Under fanen Contents opp til venstre kan prosjektet
følges fra måned til måned.

English: The scrollbar Contents up left will present
the progress month by month.

Verken Fugl  eller Fisk / Neither Fish nor Fowl

 

- et kunstnerisk forskningsprosjekt om affekt i teater for de aller minste

 

Medvirkende

Regissør Lise Hovik

Komponister: Siri Gjære, Tor Haugerud, Rohey Tallah

Scenografi: Anne Helga Henning, Lise Hovik

Kostymedesign: Berit Haltvik With, Lise Hovik

Musikere: Siri Gjære, Tor Haugerud, Sunniva Hovde

Skuespillere: Siri Schnell Juvik, Gunhild Hjertaas, Ibrahim Fazlic

Dramaturg: Elena Perez

Støttet av:

Kulturrådet, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim Kommune
og Fond for Utøvende Kunstnere


The Production Team
Artistic director: Lise Hovik

Composers: Siri Gjære, Tor Haugerud, Rohey Taalah

Scenography: Anne Helga Henning, Lise Hovik

Costume design: Berit Haltvik With, Lise Hovik

Musicians: Siri Gjære, Tor Haugerud,
Sunniva Hovde

Actors: Siri Schnell Juvik, Gunhild Hjertaas, Ibrahim Fazlic

Dramaturge: Elena Perez

 

 

Funding: Art Council Norway

Sør-Trøndelag County, Trondheim Municipality, FFUK.

Residencies at Teatret Vårt i Molde, Seanse i Volda, Kunsthall Trondheim


 
Contact:

Teater Fot / Lise Hovik
Email: lise@dramaturgi.no

 

- Artistic Research Project
on Affect in Theatre for Early Years

 

Verken  Fugl  eller  Fisk

 

Mars 2017

Prosjektstart 

 

 

Prosjektbeskrivelse

Teater Fot              Theatre for Early Years

 

Fugler, fisker og mennesker er arter som rommer et stort og fantastisk mangfold av liv, farger, mønster, bevegelser og kultur. Kategoriene vi forholder oss til er hierarkisk bygget opp med mennesket på toppen. Voksne mennesker står over barn og barn står over dyr. Vi ønsker med dette prosjektet å stille spørsmål til slike kulturelle mønstre og prøve ut nye forbindelser.
Barn og dyr er forbundet på en sterk og som regel positiv måte. De er affektivt orientert mot dyr (ømhet, frykt, nysgjerrighet, glede), noe som peker mot det ikke-verbale språket.
Gjennom eksperimenterende teater med materialer, objekter, figurer, dans, sang, lek og musisk kommunikasjon vil vi utvikle det affektive språket. Vi vil vri og mikse på hierarkiene og kategoriene, leke med mellomrommet mellom fugl og fisk og skape rare, syngende skapninger som er både nysgjerrige, glade og triste.

Verken Fugl eller Fisk er et kunstnerisk forskningsprosjekt om betydningen av affekt i teater for barnehagebarn. Metodene er teater og filmproduksjon, improvisasjon og artikkelskriving. Affekt oppstår i det kunstneriske møtet, og kan forstås både filosofisk, emosjonelt og materielt. I løpet av ett år (2017-2018) vil forskningsprosessen dokumenteres og presenteres på teaterfot.no og researchcatalogue.net.

Forprosjektet henvender seg til babyer under tre år og deres foreldre, og ble først vist under Olavsfestdagene 2. og 3. august 2017,  og siden utviklet gjennom prosessvisninger på Kunsthall Trondheim 14.10, 5.11 og 25.11. Hovedprosjektet vil bygge videre på og utvide ideene fra forprosjektet til en mer kompleks fortelling som retter seg mot barn fra 3-5 år. Her vil vi henvende oss mer til fantasien og barnas medskapende evner. Forestillingen vil ha premiere 21. april 2018 i co-produksjon med Teaterhuset Avant Garden.

Neither Fish nor Fowl

 

Birds, fishes and humans are species containing a huge multitude of fantastic creatures, but the categories in which we are used to define each of them, are ranged in a cultural hierarchy with human on top. Adult humans are above children and children are above animals. Looking at children´s relation to animals, the affection is quite strong with both tenderness, curiosity, fear and joy. Using a non verbal bodily and musical language we wish through this project to develop our affective languages. We want to twist and mix the hierarchies and the categories, to play with what we find in the gaps in between, and to dive into transitional movements, shapes and species. This is possible to do through experimental theatre, using figures, objects, dance, movements, singing and musical communication. Strange animals, happiness, fear and curiosity are mixed with layers of different materials. 


Neither Fish nor Fowl is an artistic research project in theatre for early years. The research methods are theatre making, film making and writing, investigating the significance of affect, both as philosophical, emotional and material inspiration. The project will be going on for one year, from March 2017 to March 2018. During this period, the research process will be documented and presented along the way, both on the Teater Fot website (teaterfot.no) and in the Research Catalogue (researchcatalogue.net). The first performance will be shown at the festival Olavsfestdagene in Trondheim, August 2017. Second part will be presented April 21.st, 2018 in co-production with Teaterhuset Avant Garden in Trondheim.

Invitasjonsfilm

Invitation film