Exposition

The Ephemeral City: Songs for the Ghost Quarters (2023)

Katt Hernandez
Katt Hernandez

About this exposition

This is the Final Repository of Music and Sound works and Online Exposition for my PhD project in Music. Abstract The towers of the Stockholm skyline twine with radio transmissions, flying out over the city, drifting down through the streets and sinking into the underground telephone system below. Stockholm has buildings that have been there for centuries, but is also full of modern and contemporary architectures, all jostling for their place in parallel collective memory. In taking the city up as a subject, this artistic PhD project in music expands allegories to these architectural instruments into the world of the mechanical and the electrical. By taking up and transforming the materials of the cityscape, this project spins ephemeral cities more subtle than the colossal forces transforming the cityscape. The aim is to empower urban dwellers with another kind of ownership of their city, immune to the vast economic forces tearing through the fabric of Stockholm life by virtue of the ghostly, transitory and mercurial. The materials in the project are drawn around themes of urban memory and transformation, psychogeography and the ghosts of the imagined city. There are three questions the artistic works of this project reflect on and address. The first is about the ability of city-dwellers to regain or create some sense of place, history or belonging through the power of their imaginations. The second reflects on the possibility for imagined alternatives to re-empower a sense of place for the people who encounter them. The third seeks out the points where stories, memories, or alternative futures are collective, at what point are they wholly individual, and how the interplay between them plays out in listening. There is an improvisatory practice in how we relate to urban environments: an ever-transforming inter-play between the animate and inanimate. Each individual draws phantoms of memory and imagination onto the cityscape, and this yields subtle ways people can be empowered in their surroundings. The artistic works of this project are made to illuminate those subtleties, centering around a group of compositions, improvisations, artistic collaborations and sound installations in music and sound, utilizing modular synthesizers, field recordings, pipe organs, multi-channel settings; PureData and SuperCollider programs, string ensembles with hurdy-gurdy and nyckelharpa or violin, and sound installations. This choice of instruments is as an allegory to the architecture of Stockholm. The final result is a collection of music and sound works, made to illuminate the imagined city. Taken as a whole, the works of the project create an imaginary city–The Ephemeral City–in order to argue that this evocation of ephemeral space is a way to empower urban dwellers through force of imagination, immune to the vast forces tearing through the fabric of Stockholm life by virtue of the ghostly, transitory and mercurial, as compelling to the inner eye as brick and mortar to the outer life. Populärvetenskaplig sammanfattning Kyrkspirorna och tornen på Stockholms horisont blandar sig med radiosändningar som flyger ut över staden bredvid privatiserade våglängder, driver ner genom atmosfären och sjunker ner i det övergivna underjordiska telefonsystemet. Stockholm har byggnader som funnits där i århundraden, men är också full av den mest moderna och samtida arkitektur. Allt konkurrerar om sin plats i det kollektiva minnet. Det här konstnärliga doktorandprojektet i musik tar upp och omvandlar stadsbildens grundmaterial, skapar bilder av staden, mer subtila än de starka krafter som är i rörelse; där staden förändras så snabbt och på ett sätt som ofta skapar maktlöshet. Syftet är att stärka de boende i staden med en annan slags äganderätt till sin stad. Materialet i projektet är tagna från urbana minnen och omvandlingar, psykogeografi och andarna i den efemära staden. Syftet är att möjliggöra en upplevelse av tillhörighet och hemmahörande som sträcker sig bortom kommersiella krafter och istället framhåller det flyktiga, subtila och imaginära. Projektet tar sig an tre frågeställningar: Hur kan musik och ljudkonst möjliggöra ett återtagande av tillhörighet och platskänsla genom kraften i individens fantasi? Hur kan alternativa inre bilder av staden förstärka en upplevelse av tillhörighet och platskänsla? När blir berättelser, minnen och alternativa framtidsvisioner kollektiva, när kan de delas med andra och när är de helt individuella? Det finns ett improvisatoriskt samspel mellan det levande och det materiella i staden vilket möjliggör subtila sätt för de boende att återfå inflytande över sin omgivning. De konstnärliga verken i det här projektet är gjorda för att belysa dessa subtiliteter, centrerade runt ett antal kompositioner, improvisationer, konstnärliga samarbeten och ljudinstallationer. Med användande av modulära synthesisers, fältinspelningar, piporgel, multikanaluppsättningar; PureData- och SuperColliderprogram, stråkensembler med vevlira, nyckelharpa eller violin och ljudinstallationer. Valet av instrument och material är en efemär metafor för Stockholms arkitektur. Slutresultatet är en samling musik och ljudverk, gjorda för att belysa den imaginära staden. Tagna som en helhet, skapar verken i projektet en imaginär stad - Den Efemära Staden - För att kunna argumentera att detta frammanande av ett efemärt rum är ett sätt att stärka de boende genom fantasins makt, immuna mot de starka krafter som förändrar livet i Stockholm, med hjälp av det drömlika, omformande och flyktiga. Lika övertygande för det inre ögat som tegelsten och murbruk är i den yttre världen.
