FORSIDE           SOUNDING MATTER PÅ F15           RESONANS PÅ HOK           INTERFERENS PÅ LYDGALLERIET           PETRICHOR           REFERANSER           TAKK TIL

REFERANSER

Aarnes, Halvor. «Lukten etter regn.» i Store norske leksikonSist endret 23.juni 2019. http://snl.no/lukten_etter_regn 

 

Børli, Hans. Vindharpe. Oslo: Aschehoug, 1974.

  

Bush, Kate. u.d. Aerial. London: EMI, 2005. CD. 

 

Det Norske Akademis Ordbok. "Akkumulasjon." i Det Norske Akademis Ordbok. Hentet 30.07.2020 fra https://naob.no/ordbok/akkumulasjon 

 

De Wolf, Eddi, og Ludovica Lumer. «Intuition: A Conversation.» I Intuition, redigert av Luc Derycke og Axel Vervoordt, 13-23. Gent: Axel & May Vervoordt Foundation and AsaMER, 2017. 

 

Duke Gender, Sexuality & Feminist Studies. «Feminist Theory Workshop Keynote - Karen Barad.» Hentet 30.juli 2020 fra https://www.youtube.com/watch?v=cS7szDFwXyg

  

Eno, Brian. «8 days a week.» from Melody Maker, January 29, 1977. Hentet 20.juli 2020 fra Enoweb http://www.enoweb.co.uk/interviews/melma77b.html 

 

European Graduate School Video Lectures. «Manuel DeLanda - The Philosophy of Gilles Deleuze 5/5.» Hentet 30.juli 2020 fra https://www.youtube.com/watch?v=AEyEAJOHC5c

 

Fehr, Drude von der. «Begivenhetsfeltet.» i Den levende kroppen. Mot en ny forståelse av menneske og natur, redigert av Drude von der Fehr, 19 - 56. Oslo: Vidarforlaget, 2016.

 

Foster, Hal, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H.D. Buchloh, og David Joselit. Art since 1900. Modernism, antimodernism, postmodernism. 2. Utgave. London: Thames & Hudson, 2011.

 

Gibson, James J. The ecological approach to visual perception (17th pr). Hove: Psychology Press, 2011.

 

Grønli, Kristin Straumsheim. «Gravitasjon: Et eple falt i hodet på Newton.» Hentet 30.juli 2020 fra https://forskning.no/fysikk-bakgrunn-forskningens-historie/bakgrunn-gravitasjon-et-eple-falt-i-hodet-pa-newton/1081366

  

Groh, Jennifer M. Making Space – how the brain knows where things are. Cambridge/London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014.

 

Guggenheim, "Hilma af Klint: Paintings for the Future" Hentet 31.juli 2020 fra https://www.guggenheim.org/exhibition/hilma-af-klint

 

Holtebekk, Trygve. "Interferens." i Store Norske Leksikon. Sist endret 31.juli 2019. https://snl.no/interferens

 

Hødnebø, Tone. Mørkt Kvadrat. Oslo: Aventura Forlag, 1994.

 

Ingold, Tim. Making. Anthropology, archaeology, art and architecture. Abingdon: Routledge, 2013.

 

Ingold, Tim. «Preface to the Routledge Classics Edition.» i Lines. A brief history av Tim Ingold, xv-xviii. Abingdon: Routledge Classics, 2016.

  

Jones, Caroline A. «Introduction og the mediated sensorium.» i Sensorium. Embodied experience, technology, and contemporary art, redigert av Caroline A. Jones, 1-49. Cambridge: MIT Press, 2006.

  

Karterud, Beathe Børli, red. Hans Børli– Lys i vindall natt, dikt i utvalg ved Beathe Børli Karterud, Oslo: Aschehoug, 2008.

 

Køster Holst, Katrine. «Mineraler og naturfenomener - kunstneriske uttrykk gjennom regelbasert forskning.» Doktorgradsavhandling, Kunsthøgskolen i Oslo, 2019. Hentet 20.juli 2020 fra https://www.researchcatalogue.net/view/590895/628932 

 

Larsson, Jørgen. Håndbok for lydarbeid i visningsrom. Bergen: Lydgalleriet 2018

 

Lexico. "Interference." i Lexico. Hentet 30.juli 2020 fra https://www.lexico.com/en/definition/interference

 

Lyster, Janne-Camilla. «Koreografisk poesi.» Doktorgradsavhandling, Kunsthøgskolen i Oslo. Oslo: Tiden Norsk Forlag, 2019.

 

Nobuo Sekine. «Mono-ha». Hentet 01.juli 2020 fra http://www.nobuosekine.com/mono-ha/

 

Nyrnes, Aslaug. «Lighting from the side.» i Sensous knowledge. Focus on artistic research and development. nr. 3. Bergen: Kunsthøgskolen i Bergen, 2006.

  

Olafur Eliasson. «The weather project.» Hentet 07.juli 2020 fra https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK101003/the-weather-project

  

Oliveros, Pauline. Sounding the Margins. Collected writings 1992-2009. Kingston: Deep Listening Publications, 2010.

  

Opal Ltd. Opal Information Number 5. Essex: Opal Ltd, 1987. Hentet 29.juli 2020 fra https://www.moredarkthanshark.org/feature_opal_info_5-1987.html 

 

Oslo Byleksikon. «Svartdalen.» i Oslo Byleksikon. Hentet 20.juli 2020 fra https://oslobyleksikon.no/index.php/Svartdalen.

  

Phaidon. «What matters to the reclusive artist, Carl Andre.» Hentet 15.juni 2020 fra https://uk.phaidon.com/agenda/art/articles/2011/may/18/what-matters-to-the-reclusive-artist-carl-andre/

 

Rider, Alistair. Carl Andre. Things in Their Elements. London: Phaidon Press Ltd, 2011.

 

Slotte, Caroline. «Closer / Närmare.» Doktorgradsavhandling, Universitetet i Bergen, 2010. Hentet 01.juni 2020 fra https://carolineslotte.com/texts/closernarmare/

 

Sundberg, Ove Kr. Phytagoras og de tonende tall. 2.utgave. Oslo:Solum 2002

 

Sundby, Stephanie Serrano. «Konfetti og krystaller - en nymaterialistisk undersøkelse av kunst som kunnskapsproduksjon.» Mastergradsavhandling. Universitetet i Bergen, 2017. Hentet 30.juli 2020 fra: http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/16737/Konfetti-og-krystaller-En-nymaterialistisk-unders-kelse-av-kunst-som-kunnskapsproduksjon-.pdf

 

Takemitsu, Toru. «Corona for Pianist(s).» Grafisk partitur, Paris: Editions Salabert, 2016. Fremført første gang i 1962, opprinnelig utgitt i 1972.

  

Tate Modern. «Mark Rothko.» Hentet 06.juli 2020 fra http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern/display/in-the-studio/mark-rothko