1. Innledning


Hva er stress? Hvordan kan man som musiker håndtere stress i prestasjonssituasjoner? Dette er spørsmål som har vært med meg siden starten av mine slagverksstudier ved Griegakademiet i 2013. I tillegg til å skulle utvikle seg på sitt instrument, har slagverksstudiene hatt et stort fokus på selve prestasjonssituasjonen, med utgangspunkt i en orkestermusikers liv. Det har vært lagt vekt på hvordan man utvikler stabilitet i spillet sitt, slik at man i best mulig grad lykkes med uttrykke sine musikalske ideer uansett hvilken situasjon man befinner seg i.

 

Utøvende musikere kan befinne seg i en rekke forskjellige settinger. Noen ganger i store orkestre, små grupper, eller helt alene foran en jury på et prøvespill. Det kreves at man mestrer sitt instrument, men like viktig er det at man har evne til å tilpasse seg et mangfold ulike situasjoner, og å være i stand til å prestere under press.

 

Å lete etter teknikker for å få bedre kontroll og robusthet under press, er noe som for meg har vært tett knyttet sammen med mine slagverksstudier ved Griegakademiet. De siste årene har jeg kommet over og tatt i bruk forskjellige slike teknikker. Noen av dem har vært yoga, forskjellige typer mental trening, pusteøvelser, og fysisk aktivitet rettet mot å håndtere stress. I faget MUV302 hadde jeg som prosjekt å undersøke i hvilken grad Wim Hof-metoden kunne hjelpe mot stress i prestasjonssituasjoner. Denne metoden består av en pusteøvelse og kuldeeksponering, og da jeg brukte denne metoden daglig, opplevde jeg betydelig økt kontroll under press. Særlig pusteøvelsen følte jeg hadde stor effekt. Jeg bestemte meg derfor for å fortsette i det sporet, med fokus på pusten.

 

I denne oppgaven skal jeg undersøke hva som skjer i kroppen når vi er stresset, og hvordan dette relaterer til pusten. Kan økt forståelse av vår stressreaksjon og hvordan den trigges skape et grunnlag for å bygge mental styrke? I hvilken grad kan bevisst pust og en endring i pustemønsteret vårt påvirke vår fysiologiske stressrespons? Målet med mitt masterprosjekt er å utvikle en metode som kan være et godt utgangspunkt for musikalsk utvikling, i tillegg til å skape ro, tilstedeværelse, og mental styrke i situasjoner hvor jeg ønsker å prestere på mitt aller beste.

 

Arbeidet mitt i denne oppgaven vært en kombinasjon av å studere forskjellige pustemetoder i forbindelse med stressmestring i tillegg til å bruke dem i min egen hverdag. Det har de siste årene blitt forsket på pusten i forbindelse med helse, og hvordan pusteøvelser kan påvirke nervesystemet vårt. Det finnes mange forskjellige teknikker og metoder som har vist seg å ha effekt i denne forbindelse, men de aller fleste pusteteknikkene jeg har undersøkt retter seg mot brede temaer som generell helse, mot trening, angst og depresjoner. Målet mitt har vært å finne øvelser som spesifikt kan være nyttige for musikere både i dagliglivet og i forbindelse med prestasjonssituasjoner, om det måtte være en konsert, et prøvespill eller hvilken som helst annen musikalsk fremførelse.

 

Etter å ha undersøkt de forskjellige metodene jeg har kommet over, har jeg plukket ut pusteøvelsene som hadde størst effekt for meg, men som også er støttet av forskning. Disse blir samlet og satt sammen til min egen pustemetode for utøvende musikere. For enkelhets skyld, kaller jeg her dette for «Matland-metoden». I tillegg til å gå hånd i hånd med mitt virke og min utvikling som musiker, tror og håper jeg dette er noe andre også kan dra nytte av.