Exposition

Responsivt rom - en lytting inn i materialitet (2021)

Gunhild Mathea Husvik-Olaussen

About this exposition

NO: RESPONSIVT ROM - EN LYTTING INN I MATERIALITET er et dybdesøk inn i oss og våre omgivelser. De kunstneriske arbeidene kan beskrives som større skulpturelle lydinstallasjoner som beveger seg mellom visuell kunst, scenekunst og lydkunst. Verkene utforsker rom, materiale, lyd, kropp og tid som likeverdige deler i en komposisjon. Forskningens hovedverk INTERFERENS, RESONANS, SEDIMENT, STED 1 og STED 2 er på ulike vis henvendelser til en utvidet opplevelse av dialogen mellom tilstedeværelse og materialitet. De er omgivelser som søker å berøre nærhetssoner der vi som mennesker kan fornemme at vi inngår i en finmasket sammenfletting med det som omgir oss. Å lytte er av sentral betydning i de kunstneriske undersøkelsene som arbeider med iscenesettelse av rom gjennom lyd, minimalistisk skulptur og dramaturgiske strukturer. Eksposisjonen er skrevet på norsk. --------- ENG: RESPONSIVE SPACE – SOUNDING INTO MATERIALITY is an in-depth research project into the interrelationship between us and our surroundings. The artworks can be described as large sculptural sound installations which blur the lines between visual art, performing arts and sound art. The works explore space, material, sound, body and time as equal parts in a composition. The main artworks of the research INTERFERENCE, RESONANCE, SEDIMENT, PLACE 1 and PLACE 2 are in a variety of ways inquiries towards an expanded experience of the dialogue between presence and materiality. The artworks are composed environments which respond and take shape and form from their surroundings, seeking to touch proximity zones where we as humans can sense aspects of being closely intertwined with our surroundings. The act of listening is of central importance in the artistic survey. Olaussen stages space utilising the mediums of sound, minimalistic sculpture and dramaturgical structures. The exposition is written in Norwegian.
typeresearch exposition
date06/07/2020
published06/01/2021
last modified06/01/2021
statuspublished
share statusprivate
affiliationAkademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold
copyrightGunhild Mathea Husvik-Olaussen
licenseAll rights reserved
languageNorwegian Bokmål
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/946311/946312
doihttps://doi.org/10.22501/rc.946311
published inResearch Catalogue


