Exposition

Emotional Machines - Composing for Unstable Media. (2022)

Thorolf Thuestad

About this exposition

Emotional machines – composing for unstable media. Thorolf Thuestad In partial fulfilment of PhD in artistic research The Grieg Academy, Department of Music, Faculty of Art, Music, and Design, University of Bergen, 2021 The artistic research project Emotional machines - composing for unstable media explores how non-representational kinetic objects may afford affective and emotional responses, in particular experiences of kinship and relation between an audience and animated objects. Further possibilities for artistic expression are opened through composition and dramaturgy, in works where the animated objects perform alongside human performers and other media, such as light and sound. How may such animated non-representational physical objects be developed? How does animating the physical objects change the potential for experience of kinship and relation between audience and object? How does context modulate the potential for experience of kinship and relation between audience and animated physical object? How does the potential experience of kinship with the animated object differ for the creator of the object, and audience? These questions have been investigated through the creation of a set of animated kinetic figures. These figures have performed in a series of artistic presentations such as gallery exhibitions and stage presentations. The artistic research concludes with two complementary public artistic presentations taking place in bergen in June/July 2021; a time-based stage production at Cornerteatret and a gallery exhibition at Lydgalleriet. The presentations are considered connected and have the common title For one – for many – for all. This is an exposition of the research that presents the kinetic figures, the process of developing them, the questions they have contributed to explore, resulting artistic works (with particular emphasis on the final artistic presentations taking place in June/July 2021), the additional artists contributing to these public presentations, and a series of reflections resulting from the research. --------------------------------------------------------------------------- Emotional machines – composing for unstable media Thorolf Thuestad. Denne eksposisjonen presenteres som del av gjennomføring av doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Griegakademiet, Institutt for musikk, Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen, 2021. Emotional machines - composing for unstable media utforsker hvordan ikke-representative kinetiske objekter kan skape affektive og emosjonelle responser hos mennesker. Spesifikt opplevelse av slektskap og relasjon mellom et publikum og animerte objekter. Det åpnes ytterligere muligheter for kunstneriske uttrykk gjennom komposisjon og dramaturgi i verk der de animerte objektene opptrer sammen med menneskelige utøvere og andre medier, som lys og lyd. Hvordan kan animerte ikke-representative fysiske objekter utvikles med dette startpunktet som inspirasjon? Hvordan endrer animasjon av de fysiske objektene potensialet for opplevelse av slektskap og relasjon mellom publikum og objekt? Hvordan modulerer konteksten de animerte objektene presenteres i potensialet for opplevelse av slektskap og relasjon? Hvordan er den potensielle opplevelsen av slektskap med det animerte objektet forskjellig for skaperen(e) av objektet, og publikum? I Emotional machines – composing for unstable media har spørsmålene har blitt undersøkt ved hjelp av en gruppe animerte kinetiske figurer. Disse figurene har opptrådt i en rekke kunstneriske sammenhenger hovedsakelig galleriutstillinger og scenepresentasjoner. Prosjektet ble avsluttet med to utfyllende offentlige kunstneriske presentasjoner som fant sted i Bergen i juni/juli 2021: En tidsbasert sceneproduksjon vist på Cornerteatret og en galleriutstilling vist på Lydgalleriet. Presentasjonene er tilknyttet hverandre og har fellestittelen For one – for many – for all. Denne eksposisjonen presenterer de kinetiske figurene, prosessen med å utvikle dem, spørsmålene de har bidratt til å utforske, resulterende kunstneriske verk (med særlig vekt på de endelige kunstneriske presentasjonene i juni/juli 2021), kunstnerne som bidro til disse offentlige presentasjonene samt en rekke refleksjonstekster drevet frem av arbeidet med prosjektet.
typeresearch exposition
keywordsKMD_Grieg, KMD_PhD
date22/01/2018
published04/05/2022
last modified04/05/2022
statuspublished
share statuspublic
affiliationUniversity of Bergen, Faculty of Fine Art, Music and Design.