typeresearch exposition
keywordselectroacoustic music, sound art, violin, psychogeography, activism, field recording, organ, improvised music, architecture
date05/01/2023
published08/01/2023
last modified08/01/2023
statuspublished
share statusprivate
affiliationLund university
copyright2023
licenseCC BY-NC-ND
languageEnglish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1361322/1361323
doihttps://doi.org/10.22501/rc.1361322
published inResearch Catalogue


Simple Media

id name copyright license
1361412 Bredäng Winter 2 2014 All rights reserved
1361415 Bredäng View from Window 2014 All rights reserved
1361418 Bredäng Vem är Alice 2014 All rights reserved
1361420 Bredäng Låt Mazen Stanna 2014 All rights reserved
1361422 Bredäng Konditori 2014 All rights reserved
1361425 Bredäng by water 2014 All rights reserved
1361427 BredängSolo_HearHere Walks Katt 2018 All rights reserved
1361431 Bredäng_ElsaBergman_Låt_Mazen_Stanna 2014 All rights reserved
1361437 Bredäng Lyran 4 2014 All rights reserved
1361440 Bredäng Winter 4 2014 All rights reserved
1361459 map marker 2021 All rights reserved
1882787 Stockholm_Open_Street_map_FULL Open Street Maps CC BY-SA
1882798 Mosebacken_Intro_Picture 2016 CC BY-NC-ND
1882808 Mosebacke_Imaginary Slussen 2015 CC BY-NC-ND
1882922 Mosebacke_SÄBPB_Excerpt 2016 All rights reserved
1882926 Mosebacke_SÄBPB_Excerpt 2016 All rights reserved
1882953 Mosebacke_SÄBPB_Excerpt 2016 Public domain
1883186 Åsrtaviken_Ice_Flats 2021 CC BY-NC-ND
1883188 210224_Hydrophone_Ice_Flats_Liljeholmen_For Cyklopen Radio 2021 CC BY-NC-ND
1884260 Ulvsunda Abandoned Grill 2016 CC BY-NC-ND
1884261 Ulvsunda Bridge to Nowehre 2016 CC BY-NC-ND
1884262 Ulvsunda Uglyscape 2 2016 CC BY-NC-ND
1884263 Ulvsunda-fabriken-compressor 2016 CC BY-NC-ND
1884271 Ulvsunda Second Half of WBIU 2016 All rights reserved
1884280 Repository Walter Benjamin in Ulvsunda 1 2016 CC BY-NC-ND
1884285 Repository Walter Benjamin in Ulvsunda 2 2016 All rights reserved
1884296 Ulvsunda Former Brewery 2017 CC BY-NC-ND
1884299 Walter_Benjamin_in_Ulvsunda_Katt_Hernandez_Live_Concert_Hörlursversion 2017 All rights reserved
1884303 Ulvsunda Club 2017 All rights reserved
1884317 Diagram of Music and Sound Works Diagram of Music and Sound Works All rights reserved
1884319 Diagram of Music and Sound Works 2 2022 All rights reserved
1884336 Repository Skogen PUB before it closed 2016 CC BY-NC-ND
1884338 Repository Skogen Alvik 2016 CC BY-NC-ND
1884340 Repository Skogen Fargfabriken 2016 All rights reserved
1884342 Repository Skogen KMH Montage 2016 All rights reserved
1884344 Repository Skogen Medbörgarplatsen 2016 All rights reserved
1884346 Repository Skogen Skogskyrkogården 2016 CC BY-NC-ND
1884348 Repository Skogen Stockholm Central 2016 CC BY-NC-ND
1884350 Repository Skogen Under St:Eriks Bron 2016 CC BY-NC-ND
1884356 Skogen är bäst på bild Stereo Headphone Version 2016 All rights reserved
1884583 Ghost_Installation_Gärdet 2019 CC BY-NC-ND
1884588 Gärdet Första Maj Skulptur 2018 CC BY-NC-ND
1884590 Gärdet Filmhusset Eye 2018 CC BY-NC-ND
1884592 Radiohuset,_Stockholm,_juni_2022 2022 CC BY-SA
1884596 Gärdet Första Maj Skulptur 4 2018 CC BY-NC-ND
1884598 YK_huset_2010a 2010 CC BY-SA
1884602 Gärdet Installation Speakers 2019 CC BY-NC-ND
1884609 Orogenesis Mural 2012 CC BY-NC-ND
1884611 Serge EMS 2015 CC BY-NC-ND
1884613 Orogenesis Buchla Work 2015 CC BY-NC-ND
1884614 MHM Organ 2016 CC BY-NC-ND
1884616 Orogenesis Buchla Work 2016 All rights reserved
1884629 MHM Organ 4 MHM Organ 4 CC BY-NC-ND
1884631 MHM Organ 1 MHM Organ 1 All rights reserved
1884732 Vädersolsmodernitet_Structure 2017 All rights reserved
