FORSIDE             DISKOGRAFI             BIBLIOGRAFI

TRADISJONER PÅ SPILL // INNLEDNING

<

InnledningTradisjoner på spill, fortolkning og utøving mellom slåtter og pianisme har vært et kunstnerisk utviklingsarbeid på søken etter musikalske muligheter i spenningsfeltet mellom folkemusikk og kunstmusikk. Som pianist med bakgrunn fra begge felt, har jeg på ulike vis forsøkt å flette de to utøvertradisjonene sammen i mitt spill. Refleksjonen fra arbeidet foreligger her, og er disponert i to deler.

Del I er en sammenstilling av holdninger, bilder, samtaler og lyttebeskrivelser fra prosessen med å lete inn i det folkemusikalske klaveret. De reflekterer innganger som har vært avgjørende for uttrykk og kunstneriske valg.

Bevegelsen mellom ulike utøvertradisjoner muliggjør et sammenlignende blikk. Ved å betrakte noe fra lenger avstand enn ens vanlige perspektiv, kan andre momenter komme til syne; ved å se til folkemusikken fra kunstmusikken, ved å se til kunstmusikken fra folkemusikken. Det nærsynte perspektivet har også vært viktig for meg; en nærlytting til norsk folkemusikk, hvorfra jeg har forsøkt å flytte elementer og intensiteter over til flygelet. Dette speiles blant annet i lyttebeskrivelsene.

Som fortolker er det i samspill med andres stemmer at min stemme kommer til uttrykk. Dette kan ses i samtaletekstene. Jeg har vært i dialog med fire av dagens komponister i prosjektet; Lasse Thoresen1, Asbjørn Schaathun2, Øyvind Torvund3 og Erik Dæhlin4.

Del II av refleksjonen dreier seg om vurderinger og arbeidsmåter i de kunstneriske prosessene. Her skildrer jeg valg og vendepunkter underveis, og setter arbeidet inn i en sammenheng. Prosessene med de ulike verkene i kapitlene «Samtidsmusikalske blikk på folkemusikk» og «Folkemusikalsk fortolkning» har foregått samtidig gjennom stipendiatperioden. Det arbeidet jeg gjorde sist, er beskrevet i kapitlet «Pianistisk tradering».

Med ører, blikk og kropp har jeg beveget meg mellom tre felt; samtidsmusikk (nye verker med inspirasjon fra folkemusikk), klassisk musikk (fortolkning av folkemusikkinspirerte verk) og folkemusikk (slåttetradering på et ikke-folkemusikalsk instrument). Felles for disse er perspektivet fra min spillende posisjon ved flygelet.


Hvilke musikalske muligheter kan oppstå i spenningsfeltet mellom utøvertradisjonene klassisk fortolkning og norsk folkemusikktradering, når jeg, som en utøver fra begge tradisjonene, ser på likheter og ulikheter ved dem og lar dem flettes sammen i meg og mitt spill?

Hvilke musikalske muligheter kan oppstå i en tilsvarende sammenfletting av disse utøvertradisjonene i mitt spill i samarbeid med et utvalg samtidskomponister om nye klaververker inspirert av norsk folkemusikk?


Disse kunstneriske spørsmålene har vært utgangspunkt for de kunstneriske prosessene i prosjektet Tradisjoner på spill. De har ledet til det kunstneriske resultatet i følgende CD-trilogi og fremførelser:


_____________________


Abstraction in Folk Art
CD (Nyhus, 2015a)

Øyvind Torvund: Abstraction in Folk Art (2014)

Lasse Thoresen: Solspill (1983)

Asbjørn Schaathun: Nations (2014)________________________________________


Stille-stykkje
CD (Nyhus, 2015b)

 

Olav Kielland: Villarkorn, 20 stille-stykkje (1951)

Erik Dæhlin: Den tredje, første, andre,
åttende og sjuende dagen
(2015)_____________________

 


_____________________


Slåttepiano
CD (Nyhus, 2015c)

 

Ingfrid Breie Nyhus/trad.: Slåttepiano (2015)_____________________

 

 


_____________________

Øyvind Torvund: Det abstrakte i folkekunsten (2014)

 

Erik Dæhlin og Ingfrid Breie Nyhus: Avstandsriss, konsert-installasjon (2014)


Johan Halvorsen: Fossegrimen for hardingfele og klaver (1905)

CD (Nyhus, 2016, spor 1-4), med Åshild Breie Nyhus, hardingfele
Note, versjon for hardingfele og klaver (Halvorsen, 2017)


_____________________Dessuten ble Asbjørn Schaathuns verk Nations for klaver og live-elektronikk videreutviklet til en klaverkonsert ved samme navn, Nations (2016), urfremført sammen med Oslo-Filharmonien og Christian Eggen mars 2016.

 >