TRADISJONER PÅ SPILL // BUDSTIKKE // ESTETISK SKISSE

<

FORSIDE             DISKOGRAFI             BIBLIOGRAFI

//   ESTETISK SKISSE   //Denne og de neste fem sidene er en 'budstikke', en samling av lyd og tekst som beskriver områder som interesserer meg personlig ved norsk slåttemusikk.


Ordene under er en fri skissering jeg har brukt som bilder i øvingen min; overdrevne ytterpunkter av estetiske idealer i utøvertradisjonene.


Folkemusikkutøving

Klassisk-romantisk utøving

det lavmælte

det grandiose

det nære

det klangfulle

det nedtonede

det virtuose

det skjeve

det egale

det ujevne

det polerte

det ruskete

det våte

det tørre

det briljante

det rue

det emosjonelle

det tilforlatelige

det espressive

det trivielle

det monumentale

det enkle

osv...

osv...

 >