1884739 Protests 2017 All rights reserved
1884740 Industry 2017 All rights reserved
1884741 Diffusion I 2017 All rights reserved
1884742 Protagonist 2017 All rights reserved
1884743 Industry II 2017 All rights reserved
1884744 Birds 2017 All rights reserved
1884745 Diffusion II 2017 All rights reserved
1884746 Organ_Orators 2017 All rights reserved
1884747 Easter Hymn/Radio Ghosts 2017 All rights reserved
1884760 Vädersoltavlan 2008 Public domain
1884764 Vädersolsmodernitet (The Sun-Dogs of Modernity) 2017 All rights reserved
1884766 Vädersolsmodernite Journal 2017 All rights reserved
1884769 Basic Panner 2017 CC BY-NC-ND
1884771 Active Panner 2017 CC BY-NC-ND
1884794 so(u)len)skin(ner) cover 2016 All rights reserved
1884796 SO(U)LEN(SKIN(NER Gatefold 2016 All rights reserved
1884798 Solo LP recording 2016 CC BY-NC-ND
1884800 SO(U)LEN(SKIN(NER release 2016 All rights reserved
1884807 Violin Water Stone 2015 Public domain
1884812 SO(U)LEN(SKIN(NER Gatefold by Erik Ruin 2016 All rights reserved
1884829 Two for Joy 2021 All rights reserved
1884831 I Birds:Fåglar 2016 All rights reserved
1884834 II Sol/Sun 2016 All rights reserved
1884838 III Stone/Sten 2016 All rights reserved
1884840 IV_Ja!/Yes! 2016 All rights reserved
1884845 V Wire/Stålträd 2016 All rights reserved
1884853 Virvelns trädgård Picture 2016 CC BY-NC-ND
1884856 Virvelnsträdgård Video Clip 2016 All rights reserved
1884858 Vivelnsträdgård Stereo Headphone Example 2016 All rights reserved
1884887 Players 2016 CC BY-NC-ND
1884889 Speakers 2016 CC BY-NC-ND
1884899 Moderna Museet Trädgården 2016 CC BY-NC-ND
1884981 Viken kyrka 1 2017 CC BY-NC-ND
1884983 Viken Kyrka 2 2017 CC BY-NC-ND
1884985 Maria kyrkan stops left 2018 CC BY-NC-ND
1884988 Maria Kyrkan stops left side 2018 CC BY-NC-ND
1884993 Maria kyrkan stops left 2018 CC BY-NC-ND
1884997 Viken Konsert 2017 CC BY-NC-ND
1884999 Ghost Preludes Malmö 2018 CC BY-NC-ND
1885001 Ghost Prelude Score 2018 All rights reserved
1885004 Ghost Prelude Vikenkyrkan 17 November 2017 2017 All rights reserved
1885007 Ghost Prelude Mariakyrkan 25 February 2018 2018 All rights reserved
1885079 Orogenesis Headphone Version 2016 All rights reserved
1885084 Globen Flags Nighttime 2020 CC BY-NC-ND
1885087 Globen Architectural Model 2019 CC BY-NC-ND
1885089 Globen Flags 2019 CC BY-NC-ND
1885091 Globen Natten 2019 CC BY-NC-ND
1885094 Skärmarbrink Röd Globen 2020 CC BY-NC-ND
1885099 Fisksätra_Folketshus 2019 CC BY-NC-ND
1885101 Bingohallen Högtorget 2019 All rights reserved
1885103 Larrys Corner 2017 All rights reserved
1885105 Embroidered City in Solna Centrum Myrorna 2017 All rights reserved
1885107 Blue Line Sergels torg 2017 All rights reserved
1885109 Sundbyberg Goodwill 2017 All rights reserved
1885111 Water Frihamnen 2021 All rights reserved
1885113 Söder Mälarstrand 2016 All rights reserved
1885115 Vårberg 2015 All rights reserved
1885117 Vart ska dom ta vägen nu? Headphone Version 2019 All rights reserved
1885121 A Fish out of Water 2013 All rights reserved
1885124 Vart ska dom ta vägen nu form chart 2019 All rights reserved
1885133 Skärholms brygga 2016 All rights reserved
1885311 Cross-fade between Deuterium and Skärholmsbrygga 2016 All rights reserved
1885475 Deuterium DoV HigherRez Skoog 2017 All rights reserved
1885477 Dome of Visions Deuterium 2017 All rights reserved
1885483 Dome of Visions 2017 CC BY-NC-ND
1885488 Dome of Visions View 2017 All rights reserved
1885498 DEUTERIUM DOME OF VISIONS CONCERT VERSION 2017 All rights reserved
1885502 Deuterium Dome of Visions 1 2017 All rights reserved
1885505 Deuterium Dome of Visions 2 2017 All rights reserved
