Exposition

Miten voimme antaa museoesineidän puhua? – osallistavan esityksen käsikirjoitus (2018)

Lea Kantonen, Pekka Kantonen, Katri Hirvonen-Nurmi

About this exposition

Miten voimme antaa museoesineiden puhua? Abstrakti: Meksikossa läntisessä Sierra Madren vuoristossa asuville wirrarikoille esineillä on erityistä voimaa. Joidenkin wirrarikojen mielestä voimakkaimpien esineiden ja niistä kuvattujen videoiden näkeminen voi kuitenkin olla vaarallista sellaisille ihmisille, jotka eivät ole saaneet erityistä näkemisen kykyä, nierikaa. Tässä esityksessä kysymme, miten me wirrarikakulttuurin ulkopuoliset osallistujat, tutkijat ja taiteilija-tutkijat katsomme wirrarikojen esineitä. Puhuvatko ne meille? Miten voimme antaa niiden puhua? Onko niillä oma ääni ja jos on, onko se poliittinen? Ovatko ne meille vaarallisia? Pohdimme näitä kysymyksiä toimintatutkijoina, taiteellisen ja etnografisen kenttätyön tekijöinä ja yhteisömuseoiden suunnitteluun osallistuvina kehitysyhteistyötekijöinä. Pyrimme rakentamaan dialogia erilaisten taidekäsitysten välillä. Wirrarikayhteisöjen vanhimmat ovat alkaneet suunnitella ja rakentaa yhteisömuseoita, jotta esineiden valmistamisen taito säilyisi tuleville sukupolville. He haluavat, että esineiden valmistusprosesseja kuvataan videolle ja että museoihin kootaan sekä esineitä että niiden valmistusprosesseista kertovia videoita. He osallistuvat aktiivisesti globaaliin alkuperäiskansadiskurssiin ja keskusteluihin museoiden dekolonisaatiosta. Museon suunnittelussa on tärkeä kysyä kriittisiä kysymyksiä, esimerkiksi: Kuka saa valita museossa esiteltävät esineet? Kuka saa katsoa niitä? Kuka saa kertoa niiden tarinan? Tämä ekspositio on wirrarikojen esineitä esittelevän esityksen käsikirjoitus ja dramatisointi, jossa esineistä kerrotaan tarinoita monella äänellä.Videolle kuvatut wirrarikojen puheenvuorot, heidän tarinoissaan esiintyvien inhimillisten ja ei-inhimillisten henkilöiden puheenvuorot, meidän kolmen tutkijan puheenvuorot ja yleisölle esittämämme kysymykset vuorottelevat. Videolla esitettyjen tarinoiden puheenvuorot on käännetty suomeksi. Erilaiset puheenvuorot erotetaan toisistaan typografisin keinoin. Kehotamme lukijaa pysymään valppaana ja kiinnittämään erityistä huomiota siihen, kuka esityksessä puhuu ja kenen ääni kuuluu.
typeresearch exposition
date05/06/2017
published30/08/2018
last modified30/08/2018
statuspublished
share statusprivate
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/369731/369732
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.369731
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue8.


Simple Media

id name copyright license
369741 klip1Q pekka kantonen, lea kantonen All rights reserved
369939 +R+ copy Pekka Kantonen All rights reserved
369940 XUKURI Pekka Kantonen All rights reserved
369941 NIERIKA.copy Pekka Kantonen All rights reserved
384834 ruukku1 Pekka Kantonen All rights reserved
384836 ruukku2 Pekka Kantonen All rights reserved
384840 ruukku3 Pekka Kantonen All rights reserved
384842 ruukku4 Pekka Kantonen All rights reserved
384844 ruukku5 Pekka Kantonen All rights reserved
384846 ruukku6 Pekka Kantonen All rights reserved
384848 ruukku7 Pekka Kantonen All rights reserved
384850 ruukku8 Pekka Kantonen All rights reserved

RUUKKU portal comments: 2
Comments are only available for registered users.