The Research Catalogue (RC) is a non-commercial, collaboration and publishing platform for artistic research provided by the Society for Artistic Research. The RC is free to use for artists and researchers. It serves also as a backbone for teaching purposes, student assessment, peer review workflows and research funding administration. It strives to be an open space for experimentation and exchange.

recent activities <>

LANGUAGE-BASED ARTISTIC RESEARCH (SPECIAL INTEREST GROUP) (2021) Emma Cocker
Conceived and co-organised by Emma Cocker, Alexander Damianisch, Cordula Daus and Lena Séraphin, this Society of Artistic Research Special Interest Group (SAR SIG) provides contexts for coming together via the exchange of language-based research. The intent is to support developments in the field of expanded language-based practices by inviting attention, time and space for enabling understanding of/and via these practices anew.
open exposition
Emancipating Objects (2021) Serge Gruson
In our everyday life, we encounter many objects that do not enter our consciousness. These objects are so much part of the space they are living in, that they become insignificant. Of these objects, I am interested in the artefacts that have had some functionality, or have the appearance of having had some functionality. What this functionality is might be unclear. I call these objects/artefacts “orphans” referring to their lack of relationality to the rest of the space, or the rest of the activities and people in it. By collecting these orphans, analyzing their character, and designing encounters with them, I hope to create more empathy for these objects. I believe this will make the spectator more aware of other orphans that they encounter in their everyday life, and enjoy their presence.
open exposition

recent publications >

Home page JSS (2021) Journal of Sonic Studies
Home page of the Journal of Sonic Studies
open exposition
Room Ambience: Home as Heard in Film and Media Arts (2021) Budhaditya Chattopadhyay
The article investigates the mediation of homey ambiences or domestic atmospheres and their relation to the outdoors in film and media productions. The article examines how human mediation impacts the perception of site-specific ambient sounds of the home that are aesthetically deployed as auditory backdrops in films and media artworks. The focus is on examining the processes of reconstructing the site of the home through the reproduction, mediation, and rendering of the relatively closed and private indoor sonic environment and its complex relationship to the public outdoors.
open exposition
SOSIAALISEN SOMATIIKAN UTOPIA: Ruumiin orientaatio tilassa (2021) Ilmari K.
Somatiikka kehittää kykyä tunnistaa totunnaisia liikkumisen tapoja, ja mahdollisuutta murtautua kohti uusia liikemuotoja. Aistiva tutkimus mahdollistaa uudenlaisia yhteyksiä kehon käyttöön sosiaalisen tilan tutkimuksessa.Kutsun ruumiinsosiologian teoriasta ammennettuja harjoituksia sosiaaliseksi somatiikaksi seuraten tutkija Jill Greeniä (2015). Sosiaalisen somatiikan keskeinen kohde on yhteiskunnan säätämät ruumiilliset sijoittumiset tilaan ja somaattisia harjoitusmuodot, jotka kasvattavat kehon sosiaaliseen tiedostamiseen. Kehon pienistä eleistä ja kokemuksesta nouseva muutos voidaan nähdä sosiaalisen tai poliittisen muutoksen mahdollistajana (Manning 2016; Kortelainen 2020). Tarkastelen artikkelissani tätä kehotietoisuudesta nousevaa, ja jokaisen meidän kehoon kytkeytyvää mahdollisuutta sosiaaliselle muutokselle. Sosiaalisen muutoksen kohteena kulttuurisesti luodut kehon kuvat vaikuttavat merkittävästi ihmisten jokapäiväiseen elämään yhteiskunnassa. Sara Ahmedin queer fenomenologian tapaan tarkastelen, kuinka kehon tilallisuus ja kehon suhde objekteihin ja esineisiin vaikuttaa korporeaalisella tasolla siihen, mitä keholta odotetaan.
open exposition

sar announcements <>

Subscribe to SARA