1885506 Deuterium Dome of Visions Structure 2017 All rights reserved
1885512 Deuterium Dome of Vistions Word Score 1 2017 All rights reserved
1885515 Deuterium Dome of Visions Word Score 2 2017 All rights reserved
1885537 Bucky Dome for Bengt Carling 2011 CC BY-NC-ND
1885541 Dome of Visions Model 2017 CC BY-NC-ND
1885544 Original Bucky Dome Carling 1972 All rights reserved
1885546 Bucky Dome 2011 2011 CC BY-NC-ND
1885560 Deuterium 4tet 2015 All rights reserved
1885570 Deuterium: Mimer 2015 All rights reserved
1885572 Deuterium: Mimer Score 2015 All rights reserved
1885573 Deuterium: Mimer Word Score 2015 All rights reserved
1885574 Deuterium: Mimer Extra Material 2015 All rights reserved
1885576 Deuterium Quartet live Norbergfestival 2015 2015 All rights reserved
1885587 Deuterium Mimer Concert 2015 All rights reserved
1885593 Virkesvägen Jönssonn 2019 All rights reserved
1885595 Virkesvägen with Henrik Frisk 2019 All rights reserved
1885598 James Barrett at Virkesvägen Jönsson 2019 All rights reserved
1885601 Jacek Smolicki at Virkesvägen Jönsson 2019 All rights reserved
1885602 Deuterium Virkesvägen 3 Concert 2019 All rights reserved
1885604 Deuterium Virkesvägen Score 1 2019 All rights reserved
1885605 Deuterium Virkesvägen Score 2 2019 All rights reserved
1885606 Deuterium Virkesvägen Score Extra Material 2019 All rights reserved
1885608 Virkesvägen 3 Building 2019 CC BY-NC-ND
1885610 Deuterium Virkesvägen Concert 2019 All rights reserved
1885622 Mattias Risberg and Katt Hernandez - Cantus Arc - 01 1 Virginal 2015 All rights reserved
1885625 Mattias Risberg and Katt Hernandez - Cantus Arc - 02 2 Engelstimme 2015 All rights reserved
1886721 Mattias Risberg and Katt Hernandez - Cantus Arc - 03 3 Regaal 2015 All rights reserved
1886733 Mattias Risberg and Katt Hernandez - Cantus Arc - 04 4 Serpentino 2015 All rights reserved
1886736 Mattias Risberg and Katt Hernandez - Cantus Arc - 04 4 Serpentino 2015 All rights reserved
1886740 Mattias Risberg and Katt Hernandez - Cantus Arc - 05 5 Bombard 2015 All rights reserved
1886743 Mattias Risberg and Katt Hernandez - Cantus Arc - 06 6 Prinzipal 2015 All rights reserved
1886746 Cantus Arc Cover 2014 All rights reserved
1886772 NoraKyrkorum2101_Ulf Klingström_Public_Domain 2011 Public domain
1886774 NoraKyrka2102_Ulf Klingström 2011 Public domain
1886946 Tomteboda Solna Postnord Kolonilotter 2011 CC BY-NC-SA
1886948 Kolonilot 1Tomteboda 2011 All rights reserved
1886950 Kolonilot Goat Tomteboda 2016 All rights reserved
1886954 Kolonilot Motorcycle Tomteboda 2016 All rights reserved
1886956 Tomteboda End 1 2021 All rights reserved
1886958 Tomteboda End 2 2021 CC BY-NC-SA
1886960 Tomteboda Map 2016 CC BY-NC-SA
1886971 Tomteboda Installation Video 2021 All rights reserved
1886980 Tomteboda Binaural headphone version 2015 All rights reserved
1888061 Stadsbiblioteket Main LIbrary 2018 CC BY-NC-SA
1888063 Internationella Biblioteket 2021 CC BY-NC-ND
1888069 Replacement for Reading Room 2020 All rights reserved
1888086 Ghost Installation Gärdet film 2022 All rights reserved
1888132 Stadsbibliotek annex 2015. Photo: Holger Elgaard. CC BY-SA 2015 All rights reserved
1888135 Ghost Installation Internationella Biblioteket Headphone Five Minutes Version 2022 All rights reserved
1888232 Under the Starry Future Stereo 2021 All rights reserved
1888235 Vioin Solo Reaktorhallen Concert Rehearsal 2021 All rights reserved
1888238 Klas Nevrin Concert Reaktorhallen Klas Nevrin Reaktorhallen Concert All rights reserved
1888241 Milton Öhrström Reaktorhallen Concert 2021 All rights reserved
