De första försöken i Stockholm - att välja träden

The first attempts in Stockholm - choosing the trees

(2016)

Ett första försök i Humlegården 15.10 2016. - blog post på engelska

First attempt at Humlegården 15 October 2016  - blog post in English

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2016/10/15/first-attempt-at-humlegarden/

Snabbvisit i snö 13.11.2016 (Humlegården and Djurgården) - blog post på svenska

Quick visit in Snow on 13 November 2016 (at Humlegården and Djurgården) - blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2016/11/13/snabbvisit-i-sno/

Vind och snö igen 27.11.2016. (humlegården och Djurgården) - blog post på engelska.

Wind and Snow Again 27 November 2016 (Humlegården and Djurgården) - in English.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2016/11/27/wind-and-snow-again/

Vått och kallt i december (Humlegården och Djurgården) 10.12.2016 - blog post på engelska.

Damp and Dark December (Humlegården and Djurgården) 10 December 2016 - blog post in English.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2016/12/10/damp-and-dark-december/

Klätterträdet i Djurgården 31.10.2016 - blog post på svenska

The Climbing Tree at Djurgården on 31 October 2016 - blog post in Swedish

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2016/10/31/klattertradet-i-djurgarden/

Sitting in the Beech - Snow (8 min. 20 sec.)

Sitting in the Beech - Rain (6 min. 50 sec.) 

AA