Exposition

Behind the back of Linnaeus - Bakom ryggen på Linné (2020)

Annette Arlander
Annette Arlander

About this exposition

EN This bilingual exposition presents parts of the artistic research project “Performing with Plants”, video works created through repeated visits to a sycamore in Humlegården and a beech in Djurgården during the year 2017, and discusses the notion ecology of practices introduced by Isabelle Stengers. The exposition consists of an essay, the video works, and some working notes from the process as an appendix. SVE Denna tvåspråkiga exposition presenterar delar av det konstnärliga forskningsprojektet ”Att uppträda med växter”, videoarbeten som skapats genom upprepade besök hos en tysklönn i Humlegården och en bok på Djurgården under år 2017, och diskuterar begreppet praktikernas ekologi som introducerats av Isabelle Stengers. Expositionen består av en essä, videoverken, och några arbetsanteckningar från processen som bilaga.
typeresearch exposition
keywordsperformance, performing with plants, trees, year, repetition, documentation, archive, ecology of practices, beech, sycamore, Humlegården, Djurgården
date15/05/2018
published11/09/2020
last modified11/09/2020
statuspublished
share statusprivate
affiliationStockholm University of the Arts
copyrightAnnette Arlander
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/470496/470497
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.470496
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue14.


Simple Media

id name copyright license
470513 START Annette Arlander CC BY-NC-ND
470514 STOP Annette Arlander CC BY-NC-ND
616521 Bakom ryggen på Linné 1 Annette Arlander CC BY-NC-ND
616522 Bakom ryggen på Linné 2 Annette Arlander CC BY-NC-ND
616523 Bakom ryggen på Linné 3 Annette Arlander CC BY-NC-ND
616524 Bakom ryggen på Linné 3 Annette Arlander CC BY-NC-ND
616525 Bakom ryggen på Linné 4 Annette Arlander CC BY-NC-ND
616526 Bakom ryggen på Linné 5 Annette Arlander CC BY-NC-ND
616527 Bakom ryggen på Linné 6 Annette Arlander CC BY-NC-ND
616528 Bakom ryggen på Linné 7 Annette Arlander CC BY-NC-ND
616529 Bakom ryggen på Linné 8 Annette Arlander CC BY-NC-ND
616530 Bakom ryggen på Linné 9 Annette Arlander CC BY-NC-ND
616532 Bakom ryggen på Linné 10 Annette Arlander CC BY-NC-ND
616533 Bakom ryggen på Linné 11 Annette Arlander CC BY-NC-ND
616535 Bakom ryggen på Linné 12 Annette Arlander CC BY-NC-ND
616537 Bakom ryggen på Linné 13 Annette Arlander CC BY-NC-ND
616543 Bakom ryggen på Linné 14 Annette Arlander CC BY-NC-ND
616546 Bakom ryggen på Linné 15 Annette Arlander CC BY-NC-ND
616550 Bakom ryggen på Linné 16 Annette Arlander CC BY-NC-ND
638858 2018-05-19 12.41.14 Annette Arlander CC BY-NC-ND
638860 2018-05-19 12.38.31 Annette Arlander CC BY-NC-ND
638862 2018-05-19 12.38.43 Annette Arlander CC BY-NC-ND
638897 2018-05-19 12.39.39 Annette Arlander CC BY-NC-ND
638899 2018-05-19 12.40.12 Annette Arlander CC BY-NC-ND
638901 2018-05-19 12.40.07 Annette Arlander CC BY-NC-ND
638903 2018-05-19 12.40.02 Annette Arlander CC BY-NC-ND
638905 2018-05-19 12.39.59 Annette Arlander CC BY-NC-ND
638908 2018-05-19 12.39.54 Annette Arlander CC BY-NC-ND
638912 2018-05-19 12.41.06 Annette Arlander CC BY-NC-ND
638997 Beech Annette Arlander CC BY-NC-ND
638999 Beech in snow Annette Arlander CC BY-NC-ND
639008 tysklönnen höst Annette Arlander CC BY-NC-ND
639519 img_8011-old tjikko Annette Arlander CC BY-NC-ND
639526 IMG_8522 c. Juddman Annette Arlander CC BY-NC-ND
639535 P1030210-boken Annette Arlander CC BY-NC-ND
732382 playbutton University of Arts Helsinki Public domain
886450 P1110450-13-5-2020 - copy Annette Arlander All rights reserved
886451 P1110451-13-5-2020 - copy Annette Arlander All rights reserved
925640 With a Beech in Djurgården-small Annette Arlander CC BY-NC-ND
925641 With a Sycamore in Humlegården 1-small Annette Arlander CC BY-NC-ND
925642 With a Sycamore in Humlegården 2b2-small Annette Arlander CC BY-NC-ND
925643 With a Beech in Djurgården (Spring) Annette Arlander CC BY-NC-ND
925644 With a Sycamore in Humlegården 1 (Spring) Annette Arlander CC BY-NC-ND
925645 With a Sycamore in Humlegården 2 (Spring) Annette Arlander CC BY-NC-ND
925646 With Elms in Kaivopuisto 1 (Spring) Annette Arlander CC BY-NC-ND
925647 With Elms in Kaivopuisto 2 (Spring) Annette Arlander CC BY-NC-ND
925648 With an Alder in Kaivopuisto (Spring) Annette Arlander CC BY-NC-ND
925649 With Elms in Kaivopuisto 1 (Spring) Annette Arlander CC BY-NC-ND
925650 With Elms in Kaivopuisto 2 (Spring) Annette Arlander CC BY-NC-ND
925651 With an Alder in Kaivopuisto (Spring) Annette Arlander CC BY-NC-ND
925652 With a Sycamore in Humlegården 1 (Spring) Annette Arlander CC BY-NC-ND
925653 With a Sycamore in Humlegården 2 (Spring) Annette Arlander CC BY-NC-ND
925654 With a Beech in Djurgården (Spring) Annette Arlander CC BY-NC-ND

Comments are only available for registered users.