1888249 Skandia Organ 2021 CC BY-NC-ND
1888251 Vintage Reaktorhallen 2021 CC BY-NC-ND
1888253 Asplunds Skandia Teatern 1922 Public domain
1888255 Reaktorhallen with organ 2021 All rights reserved
1888261 Reaktorhallen Ceiling 2021 CC BY-NC-ND
1888272 Kafferepet Sign 2012 All rights reserved
1888275 Imaginary Klara Kaffe Repet 2017 All rights reserved
1888278 Nils Ferlin 2023 CC BY-NC-ND
1888280 Ghost Installation Kafferepet basic video 2023 CC BY-NC-SA
1888283 Ghost Installation: Kafferepet binaural headphone version 2023 All rights reserved
1888293 Långholmsbron Balloons 2 2013 CC BY-NC-ND
1888303 Ghost Installation: Cyklopen with added installation tracks 2018 All rights reserved
1888312 Ghost Installation: Sparvkvarteren 2019 CC BY-NC-ND
1888314 Sparvkvarteren stereo output 2019 All rights reserved
1888323 Ghost Installation: Rönnells video clip 2022 All rights reserved
1888334 Långholmsgatan video clip 2018 All rights reserved
1888340 Nightengale Show for Datscha Radio 2019 All rights reserved
1888355 cola boro dio 2019 Psychogeography Show 2019 All rights reserved
1888362 Radio 2016 All rights reserved
1888369 Radio Ghost 2019 All rights reserved
1888377 Radio Ghost Table 2019 All rights reserved
1888378 Klara Arch 1944 All rights reserved
1888381 Kungsträdgården Those Are Pearls 2013 All rights reserved
1888383 Hogtorget Skraporna Terrassen 2018 All rights reserved
1888397 Rönnells 2017 All rights reserved
1888414 Elefanten 2013 All rights reserved
1888416 Nk Christmas Music during Covid 2019 All rights reserved
1888423 NK Side Window 2020 All rights reserved
1888432 DN Skrapan 2008 2008 CC BY-SA
1888442 Tensta Playground 2015 CC BY-NC-ND
1888446 Tensta Night Bird 2015 All rights reserved
1888458 Östermalmstorg Siri Deckert mural 2011 CC BY-NC-ND
1888460 Vädersolsmodernitet Excerpt Protests 2017 All rights reserved
1888465 Östermalmstorg Deckert 2 2015 All rights reserved
1888477 Skogkyrkogård_Skogen_Excerpt 2017 All rights reserved
1888481 Skogkyrkogården Entrance Fountain 2019 All rights reserved
1888485 Skogkyrkogården Entrance Fountain 2019 All rights reserved
1888497 KMH Klangkupol i Lilla salen 2016 All rights reserved
1888501 KMH: Skogen är bäst på bild 2016 All rights reserved
1888510 Vädersol Påsk Excerpt 2017 All rights reserved
1892756 Reaktorhallen Electrics - copy 2021 CC BY-SA
1892758 Reaktorhallen Pit and Floor - copy 2021 CC BY-SA
1892760 Reaktorhallen Control Room - copy 2021 CC BY-SA
1892762 R1 Old Reactor - copy 1960s Public domain
1892765 Excerpt Under Stjärnvalvets Drömmar - copy 2021 All rights reserved
1892767 Excerpt Deuterium Mimer - copy 2015 All rights reserved
1892784 Bredäng Winter 2 - copy 2014 All rights reserved
1892786 Bredäng View from Window - copy 2014 All rights reserved
1892788 Bredäng Vem är Alice - copy 2014 All rights reserved
1892790 Bredäng Låt Mazen Stanna - copy 2014 All rights reserved
1892792 Bredäng Konditori - copy 2014 All rights reserved
1892794 Bredäng by water - copy 2014 All rights reserved
1892796 Bredäng Lyran 4 - copy 2014 All rights reserved
1892798 Bredäng Winter 4 - copy 2014 All rights reserved
1892800 BredängSolo_HearHere Walks Katt - copy 2018 All rights reserved
1892802 Bredäng_ElsaBergman_Låt_Mazen_Stanna - copy 2014 All rights reserved
1892820 Åsrtaviken_Ice_Flats - copy 2021 CC BY-NC-ND
1892822 210224_Hydrophone_Ice_Flats_Liljeholmen_For Cyklopen Radio - copy 2021 CC BY-NC-ND
1892830 Ulvsunda Abandoned Grill - copy 2016 CC BY-NC-ND
1892832 Ulvsunda Bridge to Nowehre - copy 2016 CC BY-NC-ND
1892834 Ulvsunda Uglyscape 2 - copy 2016 CC BY-NC-ND
1892836 Ulvsunda-fabriken-compressor - copy 2016 CC BY-NC-ND
