Exposition

Working With a Witches’ Broom / Att Arbeta med en Markvast (2015)

Annette Arlander

About this exposition

en
This exposition explores the specific materiality that a Witches’ Broom offers for performance-based artworks, referring to ideas on plant-thinking by Michael Marder (2013) and on vibrant matter by Jane Bennett (2010). A witches’ broom, Taphrina betulina, is a fungus that afflicts certain birch trees and causes outgrowths of small twigs. With such a bunch of sticks I performed for camera and live on several occasions during the years 2006-2008 creating variations with only a few elements. Working with various materials – organic matter, digital moving images and recorded speech – and the various combinations of them, including the versions discarded during the process, provides a starting point for looking at the small transformations that produce difference and for proposing variation as one of the basic methods for artistic research.

sv
Den här expositionen undersöker den särskilda materialitet en Markvast erbjuder för arbeten som utgår från performance, och refererar till Michael Marders analys av växttänkande (2013) samt Jane Bennetts idéer om vibrerande materia (2010). En markvast eller häxkvast, Taphrina betulina, är en svampsjukdom som ansätter vissa björkar och förorsakar tillväxtstörningar av små förgreningar. Med en sådan snårhärva uppträdde jag för kamera och live vid flera tillfällen under åren 2006-2008 och skapade variationer med några få element. Arbetet med diverse material –organisk materia, digital rörlig bild och inbandat tal – och olika kombinationer av dem, inklusive versioner som slopats under processen, erbjuder en utgångspunkt för att betrakta de små förvandlingar som gör skillnad och för att föreslå variation som en av de grundläggande metoderna för konstnärlig forskning.
typeresearch exposition
date18/01/2014
published30/03/2015
last modified30/03/2015
statuspublished
affiliationUniversity of the Arts Helsinki
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/61895/66692
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.61895
published inRuukku Studies in Artistic Research
portal issue3.
connected toStockholm University of the Arts

Ruukku portal comments: 2
Comments are only available for registered users.


i have forgotten my password
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
Ruukku Studies in Artistic Research
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
SHAPE - Artistic Research and Institutional Impact
SHAPE aims to describe the impact of artistic research within specific frameworks.
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts
Stockholm University of the Arts (Uniarts) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
A leading artistic and academic university college with over 600 students. Located in Oslo, Norway.
The Danish National School of Performing Arts
This portal is a platform for distribution of knowledge produced through artistic research at the Danish National School of Performing Arts.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
The portal of Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Stockholm