FORSIDE           SOUNDING MATTER PÅ F15           RESONANS PÅ HOK           INTERFERENS PÅ LYDGALLERIET           PETRICHOR           REFERANSER           TAKK TIL

TAKK TIL

 

 Først av alt vil jeg takke Akademi for Scenekunst ved Høgskolen i Østfold for å ha gitt meg muligheten til å gjennomføre dette forskningsprosjektet. Takk til Anne Berit Løland, Serge von Arx, Karmenlara Ely Seidman, kollegaer og studenter på Akademi for Scenekunst for gode samtaler og møter. Takk til Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid og særlig takk til Geir Ivar Strøm for et brennende engasjement. Takk til samtidige stipendiater i programmet for verdifull tenkning og utvikling av prosjektet.

 

Takk til hovedveileder Karen Erika Earle Kipphoff fordi du har trodd på meg hele veien og har oppfordret meg til å holde arbeidet nært materialene, og takk for varmen din. Takk til veileder Trond Lossius for all tiden du har brukt på å lytte og forstå og for at du deler av den utømmelige brønnen av kunnskap som du bærer med deg, uten deg ville prosjektet aldri blitt gjennomført. Takk til Christian Blom for å ta på deg rollen som veileder i forskingsprosjektets siste del, og for at du ville dele av den verdifulle kunstneriske innsikten du har.

 

Takk til alle som har bidratt i utviklingen av de kunstneriske arbeidene: Ane Thon Knutsen, Ane Marthe Sørlien Holen, Amber Ablett, Bernt Isak Wærstad, David Alræk, Espen Hådi-Siverts, Ingrid Solvik, Janne-Camilla Lyster, Jonas Barsten, Jan Martin Smørdal, Janne Hoem, Kristine Tjøgersen, Marianne Stranger, Magnus Myhr, Morten Halfstad Forsberg, Roar Sletteland, Nils Rickard Engström Thimgren, Silje Aker Johnsen, Therese Næss Diesen og Øystein Elle. Takk for at dere lånte meg av deres kunnskap og engasjement.

 

Takk til NOTAM for samarbeidet, takk for solid kunnskap og for hyggelig fellesskap. En spesiell takk til Thom Johansen for ekspertisen og engasjementet du så raust deler av.

 

Takk til kuratorene Julie Lillelien Porter, Thorbjørn Tønder Hansen, Svein Terje Torvik, Maria C. Havstam, Espen Gangvik og James Ray Moore for at dere satset på prosjektet og for svært gode samarbeid.

 

Takk til Henie Onstad Kunstsenter og teknisk sjef Hans Christian Skui Lindvig for stor fleksibilitet og profesjonalitet. Takk til den fantastiske staben på Galleri F15 for et godt samarbeid, og særlig takk til teknisk sjef Eivind Karlsen og kunsttekniker Truls Solerød Johnsen – montering er en kunst! Spesielt takk til Simen Østad og Nicolas William Hughes for strålende formidling og takk til Bjørn Hatterud for den fine teksten du skrev.

 

Takk til Høgskolen i Østfold, Ultimafestivalen, Henie Onstad Kunstsenter, Galleri F15, Østfold Kulturutvikling, Fond for lyd og bilde og Fri scenekunst i Norsk Kulturråd, Regionale prosjektmidler for visuell kunst/ Kunstsentrene i Norge, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Notam, BEK og Benum for støtte til utvikling av de kunstneriske arbeidene.

 

Takk til alle som har bidratt og inspirert:

Alexander Refsum Jensenius ved RITMO, Aleksander Nicolay Holtermann Østgaard, Anne Sigrid Hveem, Ann Iren Buan, Asbjørn Blokkum Flø, Bjørn Løken, Blikk 1 i Sarpsborg, Bjørnar Habbestad, Benedikte Thallaug Wedset, Beatrice Ferrara, Carl Christian Lange, Cato Langnes,
Cristiana Ciarmoli, David Børresen, Eli Bø, Erik Dæhlin, Eivind Hofstad Evjemo, Frode Anker Røsstad, 
Florentin Bosshard, Gøril Rostad,
Gyrid Nordal Kaldestad, Geir Ole Andersen ved HR Tools, Gabriel Benon-Muniz, Helene Førde, Helena Bosdal, Hans Wilmers, Harald Holone, Hong Wu, Hedda Grindland Abildsnes, Håvard Skaset, Ingvild Langård, Ingri Fiksdal, Ingeborg Øien Thorsland, Jon Halvor Bjørnseth,
Jørgen «Sissyfus» Skjulstad, Jan Elisabeth Lindvik og Den Norske Filmskolen, Jon Benjamin Tallerås, Jørn Tore Egseth, Jennifer Torrence, Johanne Hestvold, Kjetil Fitjar Bøe og Zachariassen Jernvare, Kyrre Heldal Karlsen, Karen Pederstad, Katrine Køster Holst, Knut Olaf Sunde, Kristoffer Myskja, Lisa Torell, Lars Mørk Finborud, Lena Walton Herfindal, Lucie Noel Thune, Leandro Pisano, Marie Kaada Hovden,
Mikkis Recording Company, Martin Tollefsbøl, Marcus Martinuzzi,
 Per Øyvind Johansen og Aspheim Flygel og Pianosenter,
Paul J. Mckenna, Pierre-Olivier Lombarteix, Roy Ole Førland, Roy Eilertsen og Glassmester Ove Blegen, Richard Larochette, Reidar Nordby, Ragnar Knudsen, Stef Meul, Simen Dieserud Thornquist, Siri Langdalen, Signe Becker, Sigurd Ytre-Arne, Stian Omenås, Texas Reklamebyrå, Therese Birkelund Ulvo, Tale Hendnes, Torgny Amdam, Thomas Winther og BITRAF, Theodor Barth, Thorolf Thuestad, Tibnor, Terje Samuelsen, Tanja Løken, Vegard Kleven, Øystein Wyller Odden.


Takk til feministene før meg som har gjort det mulig å være arbeidende mor.

 

Takk til venner og familie, og en spesielt dyp takk til Johan Husvik-Olaussen, Ingeborg og Åse for at dere har støttet meg på veien, det er høyt verdsatt.


°

 

 

 

 

 

INTERFERENS (2019)
KUNSTNERISK ARBEIDKonsept, håndverk og produksjon: Gunhild Mathea Husvik-Olaussen

Lydkomposisjon: Gunhild Mathea Husvik-Olaussen

Glassboller og sinustoner: Gunhild Mathea Husvik-Olaussen

Sopran: Silje Aker Johnsen

Teknologi: Thom Johansen / NOTAM

Poetisk partitur, tekst: Janne-Camilla Lyster

Poetisk partitur, grafisk fortolkning: Ane Thon Knutsen

Konsert i installasjonen på Lydgalleriet 10. og 11. mai 2019 ble komponert og fremført av Ane Marthe Sørlien Holen

Kunstnerisk dokumentasjon: David Alræk

Kunstnerassistenter: Amber Ablett og Therese Næss DiesenPRODUKSJONProdusert i samarbeid med Lydgalleriet og Galleri F15

Støttet av Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold, Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid, Fond for lyd og bilde/Kulturrådet, 
Regionale prosjektmidler for visuell kunst/ Kunstsentrene i Norge, Billedkunstnernes vederlagsfond, NOTAMVISNINGERSom del av separatutstillingen Sounding Matter på Galleri F15 (01.02 - 15.03.20), kuratert av Maria C. Havstam

Separatutstilling, Trondheim Elektroniske Kunstsenter (11.10 - 17.11.19), kuratert av Espen Gangvik

Separatutstilling, Lydgalleriet i Bergen (10.05 - 02.06.19), kuratert av Julie Lillelien Porter

Nominert av Ny Musikk til å representere Norge under World Music Days 2018, Beijing

 Forprosjekt presentert på Artistic Research Forum (18.10 – 20.10.17) på Akademi for scenekunst, Fredrikstad


°

 

 

 

 

 