copyrightThorolf Thuestad
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/426170/426171
doihttps://doi.org/10.22501/kmd-ar.426170
published inFaculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
portal issue6. PhD - KMD 2022


Simple Media

id name copyright license
1086771 Nether - Oktoberdans 27.10.2020 - documentation Thorolf Thuestad All rights reserved
1086805 Algorthmic outcome - frontleg Thorolf Thuestad All rights reserved
1086807 Algorthmic outcomes Thorolf Thuestad All rights reserved
1086810 shadowDog Thorolf Thuestad All rights reserved
1086812 shadowDog Thorolf Thuestad All rights reserved
1086814 vlcsnap-2020-08-06-19h24m40s018 Thorolf Thuestad All rights reserved
1086824 shadowDog Thorolf Thuestad All rights reserved
1086825 vlcsnap-2020-08-06-19h22m46s361 Thorolf Thuestad All rights reserved
1086826 vlcsnap-2020-08-06-19h22m58s423 Thorolf Thuestad All rights reserved
1086827 vlcsnap-2020-08-06-19h23m11s361 Thorolf Thuestad All rights reserved
1086828 vlcsnap-2020-08-06-19h23m18s890 Thorolf Thuestad All rights reserved
1086829 vlcsnap-2020-08-06-19h23m59s421 Thorolf Thuestad All rights reserved
1086830 vlcsnap-2020-08-06-19h24m40s018 Thorolf Thuestad All rights reserved
1086834 NetherStill1 Thorolf Thuestad All rights reserved
1086835 NetherStill2 Thorolf Thuestad All rights reserved
1086836 NetherStill3 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094243 testHtml Thorolf Thuestad All rights reserved
1094309 Cambria template Thorolf Thuestad All rights reserved
1094562 0 - Sight and vision - the making of nether Thorolf Thuestad All rights reserved
1094563 0 - Sight and vision - the making of nether Thorolf Thuestad All rights reserved
1094564 0013 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094565 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094566 0010 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094567 0017 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094568 0020 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094569 0009 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094570 0015 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094571 0018 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094572 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094573 0007 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094574 0012 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094576 0021 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094577 0016 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094578 0008 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094579 0019 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094580 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094581 0011 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094582 Paragraph1 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094583 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094584 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094703 1 - Show report ARF presentation 14.10.2020 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094704 script part 2 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094705 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094706 0007 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094707 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094708 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094709 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1094710 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1099000 Arendal3.PNG Thorolf Thuestad All rights reserved
1099002 vlcsnap-2019-10-15-16h02m54s570 Thorolf Thuestad All rights reserved
1099586 For one - for many - oestre Thorolf Thuestad All rights reserved
1099593 Jostein - Oestre Thorolf Thuestad All rights reserved
1099639 b81c6b5e-66cd-4cdb-b13f-1c94df0e7877 Thorolf Thuestad All rights reserved
1100326 waveform2 Thorolf Thuestad All rights reserved
1101685 backArrow Thorolf Thuestad All rights reserved
1101686 TopArrow Thorolf Thuestad All rights reserved
1101694 backArrow Thorolf Thuestad All rights reserved
1101695 TopArrow Thorolf Thuestad All rights reserved
1101702 BackArrow Thorolf Thuestad All rights reserved
1101704 BackArrow Thorolf Thuestad All rights reserved
1101712 TopArrow Thorolf Thuestad All rights reserved
1101795 2 - Brief description of sculptures -grammarly Thorolf Thuestad All rights reserved
1101796 0013 Thorolf Thuestad All rights reserved
1101797 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1101798 0012 Thorolf Thuestad All rights reserved
1101800 0017 Thorolf Thuestad All rights reserved
1101801 0010 Thorolf Thuestad All rights reserved
1101802 0015 Thorolf Thuestad All rights reserved
1101803 0018 Thorolf Thuestad All rights reserved
1101804 0014 Thorolf Thuestad All rights reserved
1101805 0007 Thorolf Thuestad All rights reserved
1101806 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1101807 0009 Thorolf Thuestad All rights reserved
1101808 0016 Thorolf Thuestad All rights reserved
1101809 0019 Thorolf Thuestad All rights reserved
1101810 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1101811 0008 Thorolf Thuestad All rights reserved
1101812 0011 Thorolf Thuestad All rights reserved
1101827 Demo - prickly Thorolf Thuiestad All rights reserved
1119449 4 Time material and the etheral 2 Thorolf Thuestad All rights reserved
1119450 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1119451 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1119452 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1119453 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1119454 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1122245 Presentation #3 and 4 muscleman Thorolf Thuiestad All rights reserved
1122269 2 Workshop - FOFMA - Jan 2021 - Presentation muscleman Thorolf Thuestad All rights reserved
1122397 Figure #7 and 8 Word Thorolf Thuestad All rights reserved
1122398 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1122399 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1122448 Presentation - 7 and 8 Fingers Thorolf Thuestad All rights reserved
1125285 tallFinal Thorolf Thuestad All rights reserved
1127473 Presentation -#15 and 16 Cables Thorolf Thuestad All rights reserved
