Exposition

Working With a Witches’ Broom / Att Arbeta med en Markvast (2015)

Annette Arlander

About this exposition

en
This exposition explores the specific materiality that a Witches’ Broom offers for performance-based artworks, referring to ideas on plant-thinking by Michael Marder (2013) and on vibrant matter by Jane Bennett (2010). A witches’ broom, Taphrina betulina, is a fungus that afflicts certain birch trees and causes outgrowths of small twigs. With such a bunch of sticks I performed for camera and live on several occasions during the years 2006-2008 creating variations with only a few elements. Working with various materials – organic matter, digital moving images and recorded speech – and the various combinations of them, including the versions discarded during the process, provides a starting point for looking at the small transformations that produce difference and for proposing variation as one of the basic methods for artistic research.

sv
Den här expositionen undersöker den särskilda materialitet en Markvast erbjuder för arbeten som utgår från performance, och refererar till Michael Marders analys av växttänkande (2013) samt Jane Bennetts idéer om vibrerande materia (2010). En markvast eller häxkvast, Taphrina betulina, är en svampsjukdom som ansätter vissa björkar och förorsakar tillväxtstörningar av små förgreningar. Med en sådan snårhärva uppträdde jag för kamera och live vid flera tillfällen under åren 2006-2008 och skapade variationer med några få element. Arbetet med diverse material –organisk materia, digital rörlig bild och inbandat tal – och olika kombinationer av dem, inklusive versioner som slopats under processen, erbjuder en utgångspunkt för att betrakta de små förvandlingar som gör skillnad och för att föreslå variation som en av de grundläggande metoderna för konstnärlig forskning.
typeresearch exposition
date18/01/2014
published30/03/2015
last modified30/03/2015
statuspublished
share statusprivate
affiliationUniversity of the Arts Helsinki
licenseCC BY-NC-ND
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/61895/66692
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.61895
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue3.
connected toStockholm University of the Arts (SKH)


