FORSIDE           SOUNDING MATTER PÅ F15           RESONANS PÅ HOK           INTERFERENS PÅ LYDGALLERIET           PETRICHOR           REFERANSER           TAKK TIL

RESPONSIVT ROM  –  EN LYTTING INN I MATERIALITET

GUNHILD MATHEA HUSVIK-OLAUSSEN

AKADEMI FOR SCENEKUNST, HØGSKOLEN I ØSTFOLD / PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID

Denne eksposisjonen er en del av resultatet fra Gunhild Mathea Husvik-Olaussens kunstneriske stipendiatprosjekt 

Responsivt rom – en lytting inn i materialitet (2014 - 2020) ved Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold. 
Prosjektet følger retningslinjene til Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) fra 2019. 
Kunstnerisk praksis og refleksjon er kjernen i dette programmet. 

 

Husvik-Olaussens kunstneriske uttrykk kan beskrives som større skulpturelle lydinstallasjoner som beveger seg mellom visuell kunst, scenekunst og lydkunst. Arbeidet utforsker rom, materiale, lyd, kropp og tid som likeverdige deler i en komposisjon.
Verkene er på ulike vis henvendelser til en utvidet opplevelse av dialogen mellom tilstedeværelse og materialitet.
De er omgivelser som søker å berøre nærhetssoner der vi som mennesker kan fornemme at vi inngår i en finmasket sammenfletting med det som omgir oss. 


Prosjektet Responsivt rom – en lytting inn i materialitet resulterte i flere kunstneriske visninger, samarbeidsprosjekt, prøveprosjekt, kunstneriske forsøk og presentasjoner/forelesninger. Kunstnerisk sluttvisning for prosjektet var utstillingen Sounding Matter ved Galleri F15 i perioden 01.01.2020 - 15.03.2020 med planlagte konserter i utstillingen helgen 14. og 15.mars. Den 13. mars ble utstillingen dessverre stengt grunnet korona-pademien som rammet Norge. Videoen som viser utstillingen er filmet i perioden galleriet var stengt og viser tomme installasjoner med tiden som eneste besøkende. 


Denne eksposisjonen konsentrer seg om prosjektets tre hovedvisninger; Sounding Matter på Galleri F15 i 2020, Resonans på Henie Onstad Kunstsenter under Ultimafestivalen i 2019 og Interferens på Lydgalleriet i Bergen i 2019. De stedssensitive verkene Resonans og Interferens var også med i utstillingen Sounding matter, men presenteres også individuelt gjennom visningene ved Henie Onstad Kunstsenter og Lydgalleriet fordi det er interessant å se dem i ulike kontekster. All lyd dere hører i vidoene er lyd fra installasjonene og i noen tilfeller musikere som spiller i dialog med installasjonene.


Petrichor er en samling tekster skrevet i prosess underveis i forskningen. Tekstene er nære og ransakende, skrevet som aktivt interagerende refleksjon. Disse tekstene har vært en viktig del av prosessen med å sakte men sikkert å ringe rundt det mulighetsrommet arbeidene leter etter. 


Eksposisjonen er organisert relativt lineært, og kan gjerne leses i denne rekkefølgen:


Sounding Matter på Galleri F15 2020

Resonans på Henie Onstad Kunstsenter / Ultimafestivalen 2019

Interferens på Lydgalleriet i Bergen 2019

Petrichor

Referanser

Takk til


For å navigere mellom sidene i denne eksposisjonen kan du gå inn på contents - menyen som dere finner øverst til venstre i den flytende menyen. På hver side i eksposisjonen finner dere også trykkbare lenker som sender dere til siden dere ønsker å besøke. Vær vennlig å bruke tid inn i hvert element, bruk gode hodetelefoner og velg fullskjermvisning på videoene som inneholder verksdokumentasjon. Slukk også gjerne lyset i rommet for en bedre bildeopplevelse.