Exposition

Harjoitus, jossa tekijä vapautuu ja eettinen yhteisöruumis astuu esiin (2017)

Minna Heikinaho

About this exposition

”Tekijä etsii kotia. Avoin kirje minulta teille muille. Harjoitus, jossa tekijä vapautuu ja eettinen yhteisöruumis astuu esiin” -ekspositio käsittelee yhteisötaiteen tekijyyttä ja sitä, mistä se muodostuu. Miten voisimme synnyttää yhteistä ja jaettua tekijyyttä, miten voisimme vapauttaa tekijyyden taiteellisin menetelmin? Teksti pureutuu nykypäivän taiteilija-tekijän toimintakontekstiin, esittämisympäristöön – siihen miten elinympäristömme teknologistuu ja miten se vaikuttaa meihin, meissä ja meistä käsin. Kirjoittaja kysyy miten poliittinen ja kriittinen ote artikuloituu taiteellisessa toiminnassamme ja tutkimuksessamme. Mihin asemaan taide ja sen koettavuus asettuvat kun informaatio (kuvavirta), ihmisubjekti (fyysisesti läsnäoleva keho) ja virtuaaliteknologia kiistelevät paikastaan globaalissa ja muuttuvassa maailmassa.
typeresearch exposition
keywordsartikulaatio, Poliittinen taide, tekijyys, yhteisötaide, Taiteellinen tutkimus, kokemus, aistimus, vapautuminen
date13/01/2017
published07/06/2017
last modified07/06/2017
statuspublished
share statusprivate
affiliationTaideyliopisto, Kuvataideakatemia. Cupore.
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/294615/354085
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.294615
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue7.