Simple Media

id name copyright license
94428 Winter Windnest-3 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
94426 tuulenpesä-talvi- - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
94424 tuulenpesä-vasen - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
94422 Toronto-17 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
94420 Amorph-loppu-1 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
94416 Tuulenpesä-selässä-2 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
94418 HPIM0176-tuulenpesäseinällä - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
80543 back to top Annette Arlander CC BY-NC-ND
80541 AA-spacemaker Annette Arlander CC BY-NC-ND
80538 Markvastens text Annette Arlander CC BY-NC-ND
80535 The text for the Witches' Broom Annette Arlander CC BY-NC-ND
79785 tillbaka upp / back to top Annette Arlander CC BY-NC-ND
78217 Raukar-1 Annette Arlander CC BY-NC-ND
78208 Arlander-liveartwork Annette Arlander CC BY-NC-ND
66983 IMG_0357 Annette Arlander CC BY-NC-ND
66981 IMG_0358 Annette Arlander CC BY-NC-ND
66666 Raukar-2 Annette Arlander CC BY-NC-ND
65857 TORONTO end Annette Arlander CC BY-NC-ND
65848 TORONTO middle Annette Arlander CC BY-NC-ND
65838 TORONTO performance Annette Arlander CC BY-NC-ND
64416 Tuulikello- Wind Chime-fade Annette Arlander CC BY-NC-ND
64412 Tuulenpesä-4-ulos Annette Arlander CC BY-NC-ND
64409 Windnest-51 Annette Arlander CC BY-NC-ND
64407 vindensbo-39 Annette Arlander CC BY-NC-ND
64405 winterwindnest-c Annette Arlander CC BY-NC-ND
64404 winterwindnest-b Annette Arlander CC BY-NC-ND
64403 winterwindnest-a Annette Arlander CC BY-NC-ND
63081 Osnabrück-33 Annette Arlander CC BY-NC-ND
63079 Osnabrück-24 Annette Arlander CC BY-NC-ND
63077 Osnabrück-19 Annette Arlander CC BY-NC-ND
63036 WindNest-tree-left-xl Converted Annette Arlander CC BY-NC-ND
63034 WindNest-right-mix-2 Converted Annette Arlander CC BY-NC-ND
62998 WindNest-right-mix-1 Converted Annette Arlander CC BY-NC-ND
62839 Tuulenpesä-valopöydällä-3 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62838 Tuulenpesä-valopöydällä-2 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62837 Tuulenpesä-valopöydällä-1 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62831 tuulenpesä-vasen-tyhjä Annette Arlander CC BY-NC-ND
62830 tuulenpesä-vasen Annette Arlander CC BY-NC-ND
62829 tuulenpesä-testi-6 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62828 tuulenpesä-testi-2 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62827 tuulenpesä-puu-2 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62826 tuulenpesä-puu-1 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62825 tuulenpesä-oikea Annette Arlander CC BY-NC-ND
62777 Wind's Nest - Witches' Broom - II Converted Annette Arlander CC BY-NC-ND
62769 Wind's Nest - Witches' Broom - I Converted Annette Arlander CC BY-NC-ND
62761 Wind's nest Amorph start Converted Annette Arlander CC BY-NC-ND
62759 Wind's nest Amorph end Converted Annette Arlander CC BY-NC-ND
62757 Wind's nest Amorph Converted Annette Arlander CC BY-NC-ND
62755 Winter Windnest - Variation 4 Converted Annette Arlander CC BY-NC-ND
62684 Toronto-26 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62683 Toronto-25 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62682 Toronto-24 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62681 Toronto-23 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62680 Toronto-22 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62679 Toronto-21 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62678 Toronto-20 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62677 Toronto-19 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62676 Toronto-18 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62675 Toronto-17 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62674 Toronto-16 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62673 Toronto-15 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62672 Toronto-14 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62671 Toronto-13 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62670 Toronto-12 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62669 Toronto-11 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62668 Toronto-10 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62667 Toronto-9 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62666 Toronto-8 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62665 Toronto-7 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62664 Toronto-6 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62663 Toronto-5 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62662 Toronto-4 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62661 Toronto-3 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62660 Toronto-2 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62659 Toronto-1 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62595 Amorph-loppu-6 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62594 Amorph-loppu-6 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62593 Amorph-loppu-5 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62592 Amorph-loppu-2 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62591 Amorph-loppu-1 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62590 Amorph-alku-14 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62589 Amorph-alku-13 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62588 Amorph-alku-12 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62587 Amorph-alku-11 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62586 Amorph-alku-9 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62585 Amorph-alku-8 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62584 Amorph-alku-8 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62583 Amorph-alku-7 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62582 Amorph-alku-5 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62581 Amorph-alku-4 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62580 Amorph-alku-2 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62572 Winter Windnest - Variation 3 Converted Annette Arlander CC BY-NC-ND
62570 Winter Windnest - Variation 2 Converted Annette Arlander CC BY-NC-ND
62549 Tuulenpesä-mini Annette Arlander CC BY-NC-ND
62547 Tuulenpesä-4-ulos Annette Arlander CC BY-NC-ND
62539 Tuulenpesä-pöydällä-x Annette Arlander CC BY-NC-ND
62530 myrkkya_gift Annette Arlander CC BY-NC-ND
62528 vastamyrkky-HPIM0181 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62526 Kalenteri-1-b Annette Arlander CC BY-NC-ND
62524 HPIM0176-tuulenpesäseinällä Annette Arlander CC BY-NC-ND
62522 HPIM0193-penkki Annette Arlander CC BY-NC-ND
62520 HPIM0189-rovio Annette Arlander CC BY-NC-ND
62518 HPIM0184-ikkuna Annette Arlander CC BY-NC-ND
62516 HPIM0168-testi Annette Arlander CC BY-NC-ND
62514 20070505-0957_20070505-0957_img_4565 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62501 Winter Windnest-2 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62499 Winter Windnest-3 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62497 Winter Windnest-1 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62495 Winter Windnest-mix Annette Arlander CC BY-NC-ND
62493 tuulenpesä-talvi-lohkare Annette Arlander CC BY-NC-ND
62491 tuulenpesä-talvi- Annette Arlander CC BY-NC-ND
62489 Tuulenpesä-selässä-2 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62487 Tuulenpesä-selässä-1 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62483 Tuulenpesä-lohkare-1 Annette Arlander CC BY-NC-ND
62237 Winter Windnest - Variation 1 Converted Annette Arlander CC BY-NC-ND
62170 Wind's Nest - Variation - screen Converted Annette Arlander CC BY-NC-ND
61935 WindsNest-WitchesBroom-Converted Annette Arlander CC BY-NC-ND
61932 WindNest-left-mix-Converted Annette Arlander CC BY-NC-ND
61921 Hexenbesen-II-Converted Annette Arlander CC BY-NC-ND
61912 Hexenbesen-I-Converted Annette Arlander CC BY-NC-ND
64401 HPIM0461 Annette Arlander CC BY-NC-ND
64402 HPIM0467 Annette Arlander CC BY-NC-ND

RUUKKU portal comments: 2
Comments are only available for registered users.