Mathias Matland

Masterprosjekt

MUV351

Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design

14. mai 2020

Hvordan bruke pusten som verktøy for å prestere på sitt beste

Innhold

1. Innledning

2. Kroppens stressreaksjon, og pustens tilknytning til det autonome nervesystemet

3. Pustebanken - metoder og øvelser for musikeren

4. Matland-metoden

5. Avslutning

6. Referanseliste