Utforskningar i buskarna, med Kirsi Heimonen

Explorations in the bushes, with Kirsi Heimonen

2017

Spåren av en brand på stranden vid Tölöviken 11.1.2017 - blog post på finska.

The remains of a fire at the shore of Töölönlahti Bay 11 January 2017 - blog post in Finnish.

Kulon jäljet Töölönlahden rannassa 11.1.2017 - blogipostaus suomeksi.

https://annettearlander.com/2017/01/11/kulon-jaljet-toolonlahden-rannassa/

Comment by Kirsi Heimonen, in Finnish:

https://annettearlander.com/2017/01/11/kulon-jaljet-toolonlahden-rannassa/#comments

I det brända buskaget 13.6. 2017 - blog post på finska.

In the burned bushes 13 June 2017 - blog post in Finnish.

Palaneessa pöheikössä 13.6.2017 - blogipostaus suomeksi.

https://annettearlander.com/2017/06/13/palaneessa-poheikossa/

Comment by Kirsi Heimonen, in Finnish:

https://annettearlander.com/2017/06/13/palaneessa-poheikossa/#comments

Bland buskarna första gången på länge 17.10. 2017 - blog post på finska.

In the bushes first time in a long time 17 October 2017 - blog post in Finnish.

Pöheikössä pitkästä aikaa 17.10. 2017 - blogipostaus suomeksi.

https://annettearlander.com/2017/10/17/poheikossa-pitkasta-aikaa/

Comment by Kisi Heimonen, in Finnish:

https://annettearlander.com/2017/10/17/poheikossa-pitkasta-aikaa/#comments

På Blåbärslandet 7.11.2017 - blog post på finska.

On Mustikkamaa (the Bilberry Land) 7 November 2017, blog post in Finnish.

Mustikkamaalla 7.11.2017 - blogipostaus suomeksi.

https://annettearlander.com/2017/11/07/mustikkamaalla/

Comment by Kirsi Heimonen, in Finnish:

https://annettearlander.com/2017/11/07/mustikkamaalla/#comments

AA