the Danish National School of Performing Arts.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
The portal of Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Stockholm
NTNU
UNDER CONSTRUCTION. Description to be implemented
DMARC University of Derby
DMARC is the portal of the Digital and Material Artistic Research Centre at the University of Derby (UK).
The Research Catalogue server is operated at
KTH's IT-department