Exposition

Gestaltande... (last edited: 2022)

Elisabeth Laasonen Belgrano, Liv Kristin Holmberg, Mark Douglas Edmund Price, Cha Blasco, K Benedikte L Esperi

About this exposition

Vad innebär det att gestalta Guds kärlek? Denna inledande fråga upplöses i nya riktningar och förståelser: 'Gestalta är att leva'. 'Gestaltande är en människas idé om Guds kärlek'. 'Gestalta är att skapa skönhet' och ’fördjupad medvetenhet om små rörelser'. 'Gestalta innebär att inkludera'. 'Gestalta är att vara Kristi tjänare'. 'Gestalta är ett tillblivande'. Ord har under våren 2020 'tagit gestalt' genom existentiella samtal mellan anställda och ideella i Carl Johans pastorat i Göteborg. Dessa ord och tankar formar grunden till en serie konstnärligt gestaltande (existentiella) laboratorier, som i sin tur får resultera i en performance installation med premiär under 'diakonins månad', september 2021.
typeresearch exposition
keywordsgestaltande, performance, performing, diakoni, love
date12/05/2020
last modified23/05/2022
statusin progress
share statuspublic
copyrightEB2020
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/883298/883299


Simple Media

id name copyright license
888728 dopvatten 1 Linnea Weibull 2020 All rights reserved
889486 dopvatten3 LW2020 All rights reserved
889488 dopvatten4 LW2020 All rights reserved
889489 Samt1 EB2020 All rights reserved
889490 Samt2 EB2020 All rights reserved
889492 Samt3 EB2020 All rights reserved
889496 Samt4 EB2020 All rights reserved
889499 Samt5 EB2020 All rights reserved
889502 Samt6 EB2020 All rights reserved
889507 Samt7 EB2020 All rights reserved
889511 Samt8 EB2020 All rights reserved
889512 Samt9 EB2020 All rights reserved
889513 Samt10 EB2020 All rights reserved
889515 Samt11 EB2020 All rights reserved
889527 Hands1 EB202 All rights reserved
889531 Hands2 EB2020 All rights reserved
889536 Oändligt är vårt stora äventyr EB2020 All rights reserved
889542 Som-Liljan-masthugget-kryptan EB2020 All rights reserved
889544 barn_och _stjärnor EB202 All rights reserved
889546 inte_ger_vi_upp EB2020 All rights reserved
891360 dido_ipad_jonas EB2020 All rights reserved
891374 remember_me_ipad EB2020 All rights reserved
894330 shepard tones illusion unknown All rights reserved
894336 shepard_tones_notation unknown All rights reserved
894417 Descente Infinie GNU Free Documentation License All rights reserved
894463 The Unknown Travel unknown All rights reserved

Comments are only available for registered users.