1128128 #Control System Thorolf Thuestad All rights reserved
1128129 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1128130 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1128131 0007 Thorolf Thuestad All rights reserved
1128132 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1128133 0009 Thorolf Thuestad All rights reserved
1128134 0008 Thorolf Thuestad All rights reserved
1128135 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1128136 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1128137 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1133120 3 - Giants and horsemen Arna 24.18.2018 -2 simplified with no pics Thorolf Thuestad All rights reserved
1133121 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1133122 0007 Thorolf Thuestad All rights reserved
1133123 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1133124 0020 Thorolf Thuestad All rights reserved
1133125 0010 Thorolf Thuestad All rights reserved
1133126 0017 Thorolf Thuestad All rights reserved
1133128 0018 Thorolf Thuestad All rights reserved
1133129 0011 Thorolf Thuestad All rights reserved
1133130 0012 Thorolf Thuestad All rights reserved
1133133 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1133134 0021 Thorolf Thuestad All rights reserved
1133135 0016 Thorolf Thuestad All rights reserved
1133136 0019 Thorolf Thuestad All rights reserved
1133137 0015 Thorolf Thuestad All rights reserved
1133138 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1133140 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1135758 10 - Arendal - 27.10.2018 - show report RC Thorolf Thuestad All rights reserved
1135759 0013 Thorolf Thuestad All rights reserved
1135760 0012 Thorolf Thuestad All rights reserved
1135761 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1135762 0016 Thorolf Thuestad All rights reserved
1135764 0010 Thorolf Thuestad All rights reserved
1135765 0015 Thorolf Thuestad All rights reserved
1135766 0018 Thorolf Thuestad All rights reserved
1135768 0011 Thorolf Thuestad All rights reserved
1135771 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1135772 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1135773 0009 Thorolf Thuestad All rights reserved
1135774 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1135776 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1142068 Presentation Figures #11 and 12 Bones Thorolf Thuestad All rights reserved
1142584 11 - Underground - TNG Lyon - BIT Teatergarasjen Bergen 01.03 - 01.09.2019 RC Thorolf Thuestad All rights reserved
1142585 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1142586 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1142588 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1142590 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1142690 ArendalTeaserShortEdit w music GA pres Thorolf Thuestad All rights reserved
1143949 1 Defined by what it lacks II Combined comments3 Thorolf Thuestad All rights reserved
1143950 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1143951 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1143952 0010 Thorolf Thuestad All rights reserved
1143953 0007 Thorolf Thuestad All rights reserved
1143954 0011 Thorolf Thuestad All rights reserved
1143955 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1143956 0009 Thorolf Thuestad All rights reserved
1143957 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1143958 0008 Thorolf Thuestad All rights reserved
1154480 4 - For one - for many - Grieghallen 09.11.2019 RC Thorolf Thuestad All rights reserved
1154481 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1154482 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1154532 Report For one for many Grieghallen Thorolf Thuestad All rights reserved
1161247 2 An ocean of sound - tronds kommentarer part 1- RC Thorolf Thuestad All rights reserved
1161248 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1161249 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1161250 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1161251 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1161252 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1161253 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1165317 TstDocu Thorolf Thuestad All rights reserved
1165379 2 An ocean of sound - tronds kommentarer part 3 simplified- RC Thorolf Thuestad All rights reserved
1165380 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1165381 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1165382 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1165396 2 An ocean of sound - tronds kommentarer part 2 simplified- RC Thorolf Thuestad All rights reserved
1165397 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1165398 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1165399 0007 Thorolf Thuestad All rights reserved
1165400 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1165401 0009 Thorolf Thuestad All rights reserved
1165402 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1165403 0008 Thorolf Thuestad All rights reserved
1165404 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1165405 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1167434 3 Reckognition and refuse RC export Thorolf Thuestad All rights reserved
1167435 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1167437 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1167438 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1167439 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1167440 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1175863 6 It was never going to work RC - no images Thorolf Thuestad All rights reserved
1175865 0003 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1175867 0005 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1175868 0009 Thorolf Thuestad All rights reserved
1175870 0008 Thorolf Thuestad All rights reserved
1175872 0001 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1188342 Humanizing RC Thorolf Thuestad All rights reserved
1188343 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1188345 0007 Thorolf Thuestad All rights reserved
