Dokumentation av uppträdanden för kamera i Stockholm 2017, stillbilder från video

Documentation of performances for camera in Stockholm 2017, video stills

Årets första veckoslut 7-8.1.2017 - blog post på svenska.

The first weekend of the year 7-8 January 2017 - blog post in Swedish. 

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/01/08/arets-forsta-veckoslut/


Nästan soligt i januari 14-15.1. 2017 - blog post på engelska.

Almost Sunny January  14-15 Janury 2017 - blog post in English.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/01/14/almost-sunny-january/

Bakom ryggen på Linné 25.1. 2017 - blog post på svenska.

Behind the Back of Linné  25th January 2017 - blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/01/25/bakom-ryggen-pa-linne/

Grå dagar i Stockholm 4-5.2. 2017 - blog post på engelska.

Grey Days in Stockholm 4th and 5th February 2017 - blog post in English.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/02/05/gra-dagar-i-stockholm/

Vår i luften? 18 och 19.2. 2017 - blog post på engelska.

Spring in the Air? 18th and 19th February 2017 - blog post in English.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/02/19/spring-in-the-air/

Kalla vindar i mars. 4. och 5.3. 2017 - blog post på svenska.

Cold Winds in March. 4th and 5th March 2017 - blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/03/04/kalla-vindar-i-mars/

Vår, träd och Supermarket. 25., 26. och 27.3. 2017 - blog post på engelska.

Spring, Trees and Supermarket. 25th, 26th and 27th March 2017 - blog post in English.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/03/25/spring-trees-and-supermarket-art-fair/

Snabbvisit en solig morgon 27.4. 2017 - blog post på svenska.

Quick visit on a sunny morning 27h April 2017 - blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/04/27/snabbvisit-en-solig-morgon/

Knoppar och blad och blommande träd 6.-7.5. 2017 - blog post på Engelska.

Buds and Leaves and Blooming Trees 6th and 7th May 2017 - blog post in English.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/05/07/buds-and-leaves-and-blooming-trees/

Tysk lönn eller skogslönn? 3.-4.6. 2017 - blog post på Engelska.

Sycamore or Maple? 3rd and 4th June 2017 - blog post in English.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/06/03/sycamore-or-maple/

Sommarstockholm med filsofisk natt 17. och 18.6. 2017 - blog post på svenska.

Summer Stockholm with a night of philosophy 17th and 18th June 2017 - blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/06/18/sommarstockholm-med-filosofisk-natt/

Att uppträda med träd som en övning i stillhet? 1-2.7. 2017 - blog post på engelska.

Performing with Trees as Stillness Practice? 1-2 July 2017 - blog post in English.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/07/01/performing-with-trees-as-stillness-practice/

Sommarstockholm med turister, 22-23.7. 2017 - blog post på svenska.

Summer Stockholm with Tourists, 22 and 23 July 2017 - blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/07/23/sommarstockholm-med-turister/

En tysk lönn, en bok och prins Eugens ek, 8-9.8. 2017 - blog post på engelska.

A Sycamore, a Beech and Prince Eugen's Oak, 8-9 August 2017 - blog post in English.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/08/09/a-sycamore-a-beech-and-prince-eugens-oak/

Regn, lugn och förberedelser 25-27.8. 2017 - blog post på svenska.

Rain, Calm and Preparations 25-27 august 2017 - blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/08/28/regn-och-lugn-och-forberedelser/


Ett avbrott i residensvistelsen 16-17.9. 2017 - blog post på svenska.

A Break in the Residency 16-17 September 2017 - blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/09/17/ett-avbrott-i-residensvistelsen/

Apropos klimatförändringsforskning 5.10. 2017 - blog post på engelska.

Apropos Climate Change Research 5 October 2017 - blog post in English.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/10/05/apropos-climate-change-research/

Efter regnet kom vinden, 28-29.10.2017 - blog post på svenska.

After the Rain Came the Wind, 28 and 29 October 2017 - blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/10/30/efter-regnet-kom-vinden/

Vinter, eller lite snö åtminstone, 19-20.11. 2017 - blog post på engelska.

Winter, or at least some snow, 19-20 November 2017 - blog post in English.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/11/20/winter-or-at-least-some-snow/

Symposium om konstnärlig forskning, 29-30.11. 2017 - blog post på svenska.

Symposium on Artistic Research, 29-30 November 2017 - blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/11/30/symposium-om-konstnarlig-forskning/

Sista besöken hos träden i år 15-16.12. 2017 - blog post på engelska.

The last visits to the trees this year 15-16.12. 2017 - blog post in English.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2017/12/16/last-visits-to-the-trees-this-year/

Vad ser kameran och vad ser jag? 8., 9. och 10.4. 2017 - blog post på svenska.

What does the camera see and what do I see?  8th, 9th and 10th April 2017 - blog post in Swedish.

https://annettearlander.com/2017/04/07/vad-ser-kameran-och-vad-ser-jag/

AA