1892838 Ulvsunda Second Half of WBIU - copy 2016 All rights reserved
1892845 Gärdet Första Maj Skulptur 4 - copy 2018 CC BY-NC-ND
1892847 Gärdet Filmhusset Eye - copy 2018 CC BY-NC-ND
1892849 Radiohuset,_Stockholm,_juni_2022 - copy 2022 CC BY-SA
1892851 YK_huset_2010a - copy 2010 CC BY-SA
1892857 Ghost Installation Gårdet Clip 2019 CC BY-NC-ND
1892863 Globen Architectural Model - copy 2019 CC BY-NC-ND
1892865 Globen Flags - copy 2019 CC BY-NC-ND
1892867 Globen Natten - copy 2019 CC BY-NC-ND
1892869 Skärmarbrink Röd Globen - copy 2020 CC BY-NC-ND
1892871 Globen Flags Nighttime - copy 2020 CC BY-NC-ND
1892883 Dome of Visions Model - copy 2017 CC BY-NC-ND
1892885 Original Bucky Dome Carling - copy 1972 All rights reserved
1892887 Bucky Dome 2011 - copy 2011 CC BY-NC-ND
1892889 Bucky Dome for Bengt Carling - copy 2011 CC BY-NC-ND
1892901 Dome of Visions Model - copy 2017 CC BY-NC-ND
1892903 Original Bucky Dome Carling - copy 1972 All rights reserved
1892905 Bucky Dome 2011 - copy 2011 CC BY-NC-ND
1892907 Bucky Dome for Bengt Carling - copy 2011 CC BY-NC-ND
1892915 Rönnells - copy 2017 All rights reserved
1892928 Elefanten - copy 2013 All rights reserved
1892930 NK Side Window - copy 2020 All rights reserved
1892932 Nk Christmas Music during Covid - copy 2019 All rights reserved
1892940 Östermalmstorg Siri Deckert mural - copy 2011 CC BY-NC-ND
1892942 Östermalmstorg Deckert 2 - copy 2015 All rights reserved
1892944 Vädersolsmodernitet Excerpt Protests - copy 2017 All rights reserved
1892953 KMH Klangkupol i Lilla salen - copy 2016 All rights reserved
1892955 KMH: Skogen är bäst på bild - copy 2016 All rights reserved
1892957 Vädersol Påsk Excerpt - copy 2017 All rights reserved
1892963 Centralen Utility Box copy - copy 2017 CC BY-NC-ND
1892965 Stockholm_central_Art - copy 2017 All rights reserved
1892967 Centralen Seasonal Paintings Winter - copy 2015 CC BY-NC-ND
1892969 StockholmCentral_SÄBPB_Excerpt - copy 2017 All rights reserved
1892973 Mendohlsson_Octet_Centralen - copy 2012 All rights reserved
1892981 AndraJazz1 - copy 2009 All rights reserved
1892983 AndraJazz2 - copy 2009 All rights reserved
1892986 Vädersolsmodernitet Excerpt. Andra Jazz - copy 2017 All rights reserved
1892995 Vattnet from Vart ska dom ta vägen nu? - copy 2019 All rights reserved
1892997 Water Årstaviken - copy 2018 CC BY-NC-ND
1892999 Water Johanneshov - copy 2018 CC BY-NC-ND
1893001 Water Skeppsholmen - copy 2016 All rights reserved
1893003 Water Söder - copy 2014 CC BY-NC-ND
1893005 Water Night - copy 2016 CC BY-NC-ND
1893007 Ships at Skeppsholmen - copy 2016 CC BY-NC-ND
1893016 Fisksätra Folketshus - copy 2019 All rights reserved
1893018 Fisksätra Folkets Hus 2 - copy 2019 All rights reserved
1893020 Fisksatra 2009 - copy 2009 CC BY-SA
1893023 Vart ska dom ta vägen nu? Fiskis Excerpt - copy 2019 All rights reserved
1893031 Cyklopen - copy 2020 All rights reserved
1893033 Cyklopen Signs - copy 2019 All rights reserved
1893035 Cyklopen Adolfsson Bros - copy 2017 CC BY-NC-ND
1893037 Ghost Installation: Cyklopen Excerpt - copy 2018 All rights reserved
1893044 Karlsberg Station - copy 2018 All rights reserved
1893046 Karlsberg Station View - copy 2018 All rights reserved
1893049 Karlsberg Station Bird - copy 2018 All rights reserved
1893057 Trekanten atilje outside - copy 2020 All rights reserved
1893059 Trekanten Stop - copy 2021 All rights reserved
1893061 Trekanten Outside - copy 2020 All rights reserved
1893063 Marie's Birds - copy 2016 All rights reserved
1893072 Reaktorhallen Electrics - copy 2021 CC BY-SA
1893074 Reaktorhallen Pit and Floor - copy 2021 CC BY-SA