1188347 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1188350 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1190735 Being rational - no bostrøm RC Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1190736 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1190737 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1190740 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1221102 Heider simmel Heider, F., & Simmel, M. (1944) An experimental study in apparent behavior. The American Journal of Psychology, 57, 243-259. Public domain
1223166 1 Defined by what it lacks II Combined comments4 --RC Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1223169 0010 Thorolf Thuestad All rights reserved
1223170 0007 Thorolf Thuestad All rights reserved
1223171 0011 Thorolf Thuestad All rights reserved
1223173 0009 Thorolf Thuestad All rights reserved
1223174 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1223175 0008 Thorolf Thuestad All rights reserved
1223177 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1223244 1 Defined by what it lacks II Combined comments4 --RC Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1223245 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1223246 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1223248 0007 Thorolf Thuestad All rights reserved
1223249 0011 Thorolf Thuestad All rights reserved
1223250 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1223251 0009 Thorolf Thuestad All rights reserved
1223252 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1223254 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1223255 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1225090 #1 and #2 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1225091 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1225092 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1225467 #3 and #4 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1225468 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1229833 #9 and 10 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1229834 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1229884 #11 and 12 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1229885 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1230008 #15 and 16 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1230233 Control System V2 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1230234 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1230235 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1230236 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1231766 Control System V1 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1231767 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1231768 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1231769 0007 Thorolf Thuestad All rights reserved
1231770 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1231771 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1231772 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1231773 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1239504 Terminology - Score Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1239505 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1239507 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1240819 Terminology - composing Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1240822 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1241018 #5 and #6 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1241019 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1241217 #7 and 8 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1241218 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1241219 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1246093 #17 and #18 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1246094 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1246217 Figure 17 - sticks and string transparent Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1246556 #19 and #20 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1246557 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1246561 Figure #19 - swimmer1 cropped Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1246566 #15 and #16 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1246568 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1246585 #13 and #14 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1246586 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1246602 topArmTwoJoints Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1265178 Two joints - lowarm Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1265179 topArmTwoJoints Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1265187 topArmTwoJoints Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1265192 topArmTwoJoints Thorolf Thuestad All rights reserved
1265212 LowArm Thorolf Thuestad All rights reserved
1265220 topArm Thorolf Thuestad All rights reserved
1280558 3 Reckognition and refuse RC export 2 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1280559 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1280561 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1280562 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1280563 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1280564 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1301724 Terminology - Figure 2 -- Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1301725 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1301740 Terminology - Narrative 3 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1301741 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1301851 1 Defined by what it lacks II clean 3 --RC Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1301852 1 Defined by what it lacks II clean 3 --RC Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1301853 1 Defined by what it lacks II clean 3 --RC Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1301854 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1301855 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1301856 0010 Thorolf Thuestad All rights reserved
1301857 0007 Thorolf Thuestad All rights reserved
1301858 Sensation and experience Thorolf Thuestad All rights reserved