Simple Media

id name copyright license
354175 Anne loppuosa - copy - copy Minna All rights reserved
354172 Anne vika tämä - copy - copy Minna All rights reserved
354169 Riina kolmas osa_13.1.2017 - copy - copy Minna Heikinaho All rights reserved
354166 Riina toinen osa 13.1.2017 - copy - copy Minna Heikinaho All rights reserved
354163 koppi - copy - copy Minna All rights reserved
354161 kluuvi 5 - copy - copy Minna All rights reserved
354159 kluuvi 3.iso - copy - copy Minna All rights reserved
354157 muu näyttely 6 - copy - copy Minna All rights reserved
354155 markku ja petri - copy - copy Minna All rights reserved
354154 manu ja joke - copy - copy Minna All rights reserved
354153 lili - copy - copy Minna All rights reserved
354152 liisi - copy - copy Minna All rights reserved
354151 kari ja jyri - copy - copy MInna All rights reserved
354148 Eeva 2 - copy - copy Minna All rights reserved
354149 esko - copy - copy Minna All rights reserved
354147 eero ja tuula - copy - copy MInna All rights reserved
354146 ebbu - copy - copy Minna All rights reserved
354145 aulis - copy - copy Minna All rights reserved
354127 Anne loppuosa - copy Minna All rights reserved
354124 Anne vika tämä - copy Minna All rights reserved
354121 Riina kolmas osa_13.1.2017 - copy Minna Heikinaho All rights reserved
354118 Riina toinen osa 13.1.2017 - copy Minna Heikinaho All rights reserved
354115 koppi - copy Minna All rights reserved
354113 kluuvi 5 - copy Minna All rights reserved
354111 kluuvi 3.iso - copy Minna All rights reserved
354109 muu näyttely 6 - copy Minna All rights reserved
354107 markku ja petri - copy Minna All rights reserved
354106 manu ja joke - copy Minna All rights reserved
354105 lili - copy Minna All rights reserved
354103 kari ja jyri - copy MInna All rights reserved
354104 liisi - copy Minna All rights reserved
354101 esko - copy Minna All rights reserved
354100 Eeva 2 - copy Minna All rights reserved
354099 eero ja tuula - copy MInna All rights reserved
354098 ebbu - copy Minna All rights reserved
354097 aulis - copy Minna All rights reserved
354070 Anne loppuosa Minna All rights reserved
354000 Anne vika tämä Minna All rights reserved
353964 koppi Minna All rights reserved
353962 kluuvi 5 Minna All rights reserved
353960 kluuvi 3.iso Minna All rights reserved
353958 muu näyttely 6 Minna All rights reserved
353956 markku ja petri Minna All rights reserved
353955 markku ja petri Minna All rights reserved
353954 manu ja joke Minna All rights reserved
353953 lili Minna All rights reserved
353951 liisi Minna All rights reserved
353950 kari ja jyri MInna All rights reserved
353948 jukka Minna All rights reserved
353944 esko Minna All rights reserved
353943 Eeva 2 Minna All rights reserved
353940 eero ja tuula MInna All rights reserved
353939 ebbu Minna All rights reserved
353938 aulis Minna All rights reserved
353912 manu ja joke Minna All rights reserved
353911 kari ja jyri Minna All rights reserved
353910 eero ja tuula Minna All rights reserved
353909 turo ja tatu Minna All rights reserved
327794 Anne vika 17.1 Minna Heikinaho All rights reserved
327788 Anne vika tämä Minna Heikinaho All rights reserved
327376 Anne vika 17.1 Minna Heikinaho All rights reserved
327364 Anne viides osa Minna Heikinaho All rights reserved
327284 liisi Minna Heikinaho All rights reserved
327283 kari ja jyri Minna Heikinaho All rights reserved
327282 jukka Minna Heikinaho All rights reserved
327281 markku ja petri Minna Heikinaho All rights reserved
327280 manu ja joke Minna Heikinaho All rights reserved
327278 ripa Minna Heikinaho All rights reserved
327277 reino ja tor Minna Heikinaho All rights reserved
327276 reijo Minna Heikinaho All rights reserved
327275 pekka Minna Heikinaho All rights reserved
327274 tuija ja esko Minna Heikinaho All rights reserved
327272 toini Minna Heikinaho All rights reserved
327271 teppo, lilja ja mika Minna Heikinaho All rights reserved
327270 tapio Minna Heikinaho All rights reserved
327269 veikko Minna Heikinaho All rights reserved
327268 turo ja tatu Minna Heikinaho All rights reserved
327264 Anne toinen otos Minna Heikinaho All rights reserved
327259 Riina kolmas osa_13.1.2017 Minna Heikinaho All rights reserved
327254 Riina toinen osa 13.1.2017 Minna Heikinaho All rights reserved
327248 Ann. eka osa 17.1 Minna Heikinaho All rights reserved
326955 Anne loppu Minna Heikinaho All rights reserved
326951 Anne loppuosa Minna Heikinaho All rights reserved
326946 Anne loppu Minna Heikinaho All rights reserved
326935 liisi Minna Heikinaho All rights reserved
326934 kari ja jyri Minna Heikinaho All rights reserved
326933 jukka Minna Heikinaho All rights reserved
326932 ripa Minna Heikinaho All rights reserved
326931 reijo Minna Heikinaho All rights reserved
326929 markku ja petri minna Heikinaho All rights reserved
326928 pekka Minna Heikinaho All rights reserved
326927 reino ja tor Minna Heikinaho All rights reserved
326922 pekka Minna Heikinaho All rights reserved
326920 nimetön Minna Heikinaho All rights reserved
326918 tuija ja esko Minna Heikinaho All rights reserved
326915 toini Minna Heikinaho All rights reserved
326884 manu ja joke Minna Heikinaho All rights reserved
326870 teppo, lilja ja mika Minna Heikinaho All rights reserved
326869 veikko Minna Heiknaho All rights reserved
326854 turo ja tatu Minna Heikinaho All rights reserved
326847 Riina 13.1.2017 Minna Heikinaho All rights reserved
326835 Riina_13.1.2017 Minna Heikinaho All rights reserved
326825 Anne alku Minna Heikinaho All rights reserved
326820 Anne alku Minna Heikinaho All rights reserved
326374 Anne loppu Minna Heikinaho All rights reserved
326369 Anne alku Minna Heikinaho All rights reserved
325848 Riina parempi Minna Heikinaho All rights reserved
325845 MInna Heikinaho Minna Heikinaho All rights reserved
325844 Anne alku Minna H. All rights reserved
325842 Esittätyminen Minna H. All rights reserved
320396 minna_3 minna All rights reserved
320364 ZOOM0001 Minna All rights reserved
320333 ZOOM0003 minna All rights reserved
355377 Riina 1. 21.4.2017 9.18 Minna H. All rights reserved
355379 Riina 1.2. 20.4.2017 13.19 Minna H.. All rights reserved
355386 ANNE 20.4.2017 14.42 Minna H. All rights reserved
355389 Anne 7. 21.4.2017 9.52 Minna H.. All rights reserved
355391 Anne 7 parannettu 21.4.2017 10.11 Minna H.. All rights reserved
355398 Anne 7. ei tikitystä 21.4.2017 10.43 Minna H.. All rights reserved

