Anne Hytta

Tear loose and break into pieces: Recycling musical properties

Norwegian Academy of Music

My artistic research project is a practice-led work investigating the properties of motif structures in traditional music as a departure for creating new music in various forms alongside new interpretations of old traditional music. 

 

The horisontality of the motif structure with all its properties in between; in between well tempered tones, in between metric beats, in between the ornaments of a phrase, in between modality and harmonic structures. These fine tuned properties are the materials investigated in my work through methods of crystallization, densification, stretching, applying elements of motif properties to other musical entities, and not least removing properties from motifs.

 

Key to traditional music are oral transmissions, and the work will be informed by practice, listening, reviewing and then more practice, in line with the evolved method of traditional music. My work will also seek new methods of including learning by ear and applying the metamorphic qualities of motifs in a written music score.

 

I want to research how the traditional tunes repertoire may appear if formed by a free paraphrasing over motif archetypes rather than interpreting complete forms of the tunes, how traditional fiddle music linked to informal dance contexts can be transformed into music for a sitting down, listening audience, and how properties and variability of motifs from traditional music could contribute to new music in various forms.

 

Anne Hytta (1974) is a performer of the Hardanger Fiddle, a fiddle with sympathetic strings and its own repertoire of traditional tunes. Her background is deeply founded in the highly distinctive playing style of the traditional tunes’ repertoire for the Hardanger fiddle, with master teachers as Einar Løndal (1914–2006) and Knut Buen (1948). From this position she composes and performs her own music in solo performances and various chamber settings. In autumn 2022 Hytta began as a PhD fellow in artistic research at the Norwegian Academy of music. 

LISTEN:

→ LISTEN

 


Presentations

Artistic Research Spring Forum 2024

2nd presentation

Language: Norwegian

Rive laus og brote sond: Musikalske egenskaper i nye omland


Kan musikk skille lag med tid og ta form av et bilde, et landskap, et omriss av et minne, en fornemmelse? Hva skjer når man isolerer motiver og detaljer fra deres musikalske omland, og leiter etter en kjerne, en vilje, en spire til noe annet i motivet?

 

Kontrasten mellom det horisontale, linjepregete uttrykket i tradisjonsmusikken i møte med minimalisme, repetitive mønstre og klanglig utforsking er sentralt i Hyttas kunstneriske utviklingsarbeid, som solist og i møte med andre musikere.

 

Hva innebærer det å arbeide med forsøk på å lage musikalske bilder med utgangspunkt i et uttrykk der det lineære – selve tidsforløpet – er visualisert gjennom dansere i ring i stadig framdrift?

 

Hytta vil spille eksempler fra eget arbeid, snakke om paradoksene i arbeidet og motsetninger og samsvar mellom tradisjon og nyskaping:


Så lenge jeg kan huske, har jeg som hardingfelespiller kjent på en sorg over å miste et motiv til det neste. Hardingfeleslåttene skal videre, stadig videre, som et tog som aldri stopper, det ligger i deres natur. Når et motiv i en hardingfeleslått farer forbi, videre til neste motiv, vil jeg gripe tak i det, holde det fast, kjenne på detaljer, klanger, vendinger. 


I stipendiatet undersøker jeg hva som skjer i meg og i det jeg «spillekomponerer» – det jeg lytter meg fram til – når jeg stopper strømmen og griper fatt i det som griper meg. Hvordan kan jeg stanse strømmen, og kan musikk stanses og fremdeles være musikk i en form for bevegelse, som noe foranderlig i noe uforanderlig?


Jeg vil inn i tradisjonen, vekk fra tradisjonen, fram til noe eget ut av kontrasten mellom innenfra og utenfra.Artistic Research Spring Forum 2023

1st presentation

In her presentation at ARF spring 2023, Hytta will talk about her work, and play examples of her music as a soloist, member of ensembles and as a composer.


Her artistic research project offers the spotlight to the fine details in traditional music, and the details’ potential as various starting points for creating new music.

What occur in a musician and in the music when you stop the flow, and dwell on the elements that grab your attention? How can flow be intervened, and can music be stopped and still be in a state of quiet, inner energy while standing still at the same time? How can the intricate horisontal qualities of traditional music, constantly pushing forward and informed by ornaments, tonal variation, or phrasing figures, be integrated in a musical expression of standing still?

The PhD focuses on various forms of deconstruction and reconstruction of motives from traditional music in a practice-led research work, constantly moving between different collaborators and collaborations.
Immersing tradition; leaving tradition; shaping an own expression built on the contrast between the ‘from within’ and the ‘from outside’, is the theme of this presentation.