RESONANS (2019)
KUNSTNERISK ARBEIDKonsept, håndverk og produksjon: Gunhild Mathea Husvik-Olaussen

Teknologi: Roar Sletteland, Jonas Barsten, Bernt Isak Wærstad og Gunhild Mathea Husvik-Olaussen

Lydkomposisjon: Aleatorisk komposisjon i MaxMSP komponert i samarbeid mellom Bernt Isak Wærstad og Gunhild Mathea Husvik-Olaussen 

Lydteknikk: Bernt Isak Wærstad

Trearbeid: Nils Rickard Engström Thimgren

Lys: Espen Hådi-Siverts

Konsertene på Henie Onstad Kunstsenter under Ultimafestivalen 2019 ble utviklet i samarbeid med danser Magnus Myhr og musikerne 
Bernt Isak Wærstad, Kristine Tjøgersen og Jan Martin Smørdal

Kunstnerassistenter: Therese Næss Diesen, Amber Ablett, Ingrid Solvik, Øystein Wyller Odden, Johan Husvik-Olaussen, Helena Bosdal, Ane Marthe Sørlien Holen

  

SAMARBEIDSPARTNERE I FORPROSJEKT 2016


Teknologi: Jonas Barsten

Smed: Anne Sigrid Hveem

Kunstnerassistenter: Aleksander Nicolay Holtermann Østgaard og Johan Husvik-Olaussen

Konsulent dramaturgi: Erik Dæhlin

Konsulent lys: Kyrre Heldal KarlsenPRODUKSJON


 

Produsert i samarbeid med Ultimafestivalen, Henie Onstad Kunstsenter, Galleri F15 og Østfold Kulturutvikling

Støttet av Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold, Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid, Fond for lyd og bilde og Fri scenekunst i Norsk Kulturråd, Regionale prosjektmidler for visuell kunst/ Kunstsentrene i Norge, Billedkunstnernes vederlagsfond, Notam, BEK

 

 

VISNINGER


 

Som del av separatutstillingen Sounding Matter på Galleri F15 (01.02 - 15.03.20), kuratert av Maria C. Havstam 

 Separat visning og konserter på Henie Onstad Kunstsenter under Ultimafestivalen (14.09 - 15.09.19), kuratert av Thorbjørn Tønder Hansen og
Svein Terje Torvik

Visning av forprosjekt på akademi for scenekunst i (23.04 - 24.04.16)

 


°

 

 

 

 

 

PLACE 1 & 2 (2020)
KUNSTNERISK ARBEID


 

Konsept, håndverk og produksjon: Gunhild Mathea Husvik-Olaussen

Lydkomposisjon: Fremført, komponert og mikset av Gunhild Mathea Husvik-Olaussen
Lydopptak: Therese Næss Diesen

Kunstnerassistenter: Amber Ablett, Therese Næss Diesen og Ingrid Solvik

 

 

PRODUKSJON


 

Produsert i samarbeid med Galleri F15

Støttet av Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold, Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid, Fond for lyd og bilde/Norsk Kulturråd, Regionale prosjektmidler for visuell kunst/ Kunstsentrene i Norge, Billedkunstnernes vederlagsfond, BEK, BenumVISNINGER


Som del av separatutstillingen Sounding Matter på Galleri F15 (01.02 - 15.03.20), kuratert av Maria C. Havstam


°

 

 

 

 

 

 SEDIMENT (2019)
KUNSTNERISK ARBEID


 

Konsept, håndverk og produksjon: Gunhild Mathea Husvik-Olaussen

Kunstnerassistenter: Johan, Ingeborg og Åse Husvik-Olaussen, Therese Næss Diesen, Ingrid SolvikPRODUKSJON


 

Produsert i samarbeid med Galleri F15

Støttet av Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold, Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid, Fri Scenekunst og Fond for lyd og bilde i Norsk Kulturråd, Regionale prosjektmidler for visuell kunst/ Kunstsentrene i Norge, Billedkunstnernes vederlagsfond.VISNINGER


Som del av separatutstillingen Sounding Matter på Galleri F15 (01.02 - 15.03.20), kuratert av Maria C. Havstam