RUUKKU portal comments: 2
Petri Kaverma 04/06/2017 at 22:51

Minna Heikinaho on harvoja taiteilijoitamme ja tutkivia taiteilijoitamme, jotka ovat lähteneet aidosti ja omaperäisesti jakamaan ja kyseenalaistamaan tekijyyttään. Tällä alueella toimiminen tarkoittaa suurelta osin vielä kartoittamattomalla alueella toimimista, jossa ei ole valmiita toimintastrategioita tai askelmerkkejä. Myös kielen täytyy olla uutta ja kokeilevaa. Tätä kieltä myös tämä ekspositio tuo esille ansiokkaasti. Lisäksi taiteellinen tutkimus tarvitsee kirjoittamisen (älyllistämisen? käsitteellistämisen?) lisäksi myös näytteitä siitä, mitä taiteellinen työ antaa tutkimukselle, siis vertailua teosten kanssa ja rinnalla. Tällaista puhetta ja tapaa Heikinaho myös tuo hyvin ja ansiokkaasti esille ekspositiossaan. Tunnistan ja tiedostan myös Heikinahon vaikeudet kielen ja kielen tuottamisen kanssa – tämä ekspositio on oiva esimerkki siitä, miten tällaiset vaikeudet itse asiassa tuovat kieleen ja asioiden käsitteellistämiseen uudenlaisia tasoja. Tämä voisi rohkaista myös tuottamaan jotain, joka ylittää kielelliset kynnykset, joten odotan mielenkiinnolla mitä tuleman pitää. Niin Heikinahon kuin myös taiteellisen tutkimuksen kohdalla ylipäätään. 

 

Taiteen tekeminen on elementaarinen osa tätä tutkimusta. Se lomittuu kirjoituksen joukkoon kiinnostavalla tavalla ja siinä mielessäkin taide tulee osaksi kirjoitusta oivallisella tavalla. Loppupäätelmä olisi voitu kirjoittaa selvemmin auki niin, että lukijalle tulee selväksi että nyt on tosiaankin kyse loppupäätelmästä. Nyt sitä joutuu hieman arpomaan.

 

Tekijyys ja yhteisöllisyys on osa laajempaa keskustelua, jonka soisi tulevan näkyviin nimenomaan tällaisten taiteellisten produktioiden ja purkamisien kautta. Taide, taiteen tekijät ja tutkijat osallistuvat tällä tavoin yleiseen keskusteluun yksilön asemasta ja yhteisöllisyydestä. Myös eettiset kysymykset nousevat sellaiseen valoon, jolla voi tulevaisuudessa olla paljon merkitystä eri oppialoilla ja yhteisössämme ylipäätään. 

 

Ekspositio sisältää rivien välistä luettavissa olevat tutkimuskysymykset. Niitä ei kuitenkaan eksplikoida kovin selkeästi. Tällä ei ole merkitystä kokonaisuudelle, joskin kirjoittaja olisi tässä(kin) kohtaa voinut auttaa lukijaa kirjaamalla tutkimuskysymykset tai ongelmat selkeästi esille. Eli: miksi tekijyyden teema on tärkeä, ja miten kirjoittaja itse ajattelee aiheesta? Jos kirjoittaa tekijyyden häviämisestä niin tällaisessa kirjoituksessa tekijän oman position ja näkemykset voi ja saa ja ehkä pitääkin kirjata auki. Tällä taas on merkitystä kokonaisuuden kannalta, koska viittaukset muihin ajattelijoihin, filosofeihin jne. jäävät ilman tekijän osuutta ulkokohtaisiksi, ja jo moneen kertaan kuulluiksi ja koetuiksi, jotka voi lukea muualtakin.

 

Ekspositio osoittaa omaperäisyyttä kyseisen käytännön sisällön, muodon tai tekniikan suhteen. Tekstin ja ääninäytteiden suhde jää kuitenkin hieman hämäräksi. Tätä suhdetta kirjoittaja voisi selventää, koska silloin kirjoituksella olisi parempi hyötysuhde.

 

Tutkittava aihe on suhteutettu hyvin aiempaan kontekstiin, asiayhteyteen ja keskusteluun tekijän, esityksen ja kokija/katselijan suhteesta. Teksti asettaa perinteisen käsityksen taiteilijan positiosta kriittiseen tarkasteluun, ja tietynlainen hiljaisuus ja vaikeneminen tällaisten teemojen yhteydessä kertoo, että kirjoittaja on osunut oikeaan osoitteeseen. Tällä tavoin kirjoitus vastaa myös yhteiskunnallisiin sekä taiteellis-teoreettisiin kysymyksiin.

