Exposition

MADNESS & BASTARD in MOTION: Learning through Performance Studies (Artistic Research Project 2013-2015) (last edited: 2018)

Elisabeth Laasonen Belgrano, Fredric Gunve
no media files associated
open exposition

About this exposition

Projektet undersökte genom ett konceptuellt och performativt förhållningssätt offentliga scenrum där en uppluckringen mellan pedagogik och konst skapas, liksom mellan arketyperna läraren och konstnären. Genom att på olika sätt utnyttja de porösa skikt som ligger mellan dessa yrkeskategorier och praktiker skapas genom projektet nya intra-aktiva möjligheter, transdisciplinära möten, sammanfogningar eller fusioner. Vad sker mellan lärandet och konsten på gestaltandets tröskel, i det mikroskopiska ögonblicket? Vad uppstår när de vanor, yrken och tillhörigheter vi vanligtvis beskriver oss som förändras och nya titlar, yrken och praktiker formas? Projektet sökte genom begrepp och koncept att formulera de skeenden och tillblivelser som uppstår genom två temporära ingångar och arketypiska karaktärer i den GALNA och BASTARDEN - Madness and the Bastard. Projektet genomfördes av Elisabeth L. Belgrano (fil dr i Scenisk gestaltning samt dåvaranda gästlärare vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet) och Fredric Gunve (lektor vid Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet) under perioden september 2013 - juni 2015 inom ämnet performativa konstarter/ konceptuell performance/konstnärlig-vetenskaplig högskolepedagogik; parallellt med Fakultetsgemensamma kollegiet för Performance/Performativitets verksamhet. Finansiering delgavs från Konstnärliga fakulteten/GU via kollegiets verksamhet.
typeresearch exposition
keywordsPerformance studies, Higher education pedagogy, artistic research
date28/08/2017
last modified26/03/2018
statusin progress
share statuspublic
affiliationAcademy of Design and Crafts & Academy of Music and Drama, University of Gothenburg
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/386123/386124


Simple Media

id name copyright license
386126 IMG_4396 EB2017 All rights reserved
386129 MadnessandBastardinMotion_OccasionalPaper2014 EB2017 All rights reserved
386131 IMG_4394 EB2017 All rights reserved
386134 Noter1 EB2017 All rights reserved
386140 Noter2 EB2017 All rights reserved
386141 Noter3 EB2017 All rights reserved
386143 Noter4 EB2017 All rights reserved
420226 Madness_Bastard_Jan2018 FG2018 All rights reserved

Comments are only available for registered users.