1001Nord

UiT Norges arktiske universitet

Prosjektleder: Geir Davidsen

Om prosjektet

1001Nord har som mål å undersøke og manifestere ulike feiringer og andre fellesskapsbyggene hendelser, med utgangspunkt i Nord som forståelseshorisont. Prosjektet går i kritisk dialog med den offisielle norske tusenårsfeiringen — som har fokus på Stiklestad, «Olavsarven» og kristningen av landet — for å utvikle kunstneriske hendelser i ulike formater som utforsker og løfter andre narrativ, andre fellesskap og andre feiringer, blant annet med bakgrunn i geografi, makt, etnisiteter og kjønn.

 

1001Nord stiller spørsmålene: «Hvordan utvikle og feire nye narrativ om og fra Nord? Hvordan kan disse virke i offentligheten?», og svarer gjennom å skape ny musikk, ny scenekunst, ny billedkunst og nye sosiale hendelser.

 

1001Nord tar utgangspunkt i at den nasjonale tusenårsfeiringen av nasjonen Norge, som går av stabelen fram mot 2030, nødvendigvis bygger på spesifikke kulturelle, politiske og historiske forestillinger om nasjonen Norge, inkludert den nordlige delen av landet. Satt opp mot dette, søker prosjektet å skape og prøve ut nye narrativ basert på en forståelses av Nord som alternativ, eller mulig korreksjon, for eksempel gjennom å undersøke møtepunkter mellom «det norske» og «det samiske», både historisk og i dag.

 

1001Nord vil resultere i en rekke kunstneriske hendelser med felles konseptuell overbygning som utvikles gjennom workshops og seminarer. Prosjektet rammes inn av et konkret nettsted som vil utforske rommet mellom det å være en informasjonskanal for publikum, et refleksjonsrom for prosjektet innad og utad, og et selvstendig kunstnerisk arbeid som, gjennom å skape og prøve ut nye narrativ og feiringer, også manifesterer nye virkeligheter.

Om presentasjonen

Alle er herved invitert til feiring og presentasjon av prosjektet 1001Nord.

Det blir servering av bobler og gammekake.

 

Tid: Fredag 27.oktober, kl. 10.15

Sted: Levinsalen

Antrekk: Som du er 

Språk: Norsk

Presentasjon av: Geir Davidsen, Amund Sjølie Sveen, Hilde Blix, Joar Nango og Kristina Junttila

 

Program:

 - En introduksjon til 1001Nord

 - Presentasjon av delprosjekter;

          1 Blodklubb og rus

          2 Skeive nordlige forfattere

          3 Kontrafaktisk metode

          4 Folk og dyr under samme tak

          5 En EuroVision for nordområdene

 - Dialog og innspill

 

 Velkommen!