 

Kirjoitus tuo uutta tietoa ja uusia tulkintoja, oivalluksia tai kokemuksia taiteen ja/tai taidepedagogiikan tai taiteen sovellusten alueilla. Se, mitä tämä käytännössä tarkoittaa on toistaiseksi vaikea hahmottaa, mutta uskon että tällainen tapa työskennellä tulee olemaan tulevaisuutta taiteen kentällä. Välineellisen järjen sfäärissä tekijyydestä luopuminen voi tuntua käsittämättömältä, mutta meidän on luovuttava yksilöllisyyden korostamisesta ja kehitettävä dialogisia (taiteen tekemisen, yhteiselon) muotoja yhdessä muiden kanssa yhä enemmän ja uusissa konteksteissa.  

 

Heikinahon käyttämät menetelmät ovat tässä kontekstissa riittäviä ja luotettavia. 

 

Mielestäni teksti ja ääni eivät kuitenkaan tue toisiaan vaan saattaa lukija/kokijan hämmennyksen varaan. Tämä ei mielestäni ole tarpeen, vaan lukija/kokijaa täytyy ohjata ja opastaa ohi karikoiden. Tekstin suhde pitää aueta asiaan perehtymättömällekin – muussa tapauksessa kirjoitus kääntyy itseään vastaan ja tuo esille nimenomaan – tai voisiko jopa sanoa yksinomaan tekijän, hänen ideansa ennen lukija/kokijaa.

Ääninäytteiden rooli tulee olla selvempi: miksi kirjoittaja käyttää ääntä, mikä se on, miten se kulloinkin liittyy tekstiin jne. Lukija/kokija tarvitsee askelmerkkejä kirjoittajalta.

 

Mielestäni kirjoitus on kiinnostava ja jatkaa mitä mainioimmin Minna Heikinahon aikaisempaa työtä. Itse asiassa kirjoitus on todella tärkeä jatkumo hänen taiteellisen työn, ei vain rinnalla vaan myös ihan itsenäisenä teoksenaan tai tekonaan.

 

Oma ajattelu on kuitenkin eroteltava ja merkittävä selvemmin kirjoitukseen ja siinä voisi käyttää jopa subjektiivisempia ilmaisuja, nyt oma ajattelu on passiivimuotoista, joissain kohdin taas subjekti tulee kumman kärjistyneesti esiin. Tämä aiheuttaa hämmennystä ja tässä kohtaa pitää olla tarkkana, jotta oma ajattelu tulisi selkeästi esille.

 

Noin ylipäätään toivoisin, että kirjoittaja ottaisi selkeästi oman kantansa esittelemiinsä filosofeihin ja ajattelijoihin. Nyt kirjoitus jää tässä mielessä viileähköksi, kun kirjoittajalla itsellään on varmasti paljon sanottavaa ja kerrottavaa aiheesta. Taiteellisessa työssä voi olla pyrkimyksenä etäännyttää itsensä tekijyydestä, mutta tällaisessa kirjoituksessa tekijyys pitää näkyä, tuntua – ja ehkä maistua myös.

anonymous 04/06/2017 at 22:57

Mielestäni ekspositio vastaa hyvin kirjoituskutsuun esitellessään taiteilijan positiota yhteisössä. Se kysyy paikan, mimesiksen ja läsnäolon suhdetta mielekkäästi, perustuen tekijän pitkään ja pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn yhteisötaiteen perusteella. Tekijä haastaa myös sitä tapaa, jolla yhteisöä ja sen ilmenemistä nykytaiteessa usein lähestytään etäältä, kun taas tässä ekspositiossa keskiössä on taiteellinen työskentely, yhteisöt ja tutkimus.  

 

Ekspositio rinnastaa äänitallenteet, jotka ovat tarinoita, joiden avulla muuten teoreettispainotteinen kirjoitus saa viitekehyksen siitä paikasta tai tilanteesta, jossa tällä hetkellä, tekijän sanoin kapitalistisessa kontrolliyhteiskunnassa eletään. Tekstiä ryydittää myös kuvat tekijän yhteisötaiteen projekteista ja kokemuskuvaukset Toisissa Tiloissa ­–esitystaiteen ryhmän tapahtumista. Jaettu ympäristö on kirjoittajan mukaan konfliktin, itsen ja toiseuden ristiriitaisen kohtaamisen paikka, joita hän omakohtaisissa äänitteissä kuvaa. 