1301859 0009 Thorolf Thuestad All rights reserved
1301860 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1301861 0008 Thorolf Thuestad All rights reserved
1301862 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1301863 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303138 Terminology - Score 4 Thorolf CC BY-NC-ND
1303139 0003 Thorolf All rights reserved
1303140 0002 Thorolf All rights reserved
1303141 0001 Thorolf All rights reserved
1303472 Terminology - Composition 3 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1303473 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303474 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303575 Mini Bios + protrait picture Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1303576 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303577 0030 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303578 0028 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303579 0027 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303580 0012 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303581 0009 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303582 0019 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303583 0035 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303584 0010 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303585 0020 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303586 0024 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303587 0036 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303588 0025 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303589 0033 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303590 0017 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303591 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303592 0013 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303593 0026 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303594 0018 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303595 0034 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303596 0007 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303597 0029 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303598 0037 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303599 0011 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303600 0015 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303601 0031 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303602 0014 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303603 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303604 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303605 0021 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303606 0016 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303607 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303608 0023 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303609 0008 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303610 0032 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303611 0022 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303612 0038 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303613 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303632 Mini Bios + protrait picture - humans Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1303633 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303634 0013 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303635 0012 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303636 0009 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303637 0017 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303638 0010 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303639 0016 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303640 0018 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303641 0015 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303642 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303643 0007 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303644 0014 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303645 0011 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303646 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303647 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303648 0020 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303649 0021 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303650 Aiste Thorolf Thuestad All rights reserved
1303651 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303652 0008 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303653 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303858 Front page - Abstract Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1303859 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1303860 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1304013 TBR_Neither nor_123 Thor Brødreskift CC BY-NC-ND
1305490 Abstract - front page[85526] Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1305491 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1305888 4 Reckognition and refuse[85087] Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1305889 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1305891 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1305892 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1305893 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1305894 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1306156 For one for many for all - content and contributor statements Thorolf Thuestad, Alwynne Pritchard, Caroline Eckly, Jostein Gundersen and Silje Grimstad CC BY-NC-ND
1306157 0004 Thorolf Thuestad, Alwynne Pritchard, Caroline Eckly, Jostein Gundersen and Silje Grimstad All rights reserved
1306158 0003 Thorolf Thuestad, Alwynne Pritchard, Caroline Eckly, Jostein Gundersen and Silje Grimstad All rights reserved
1306159 0005 Thorolf Thuestad, Alwynne Pritchard, Caroline Eckly, Jostein Gundersen and Silje Grimstad All rights reserved
1306160 0006 Thorolf Thuestad, Alwynne Pritchard, Caroline Eckly, Jostein Gundersen and Silje Grimstad All rights reserved
1306161 0002 Thorolf Thuestad, Alwynne Pritchard, Caroline Eckly, Jostein Gundersen and Silje Grimstad All rights reserved
