All Tomorrow's Parties: post-pandemic dancing 

Project leader: Brynjar Bandlien

University of Stavanger, Faculty of Performing Arts

All Tomorrow's Parties: post-pandemic dancing - a physical lecture by Brynjar Åbel Bandlien

All Tomorrow's Parties investigates how hiv and aids affected the Norwegian dance scene in the 80s and 90s. Several Norwegian dancers got infected by the virus, lived with hiv, and died of aids. Who were they? How did they dance? And what kind of dances would they have performed had they not passed away? 

 

All Tomorrow's Parties tries to map out the hole that these artists left behind, and try to fill it by staging a dance that never happened. All Tomorrow's Parties is a fictional ‘enactment’ of dances that never got performed. All Tomorrows Parties - a physical lecture is part of the 3 year artistic research project All Tomorrows Parties: post-pandemic-dancing conducted by Brynjar Åbel Bandlien at the Faculty of Performing Arts at the University of Stavanger. The research is funded by Norwegian Artistic Research Programme (NARP) by HK-dir. 

 

Informants: Dag Johan Haugerud, Simen Sand, Morten Rudå, Geir Morstad, Randi Urdal, Lars Jacob Holm og Arne Fagerholt

Theoretical context: Ingvil Førland Hellestrand and Henriette Thune

Thanks to RIMI/IMIR Scenekunst, Danseinformasjonen og Skeivt Arkiv. Supported by: HK-Dir Norwegian Artistic Research Programme, Stavanger kommune, Rogaland Fylkeskommune, Universitetet i Stavanger and FRI Rogaland/Rogaland på Skeivå.

A special thanks to Ola Henning Bergseng

Brynjar Åbel Bandlien was born under the sign of the Scorpio in 1975. He started dancing at his local ballet school in Sandefjord and later at the National Ballet School in Oslo. In 1991 Bandlien was offered a place at Oslo National Academy of the Arts, and two years later at Ballettschule der Hamburgische Staatsoper in Germany. In 1995 Bandlien was offered a job at the Nederlands Danse Teater in Holland with which he toured Europe, USA and South-Africa. In the period 1998-2012 Bandlien worked as a freelance contemporary dancer in Norway, Europe and USA. From 2016-2019 Bandlien completed his PhD in dance at Oslo National Academy of the Arts and has held the position as an associate professor of dance at the Faculty of Performing Arts at the University of Stavanger since 2020. 

Brynjar Åbel Bandlien er født i Skorpionens tegn i 1975. Han startet å danse ved sin lokale ballettskole i Sandefjord og senere ved Operaens Ballettskole i Oslo. I 1991 kom Bandlien inn på Statens Balletthøgskole (nå KHiO) og etter to år fikk han tilbud om skoleplass ved Ballettschule der Hamburgische Staatsoper i Tyskland. Etter to år der fikk Bandlien jobb med Nederlands Dans Teater 2 i Holland med hvilket han turnerte Europa, USA og Sør-Afrika. I perioden 1998-2015 arbeidet Bandlien som freelance samtidsdanser i Norge, Europa og i USA. Fra 2016-2019 tok Bandlien sin PhD i dans ved Kunsthøgskolen i Oslo og han har vært ansatt som førsteamanuensis i dans ved fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger siden 2020.

All Tomorrow's Parties: post-pandemic dancing - et fysisk foredrag 

av og med Brynjar Åbel Bandlien

 

All Tomorrow's Parties tar for seg hvordan hiv og Aids påvirket den norske dansen på 80- og 90-tallet. Flere norske dansere ble smittet av viruset, levde med hiv og døde av Aids. Men hvem var de? Hvordan danset de? Og ikke minst; hva ville de ha danset dersom de ikke hadde blitt borte? 

  

All Tomorrows Parties - et fysisk foredrag er del av det 3-årige forskningsprosjektet All Tomorrow´s Parties: post-pandemic-dancing ledet av Brynjar Åbel Bandlien ved Fakultet for Utøvende Kunstfag ved Universitetet i Stavanger. Forskningsprosjektet er støttet av HK-dir sitt Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. 

 

Informanter: Dag Johan Haugerud, Simen Sand, Morten Rudå, Geir Morstad, Randi Urdal, Lars Jacob Holm og Arne Fagerholt.

Teoretisk overbygning: Ingvil Førland Hellestrand og Henriette Thune.

Takk til RIMI/IMIR Scenekunst, Danseinformasjonen og Skeivt Arkiv.

Forestillingen er støttet av: HK-Dir Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid, Stavanger kommune, Rogaland Fylkeskommune, Universitetet i Stavanger og FRI Rogaland/Rogaland på Skeivå.

En spesiell takk til Ola Henning Bergseng