1893076 Reaktorhallen Control Room - copy 2021 CC BY-SA
1893078 R1 Old Reactor - copy 1960s Public domain
1893081 Excerpt Under Stjärnvalvets Drömmar - copy 2021 All rights reserved
1893083 Excerpt Deuterium Mimer - copy 2015 All rights reserved
1893094 Sergels torg above - copy 2020 CC BY-NC-ND
1893096 Blue Sisters - copy 2020 CC BY-NC-ND
1893106 Klara Arch - copy 1944 All rights reserved
1893108 Kungsträdgården Those Are Pearls - copy 2013 All rights reserved
1893110 Hogtorget Skraporna Terrassen - copy 2018 All rights reserved
1893113 Excerpt Kafferepet - copy 2023 CC BY-NC-ND
1893120 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893122 Stockholm_Open_Street_map_FULL - copy Open Street Maps CC BY-SA
1893124 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893126 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893128 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893130 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893132 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893134 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893136 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893138 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893140 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893142 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893144 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893146 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893148 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893150 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893152 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893154 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893156 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893158 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893160 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893162 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893164 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893166 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893168 map marker - copy 2021 All rights reserved
1893172 Katherine Hernandez: The Ephemeral City: Songs for the Ghost Quarters. PhD Thesis, Lund University 2023. 2023 CC BY-NC-ND
1893178 Repository Walter Benjamin in Ulvsunda 1 - copy 2016 CC BY-NC-ND
1893180 Repository Walter Benjamin in Ulvsunda 2 - copy 2016 All rights reserved
1893182 Ulvsunda Former Brewery - copy 2017 CC BY-NC-ND
1893184 Ulvsunda Club - copy 2017 All rights reserved
1893186 Walter_Benjamin_in_Ulvsunda_Katt_Hernandez_Live_Concert_Hörlursversion - copy 2017 All rights reserved
1893195 Viken Kyrka 2 - copy 2017 CC BY-NC-ND
1893197 Maria kyrkan stops left - copy 2018 CC BY-NC-ND
1893199 Viken Konsert - copy 2017 CC BY-NC-ND
1893201 Ghost Preludes Malmö - copy 2018 CC BY-NC-ND
1893203 Ghost Prelude Score - copy 2018 All rights reserved
1893205 Ghost Prelude Vikenkyrkan 17 November 2017 - copy 2017 All rights reserved
1893207 Ghost Prelude Mariakyrkan 25 February 2018 - copy 2018 All rights reserved
1893217 Vädersolsmodernitet_Structure - copy 2017 All rights reserved
1893219 Vädersoltavlan - copy 2008 Public domain
1893221 Vädersolsmodernite Journal - copy 2017 All rights reserved
1893223 Basic Panner - copy 2017 CC BY-NC-ND
1893225 Active Panner - copy 2017 CC BY-NC-ND
1893227 Vädersolsmodernitet (The Sun-Dogs of Modernity) - copy 2017 All rights reserved
1893229 Protests - copy 2017 All rights reserved
1893230 Industry - copy 2017 All rights reserved
1893231 Diffusion I - copy 2017 All rights reserved
1893232 Protagonist - copy 2017 All rights reserved
