Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid / Norges musikkhøgskole 2011-2017

Hovedveileder
: Professor emeritus i komposisjon Bjørn Kruse, Norges musikkhøgskole
Biveiledere:
Professor i jazz-piano Misha Alperin, Norges musikkhøgskole og førsteamanuesis i komposisjon Eivind Buene, Norges musikkhøgskole
Hovedveileder første år:
Professor i interpretasjon Wolfgang Plagge, Norges musikkhøgskole

Bedømmelseskomité:
Førsteamanuensis Nils Henrik Asheim, Universitetet i Stavanger, professor i musikalisk gestaltning Anna Lindal, Stockholms konstnärlige högskola og
docent i konstnärlig forskning i musik Stefan Östersjö, Musikhögskolan i Malmö  

 

Lydeksemplene fra Nations, Solspill, Det abstrakte i folkekunsten, Avstandsriss, Villarkorn og Den åttende dagen er gjengitt med tillatelse fra komponistene og plateselskapet. Lydeksemplene fra opptaket av Nations konsert for klaver og orkester er gjengitt med tillatelse fra NRK. Lydeksempler fra norsk folkemusikk er referert til i diskografien, og gjengitt i fht sitatretten i opphavsrettslovens §22. Maleri av Gerhard Richter gjengitt med tillatelse fra kunstneren.


Takk
til komponistene i prosjektet;  Øyvind, Asbjørn, Erik og Lasse, for musikken og for inspirerende samtaler, deres kunnskap og kreativitet,

til veilederne mine; Wolfgang for tiltro og innspill, Misha for inspirerende samtaler og samspill; Eivind for skriveråd, og en spesiell takk til Bjørn for uvurderlig støtte og tilstedeværelse og viktige samtaler,

til Peter, Darla, Frank, Birgitte og Anders ved NMH for interesse, nærvær, støtte og engasjement,

til Erik,

til mine foreldre for den musikalske oppveksten og for alltid å støtte opp,

til Sigurd og Sveinung for inspirasjon, tålmodighet og interesse. 


FORSIDE     

TRADISJONER PÅ SPILL // APPENDIKS // HALE

<