TRADISJONER PÅ SPILL // DEL I // UTKAST

<

FORSIDE             DISKOGRAFI             BIBLIOGRAFI

«the past should be altered by the present
as much as the present is directed by the past» 

T. S. Eliot1

 

 

Utkast

 

Tradisjon er fortid og fremtid. Å være tradisjonsutøver er å ta del i materialer, måter og holdninger; å velge ut noe å repetere, og derfra lyssette og rotere i nye utkast. Tradisjonen er et spill av alle stemmene. Fortidens stemmer eksisterer i materialene, måtene og holdningene. Med hver nye stemme spilles stadig varierte aspekter og vinklinger inn. Å tradere handler ikke først og fremst om å gjenta, men hvordan det bæres eller drives fremover.

«Den levende nåtid er splittet mellom en fortid som den gjenopptar, og en fremtid som den utkaster.»

Maurice Merleau-Ponty2

 

 

 

«[Tradisjon er ...] ’kraften til å glemme opprinnelsene’ og til å sikre fortiden ikke dens overlevelse, som er den feige form for glemsel, men et nytt liv, som er den edle form for erindring.»
Maurice Merleau-Ponty3


 >