Illuminating the Non-Representable

Prosjektleder: Hilde Kramer

Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design, Institutt for design

Illuminating the Non-Representable er et treårige kunstneriske forskningsprosjekt ledet av professor Hilde Kramer ved Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. Prosjektet ble igangsatt i 2020, med ambisjon om å utfordre illustrasjonsfagets grenser for å belyse og illustrere Annethet.  Mennesker ekskluderer individer eller minoritetsgrupper basert på antakelser om at den Andre er forskjellig fra det majoritetssamfunnet. Disse ekskluderingene kan ha bakgrunn i kjønn, kultur, etnisitet, religion, evner, sosioøkonomiske forhold, osv.


Tre prosjekter relaterer seg historiske hendelser under og etter andre verdenskrig i Trondheim (Hvis dette var et menneske), på Momarken i Østfold (Sound as Illustration) og i byen Łódź  (B-O-O-K) i Polen. Stipendiatprosjektet The Face between Us dreier seg om hvordan mennesker med nevrologisk mangfold opplever sosial isolasjon eller svekket mental helse.

 

Se vedlagte fotos fra det nylige seminaret «Arbeid pågår» ved Fakultetet for kunst, musikk og design i Bergen.

---

Den avsatte timen blir en samtale mellom Hilde Kramer og Dag Larsen om prosjektet. Hilde Kramer har 35 års bakgrunn som illustratør med særlig vekt på bildebøker for barn og unge. Hun har derfor invitert forfatter Dag Larsen til å drøfte prosjektet fra ide til avslutningsfase.  Larsen er tidligere utdanningsleder ved Norsk barnebokinstitutts utdanning i skrivekunst og litteraturformidling, tidligere nestleder i Den norske Forfatterforenings litterære råd og leder for Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) 1998–2004.[4] Larsen bidro til opprettelsen av litteraturorganisasjonen Leser søker bok og til etableringen av Foreningen !les, og har vært også styreleder i begge.

 

Project website: https://illuminating.no