 

Kysymys on yhteisön ja tekijyyden suhteesta, mikä erottuu kollektiivista. Siitä voiko tekijyys olla jaettua, ja miten se voi tapahtua taiteessa. Esiin nousee teknologia, mutta jollain tavalla ulkoamäärittyvänä ongelmana joka on sidoksissa markkinavetoiseen kapitalismiin ja globalismiin. Ristiriita, jossa elämme yhteisönä on kokemuksen, kuvan, ruumiin ja teknologian eripuraisesta suhteesta, joka antagonistisesti voi kirjoittajan mukaan tuottaa myös kollektiivisuutta ja yhteisöllisyyttä. Eräs käsite kirjoittajan mukaan on mimesis, joka saa ekspositiossa olennaisen roolin.

 

Kirjoittaja lähtee siitä väittämästä, että kaupunkitila on paikaton ja poissaoleva, jossa ihmisen on löydettävä oma ’paikkansa’. Tähän hän käyttää pohjana mm. Martin Heideggerin ajattelua paikasta, olemisesta ja asumisesta. Paikalla on selkeä vuorovaikutussuhde, jossa rakennettu ympäristö on Heideggerin mukaan ihmisen jatke. Vain sitoutumisen kautta voimme löytää paikan, josta voimme pitää huolta, ja tällöin ajattelemme Heideggerilaisessa mielessä. Tämän yhteyden kautta paikasta tulee merkityksellinen, ja asuttava, ihmisen elettyä tilaa, kuten kirjoittaja viittaa Henri Lefebvren ajatteluun. Ymmärrän kirjoittajan teeman niin, että paikka syntyy elämän ja ajattelun merkityksellisestä, mutta myös merkitystä tuottavasta yhteydestä.

 

Vastaavasti, ja ymmärtäisin kirjoittajan seuraavan Heideggerin ajattelua, yhteiskunta määrittää toisaalta millaisen suhteen luomme paikkaan. Yhteiskunta siis muokkaa paikkaa, tai paremminkin rajoittaa tai kontrolloi sitä, millaisia paikkoja, ja kenelle niitä mahdollisesti rakennetaan. Tässä kirjoittaja nostaa esiin teknologian ja ihmisen suhteen, ja erityisesti digitaalisen teknologian sekä mimeettisenä, että sumentavana kalvona ruumiiden välissä. Kirjoittajan pyrkimys on tuoda esiin moniäänisyys, jonkinlaisena vastarintana teknologian sumentavalle ja etäännyttävälle vaikutukselle — ja näin myös markkinataloudelle, joka on määrittelemätön ja hallitsematon entiteetti.

 

Kirjoittaja jatkaa analyyttisesti Theodor Adornon ajattelun kautta, pyrkien ajattelemaan mimesistä sekä filosofiaa eräänlaisena välittäjänä, ja poissaolon kautta toimijuutta luovana tekijänä. Tällöin kyse on siitä, kuinka tekijyys voisi olla jaettua, ja viitaten kirjoittajan logiikkaan, jossa kapitalismi on rajoittava ja kontrolloiva koneisto, kuinka silloin toimijuus voisi olla ilman yksilöllistä omistussuhdetta. Tämä olisi siis merkityksellinen erityisesti yhteisötaiteen parissa, eli kuinka taitelija voisi luopua oman toimijuutensa omistussuhteesta. Tähän kirjoittaja ehdottaa, oman taiteellisen työskentelynsä pohjalta, kuinka sisältö itsessään on jaetun tekijyyden lähtökohta, ja väittää kuinka se tällöin voi paeta markkinatalouden toimintamalleja.

 

Mielestäni kirjoittajan argumentit ovat perusteltuja, ja teksti toimii erityisen hyvin silloin kun sen viittaukset liittyvät tekijän kokemuksiin kaupunkitilassa, omissa yhteisötaiteen projekteissa tai harjoitteissa.

 

Tunnistan kirjoituksessa vireen, jossa nykyinen kapitalismin vaihe määritellään kategorisesti elämää vieraannuttavaksi ylärakenteeksi. Tämä ylärakenne ja sen luoma digitaalisuus on ihmisten kykyjen, halujen, kosketuksen ja kohtaamisten välissä. Ajatuksena esiin nousee se, että yhteisöllisyys voi olla yhteiskunnan antagonistinen voimavara, jota kapitalismin muoto digitaalisuutena pyrkii heikentämään, mutta samalla hyötymään ristiriidasta.

 

Ekspositio on ansiokas juuri tämän ristiriidan tutkimisessa taiteellisen tutkimuksen keinoin.

Comments are only available for registered users.