1306162 0001 Thorolf Thuestad, Alwynne Pritchard, Caroline Eckly, Jostein Gundersen and Silje Grimstad All rights reserved
1306527 2 Events post comments Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1306528 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1306529 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1306530 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1306531 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1306532 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1306746 6 Humanizing - post comments 2 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1306747 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1306748 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1306749 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1306750 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1306751 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1306752 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1306850 Bibliography Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1306851 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1306852 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1306853 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1306854 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1306855 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1306856 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1307013 For one for many for all - content and contributor statements2 Thorolf Thuestad, Alwynne Pritchard, Caroline Eckly, Jostein Gundersen, Maria Victoria Høvrig Høeg and Silje Grimstad CC BY-NC-ND
1307014 0004 Thorolf Thuestad, Alwynne Pritchard, Caroline Eckly, Jostein Gundersen, Maria Victoria Høvrig Høeg and Silje Grimstad All rights reserved
1307015 0003 Thorolf Thuestad, Alwynne Pritchard, Caroline Eckly, Jostein Gundersen, Maria Victoria Høvrig Høeg and Silje Grimstad All rights reserved
1307016 0007 Thorolf Thuestad, Alwynne Pritchard, Caroline Eckly, Jostein Gundersen, Maria Victoria Høvrig Høeg and Silje Grimstad All rights reserved
1307017 0005 Thorolf Thuestad, Alwynne Pritchard, Caroline Eckly, Jostein Gundersen, Maria Victoria Høvrig Høeg and Silje Grimstad All rights reserved
1307018 0006 Thorolf Thuestad, Alwynne Pritchard, Caroline Eckly, Jostein Gundersen, Maria Victoria Høvrig Høeg and Silje Grimstad All rights reserved
1307019 0002 Thorolf Thuestad, Alwynne Pritchard, Caroline Eckly, Jostein Gundersen, Maria Victoria Høvrig Høeg and Silje Grimstad All rights reserved
1307020 0001 Thorolf Thuestad, Alwynne Pritchard, Caroline Eckly, Jostein Gundersen, Maria Victoria Høvrig Høeg and Silje Grimstad All rights reserved
1307026 Credits Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1307027 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1307137 Acknowlegment Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1307138 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1307351 4 Reckognition and refuse[85087] Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1307352 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1307353 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1307354 0007 Thorolf Thuestad All rights reserved
1307355 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1307356 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1307357 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1307358 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1307638 Context attempt Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1307639 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1307640 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1307737 FOFMFA_AVC_Twopass Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1307815 #1 and #2 post comment Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1307816 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1307817 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1307827 #3 and #4 post comment Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1307828 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1307834 #9 and 10 post comment Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1307835 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1307848 #11 and 12 post comment Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1307849 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1307850 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1308120 #20 - 22 Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1308121 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1308198 For one - for many - for all - exhibition Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1308199 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1308257 _92A6659crop Kobie Nel All rights reserved
1308342 5 - For one for many at Lydgalleriet - Oestre 13.01.2019 - 4 short Thorolf Thuestad CC BY-NC-ND
1308343 0004 Thorolf Thuestad All rights reserved
1308344 0003 Thorolf Thuestad All rights reserved
1308345 0010 Thorolf Thuestad All rights reserved
1308346 0009 Thorolf Thuestad All rights reserved
1308347 0007 Thorolf Thuestad All rights reserved
1308348 0005 Thorolf Thuestad All rights reserved
1308349 0002 Thorolf Thuestad All rights reserved
1308350 0006 Thorolf Thuestad All rights reserved
1308351 0008 Thorolf Thuestad All rights reserved
1308352 0001 Thorolf Thuestad All rights reserved
1308845 Roar on contributing Roar Sletteland CC BY-NC-ND
1308846 0003 Roar Sletteland All rights reserved
1308847 0002 Roar Sletteland All rights reserved
1308848 0001 Roar Sletteland All rights reserved
1555104 fac78c3d7ff82529f92b99d6e70f1e4f Thor Brødreskift CC BY-NC-ND
1555685 Jostein Thor Brødreskift All rights reserved
1555687 Jostein Thor Brødreskift All rights reserved
1555697 alwynne2 Thor Brødreskift All rights reserved
1555735 jstein_jangle Thor Brødreskift All rights reserved
1558605 RomPlan - For one - For many Thorolf Thuestad All rights reserved
1562751 Endelig Errata med forside - TT_sign 09.03.22 UIB CC BY-NC-ND
1618782 sequence Thorolf Thuestad All rights reserved
1618783 tallFinal Thorolf Thuestad All rights reserved
1618784 1 Workshop - FOFMA - Jan 2021 - Portrait twoface 1 Thorolf Thuestad All rights reserved

Comments are only available for registered users.