Simple Media

id name copyright license
946320 Interference at Lydgalleriet, 2019 (Please use headphones for better experience) Video made by David Alræk Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946330 Ane Marthe i Interferens på Lydgalleriet 2019 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946343 Sounding Matter på Galleri F15 2020 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946346 Nicholas Place 1 og 2 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946349 Anja Interferens Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946355 Anja Sediment Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946357 Guro Resonans Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946362 Sounding Matter_Katalog Galleri F15 All rights reserved
946366 2020 kunstavisen liten Kunstavisen All rights reserved
946379 gm om utstillingen Galleri F15 All rights reserved
946398 Introduksjon Resonans v Svein Terje Torvik Henie Onstad Kunstsenter All rights reserved
946405 Resonans_HOK_15_09_2019_Performance_3 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946423 2019 Subjekt liten Subjekt All rights reserved
946426 2019 Vaart Land Vaart Land All rights reserved
946438 DSC02503 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946439 DSC02503 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946440 DSC02480 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946441 DSC02472 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946442 DSC02488 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946443 DSC02486 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946444 DSC02483 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946445 DSC02489 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946446 DSC02508 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946447 DSC02504 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946502 TEST refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946505 TEST THUMBNAIL REFLEKSJON Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946740 test forside refleksjon bilde Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946832 01Sound_presse Ingeborg Øien Thorsland © Galleri F 15 All rights reserved
946833 06Sounds_presse Ingeborg Øien Thorsland © Galleri F 15 All rights reserved
946834 07Sounds_presse Ingeborg Øien Thorsland © Galleri F 15 All rights reserved
946835 05Sound_presse Ingeborg Øien Thorsland © Galleri F 15 All rights reserved
946836 08utforskerpose_presse Ingeborg Øien Thorsland © Galleri F 15 All rights reserved
946837 02Sound_presse Ingeborg Øien Thorsland © Galleri F 15 All rights reserved
946840 _DSF6808-HDR Vegard Kleven © Galleri F 15 All rights reserved
946843 _DSF6859-HDR Vegard Kleven © Galleri F 15 All rights reserved
946844 _DSF6868-HDR Vegard Kleven © Galleri F 15 All rights reserved
946846 _DSF6970-HDR Vegard Kleven © Galleri F 15 All rights reserved
946847 _DSF7004-HDR Vegard Kleven © Galleri F 15 All rights reserved
946852 _DSF7039 Vegard Kleven © Galleri F 15 All rights reserved
946854 10_Sediment Vegard Kleven © Galleri F 15 All rights reserved
946855 _DSF6937-HDR Vegard Kleven © Galleri F 15 All rights reserved
946856 13_Partitur av Janne-Camilla Lyster. Grafisk fortolkning av Ane Thon Knutsen. Vegard Kleven © Galleri F 15 All rights reserved
946858 14_Partitur av Janne-Camilla Lyster. Grafisk fortolkning av Ane Thon Knutsen. Vegard Kleven © Galleri F 15 All rights reserved
946859 15_Partitur av Janne-Camilla Lyster. Grafisk fortolkning av Ane Thon Knutsen. Vegard Kleven © Galleri F 15 All rights reserved
946863 IMG_4541 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946865 IMG_7936 Johan Husvik-Olaussen All rights reserved
946895 kart F15 Galleri F15 All rights reserved
946903 70677437_10162204005010177_6961671567638003712_o Paul J. Mckenna All rights reserved
946937 gunhild_ultima_50 Simen Dieserud Thornquist All rights reserved
946938 gunhild_ultima_59 Simen Dieserud Thornquist All rights reserved
946939 gunhild_ultima_54 Simen Dieserud Thornquist All rights reserved
946940 gunhild_ultima_33 Simen Dieserud Thornquist All rights reserved
946941 gunhild_ultima_32 Simen Dieserud Thornquist All rights reserved
946943 gunhild_ultima_30 Simen Dieserud Thornquist All rights reserved
946944 gunhild_ultima_29 Simen Dieserud Thornquist All rights reserved
946947 gunhild_ultima_31 Simen Dieserud Thornquist All rights reserved
946951 gunhild_ultima_69 Simen Dieserud Thornquist All rights reserved
946956 P9150662 Johan Husvik-Olaussen All rights reserved
946960 P9150662 Johan Husvik-Olaussen All rights reserved
946962 P9150665 Johan Husvik-Olaussen All rights reserved
946965 P9150668 Johan Husvik-Olaussen All rights reserved
946968 P9150672 Johan Husvik-Olaussen All rights reserved
946972 P9150673 Johan Husvik-Olaussen All rights reserved
946976 P9150697 Johan Husvik-Olaussen All rights reserved
946981 P9150651 Johan Husvik-Olaussen All rights reserved
946984 P9150727 Johan Husvik-Olaussen All rights reserved
946989 P9150697 Johan Husvik-Olaussen All rights reserved
946990 P9150697 Johan Husvik-Olaussen All rights reserved
946994 Interference2 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
946997 P1030933 Paal Rasmussen All rights reserved
947000 P1030909 Paal Rasmussen All rights reserved
947002 P1030867 Paal Rasmussen All rights reserved
947003 P1030950 Paal Rasmussen All rights reserved
947004 P1030886 Paal Rasmussen All rights reserved
947005 P1030957 Paal Rasmussen All rights reserved
947006 interference1 copy Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
947007 Interference3 copy Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
947009 Interference4 copy Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
947010 Interference5 copy Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
947012 Interference6 copy Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
947013 Interference7 copy Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
947410 interference1 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
947411 Interference2 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
947412 Interference3 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
947413 Interference4 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
947414 Interference5 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
947415 Interference6 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
947416 Interference7 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
948071 kart F15 reduced Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
950722 print 1407 mandag refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
950933 tet lenker 1407 mandag refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
950948 tet lenker 1407 mandag refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
950950 tet lenker 1407 mandag refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
950954 tet lenker 1407 mandag refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
950988 uten lenker 1507 tirsdag refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
951003 PRINT 1507 tirsdag refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
951069 print middag 1507 tirsdag refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
951499 print 1607 torsdag refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
951508 PRINT 2 1607 torsdag refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
951510 PRINT 2 1607 torsdag refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
951517 PRINT 3 1607 torsdag refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
951520 PRINT 2 1607 torsdag refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
953802 print 2207 onsdag refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
954359 PRINT 2407 fredag refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
954378 print 3 2407 fredag refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
954856 print 2507 lørdag refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
955432 pdf 2707 mandag refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
955434 pdf 2707 mandag refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
955435 pdf 2707 mandag refleksjon Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
959236 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
959295 tittel 6 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
959297 tittel 7 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
959931 PETRICHOR TEST 1 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
959942 Petrichor_Husvik_Olaussen_2020 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
1096450 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
1096451 Petrichor_Olaussen_des20 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved
1096452 Petrichor_Olaussen_des20 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen All rights reserved

Comments are only available for registered users.