FORSIDE             DISKOGRAFI             BIBLIOGRAFI

TRADISJONER PÅ SPILL //  DEL I  //  ILL. II

<

Venstre: Kurvklede fra Sauherad i Telemark. 67 x 72 cm. Norsk Folkemuseum, NF.2001-011 (Tin, 2007, s. 51).

Høyre: Richter, Gerhard. (1974). 4096 Farben. 274 cm x 274 cm. Katalognr. 359. Lacquer on canvas. Copyright Gerhard Richter 2016 (15112016).

 

 >