The Research Catalogue (RC) is a non-commercial, collaboration and publishing platform for artistic research provided by the Society for Artistic Research. The RC is free to use for artists and researchers. It serves also as a backbone for teaching purposes, student assessment, peer review workflows and research funding administration. It strives to be an open space for experimentation and exchange.

recent activities >

Territorial Art, Design & Architecture (2021) Sergio Montero Bravo
This collaborative and cross-sectoral project addresses places, environments, and spaces beyond mere functional urban endeavors. Within this scope the research activities presented explores possibilities offered when public space is decentralized from the urban norm as means to remediate with lost rural relations and search for ways to drift away from an anthropocentric mindset that fuels the climate crisis. In the past, densification of cities has been considered synonymous with sustainable development, creativity, and innovation. However, a one-sided urban focus leads to disarmament of rural habitats, and further dissociation from human interdependence with non-human nature and its ecological systems made invisible through urban ecologies. Today, adaptation to the most minimal impact of global warming is dependent on the survival of the rural - this artistic research project is therefore primarily informed by activities in rural environments together with other species and ecologies, to challenge urban and human perspectives and what we mean with the word territory. The goal is to investigate how art, design and architectural interventions can foster places of communality, togetherness and interdependency between species based on the urgency to encounter with the challenges of global warming.
open exposition
Silence surrounds us, silence around us – On creativity in communication (2021) Erika Matsunami
Silence surrounds us, silence around us – On creativity in communication is pre-artistic research for Green x (2022 –). Is language the tool? If it is yes, what kind of tool is the language? Through the language, what can we produce and provide? Thereby, I address the topic of creativity in communication in reading silently, speech, and listening. On creativity in communication is a play to draw models. Thereby the leitmotif is "reading". Critical seeing in a model on reading subjectivity and objectivity at the online artistic representational level, Question for on creativity The research objective(s) is a future idea for physical space and its mobility within virtual space (potentiality) for a new type of idea for notation between tradition and modernity. In this aspect, towards international communication gaps between tradition and modernity, DADA solved the issue of communication and explored a new way of communication, that was not a philosophical metaphor, but rather that consisted of semiotics and semantics in the context of design, was creative. – New visual and auditory codes. Thereby I deal with “Tractatus” - logico of philosophicus, that is a logic of nonsense by Wittgenstein in the theme of space, body and time.
open exposition
Concept Develop (2021) Md Hossen Ali
This work is a part of Tangible Research.
open exposition

recent publications <>

UTOOPPISTEN RUUMIIDEN VILLI PYÖRÄILY (2021) Vappu Susi
Pyöräily tapahtuu osin pyöräilijän subjektiivisen ja affektiivisen elinpiirin (Umwelt) määrittämässä utooppisessa ulottuvuudessa, vain osittain näkyvään maailmaan kiinnittyen. Vaikka uskoisimme kaikkien olevan kartalla, Liikenne työntyy hyperobjektisine lonkeroineen pyöräilijän kokemuksen päälle sisältymättä siihen täysin. Pyörällä liikkuja pelastautuu utooppisen ruumiinsa kautta toisaalle. Minne, sitä emme tarkkaan tiedä. Eräs utooppisen ruumiin sijainneista on toiminta villin pyöräilyn maailmassa. Se on utooppinen liikenneympäristön ylittävä olotila, jossa tuuli lennättää pyöräilijää, varikset raakkuvat tai sitten jotain ihan muuta.
open exposition
SOSIAALISEN SOMATIIKAN UTOPIA: Ruumiin orientaatio tilassa (2021) Ilmari K.
Somatiikka kehittää kykyä tunnistaa totunnaisia liikkumisen tapoja, ja mahdollisuutta murtautua kohti uusia liikemuotoja. Aistiva tutkimus mahdollistaa uudenlaisia yhteyksiä kehon käyttöön sosiaalisen tilan tutkimuksessa.Kutsun ruumiinsosiologian teoriasta ammennettuja harjoituksia sosiaaliseksi somatiikaksi seuraten tutkija Jill Greeniä (2015). Sosiaalisen somatiikan keskeinen kohde on yhteiskunnan säätämät ruumiilliset sijoittumiset tilaan ja somaattisia harjoitusmuodot, jotka kasvattavat kehon sosiaaliseen tiedostamiseen. Kehon pienistä eleistä ja kokemuksesta nouseva muutos voidaan nähdä sosiaalisen tai poliittisen muutoksen mahdollistajana (Manning 2016; Kortelainen 2020). Tarkastelen artikkelissani tätä kehotietoisuudesta nousevaa, ja jokaisen meidän kehoon kytkeytyvää mahdollisuutta sosiaaliselle muutokselle. Sosiaalisen muutoksen kohteena kulttuurisesti luodut kehon kuvat vaikuttavat merkittävästi ihmisten jokapäiväiseen elämään yhteiskunnassa. Sara Ahmedin queer fenomenologian tapaan tarkastelen, kuinka kehon tilallisuus ja kehon suhde objekteihin ja esineisiin vaikuttaa korporeaalisella tasolla siihen, mitä keholta odotetaan.
open exposition
On the Potential of Exercises in Live Art Pedagogy (2021) Kristina Junttila
This exposition is a web of exercises which have been part of different participatory performances, -installations and -workshops. The projects were undertaken during the years of 2014–2019 and are part of my artistic pedagogical research about the potential of exercises in live art. By extricating exercises from their original context and placing them in a rhizomatic map alongside other exercises, I want to examine exercises as an important tool in creating the future of live art and new realities. A tool that can be used to create new performance art works and imagining the future. The exercises in live art pedagogy has potentials in imagining and creating new realities. Each exercise can also have value as an artwork in themselves, as a performance event score. The exercises in this exposition can be looked upon as traces of earlier works, and by cross-contextualising the exercises I look for how they are interrelated and what the materiality or technique of an exercise can be. In this cross-contextualising I look for the agency of the different exercises. I have selected the active performative agents that best characterise fo the exercises. These are the formulation, objects, performer, audience, place, and time as such agents.
open exposition

sar announcements >

Subscribe to SARA