5. Avslutning

I mitt masterprosjekt har jeg undersøkt hvordan pusten kan påvirke vårt autonome nervesystem, og styrke oss mentalt. I kapittel 2 så vi hvordan Stephen Porges oppdaget viktigheten av å føle seg trygg for å kunne uttrykke seg best mulig. Om kroppen vår oppfatter en situasjon som trygg eller truende, kan vi påvirke ved hjelp av pusten. Både forlenget utpust og pustehold aktiverer det parasympatiske nervesystemet, det som roer oss ned. Her er diafragma og vagusnerven nøkkelspillere. Men dette kan man også snu. Føler man seg for rolig, kan man styre kroppen den andre veien. Raske innpust aktiverer oss, og kan fungere som en oppkvikker.

 

Basert på dette har jeg i Matland-metoden inkludert øvelser som dekker både det å roe oss ned, men også det å aktivere oss. Den er kort, spesifikk og enkel å huske. Slik kan den fungere som et sett med verktøy som kan være nyttig i ulike situasjoner. Men her er det viktig å presisere at de tre øvelsene jeg endte opp med er de som jeg mener fungerer best for meg akkurat nå. Dette kan endre seg. Pustebanken er mitt repertoar av øvelser som alle søker å oppnå det samme målet. Tanken er at man kan bruke denne til å variere og bytte ut, alt ettersom hva man føler passer best. Samtidig er det nyttig, i løpet av en travel hverdag, å ha konkretisert dette inn i en enkel metode som er lett å huske.

 

Som musiker ønsker jeg alltid å forbedre meg. Metoden jeg har satt sammen handler om å frigjøre seg fra hindre, om de er mentale eller fysiske, som står i veien for å kunne prestere på sitt beste når det gjelder. Jeg gjør dette først og fremst for å være i stand til å spille på mitt beste i mange ulike situasjoner. Alt startet med at jeg ønsket å prestere bedre på et prøvespill, men har endt opp med å bli noe jeg har integrert i hverdagen min, og i alt jeg opplever som prestasjonssituasjoner. Noen ganger har man som musiker flere måneder til å forberede et program, mens andre ganger får man gjerne kun noen dager eller timer. Men når man kommer til konserten, uansett forberedelsestid, må man være i stand til å prestere på sitt beste. Målet er å være i stand til å møte slike situasjoner med ro, tilstedeværelse og mental styrke. Pusteøvelser har for meg blitt et verktøy og en rutine for å hjelpe meg med å nå dette målet.

 

Essensen i utøvende musikeres praksis er evnen til å uttrykke sine musikalske ideer med stødighet og energi. Nøkkelord for Matland-metoden er «rolig, men aktivert». Denne følelsen har for meg vist seg å være et godt grunnlag for å uttrykke seg musikalsk.