1893233 Industry II - copy 2017 All rights reserved
1893234 Birds - copy 2017 All rights reserved
1893235 Diffusion II - copy 2017 All rights reserved
1893236 Organ_Orators - copy 2017 All rights reserved
1893237 Easter Hymn/Radio Ghosts - copy 2017 All rights reserved
1893246 Orogenesis Mural - copy 2012 CC BY-NC-ND
1893248 Serge EMS - copy 2015 CC BY-NC-ND
1893250 MHM Organ - copy 2016 CC BY-NC-ND
1893252 MHM Organ 4 - copy MHM Organ 4 CC BY-NC-ND
1893254 MHM Organ 1 - copy MHM Organ 1 All rights reserved
1893256 Orogenesis Buchla Work - copy 2016 All rights reserved
1893258 Orogenesis Headphone Version - copy 2016 All rights reserved
1893266 Fisksätra_Folketshus - copy 2019 CC BY-NC-ND
1893268 Bingohallen Högtorget - copy 2019 All rights reserved
1893270 Larrys Corner - copy 2017 All rights reserved
1893272 Blue Line Sergels torg - copy 2017 All rights reserved
1893274 Sundbyberg Goodwill - copy 2017 All rights reserved
1893276 Water Frihamnen - copy 2021 All rights reserved
1893278 Söder Mälarstrand - copy 2016 All rights reserved
1893280 Vårberg - copy 2015 All rights reserved
1893282 A Fish out of Water - copy 2013 All rights reserved
1893284 Vart ska dom ta vägen nu form chart - copy 2019 All rights reserved
1893286 Vart ska dom ta vägen nu? Headphone Version - copy 2019 All rights reserved
1893295 Repository Skogen PUB before it closed - copy 2016 CC BY-NC-ND
1893297 Repository Skogen Alvik - copy 2016 CC BY-NC-ND
1893299 Repository Skogen Fargfabriken - copy 2016 All rights reserved
1893301 Repository Skogen KMH Montage - copy 2016 All rights reserved
1893303 Repository Skogen Medbörgarplatsen - copy 2016 All rights reserved
1893305 Repository Skogen Skogskyrkogården - copy 2016 CC BY-NC-ND
1893307 Repository Skogen Stockholm Central - copy 2016 CC BY-NC-ND
1893309 Repository Skogen Under St:Eriks Bron - copy 2016 CC BY-NC-ND
1893311 Skogen är bäst på bild Stereo Headphone Version - copy 2016 All rights reserved
1893313 Skogen är Bäst på Bild ENGLISH TRANSLATION - copy 2017 All rights reserved
1893322 SO(U)LEN(SKIN(NER Gatefold by Erik Ruin - copy 2016 All rights reserved
1893324 Solo LP recording - copy 2016 CC BY-NC-ND
1893326 SO(U)LEN(SKIN(NER release - copy 2016 All rights reserved
1893328 Violin Water Stone - copy 2015 Public domain
1893330 Two for Joy - copy 2021 All rights reserved
1893332 I Birds:Fåglar - copy 2016 All rights reserved
1893334 II Sol/Sun - copy 2016 All rights reserved
1893336 III Stone/Sten - copy 2016 All rights reserved
1893338 IV_Ja!/Yes! - copy 2016 All rights reserved
1893340 V Wire/Stålträd - copy 2016 All rights reserved
1893349 Deuterium 4tet - copy 2015 All rights reserved
1893351 Deuterium Mimer Concert - copy 2015 All rights reserved
1893353 Deuterium Quartet live Norbergfestival 2015 - copy 2015 All rights reserved
1893355 Deuterium: Mimer Score - copy 2015 All rights reserved
1893356 Deuterium: Mimer Word Score - copy 2015 All rights reserved
1893357 Deuterium: Mimer Extra Material - copy 2015 All rights reserved
1893368 Deuterium DoV HigherRez Skoog - copy 2017 All rights reserved
1893370 Dome of Visions - copy 2017 CC BY-NC-ND
1893372 Dome of Visions View - copy 2017 All rights reserved
1893374 Dome of Visions Deuterium - copy 2017 All rights reserved
1893376 DEUTERIUM DOME OF VISIONS CONCERT VERSION - copy 2017 All rights reserved
1893378 Deuterium Dome of Visions 1 - copy 2017 All rights reserved
1893379 Deuterium Dome of Visions 2 - copy 2017 All rights reserved
1893380 Deuterium Dome of Visions Structure - copy 2017 All rights reserved
1893381 Deuterium Dome of Vistions Word Score 1 - copy 2017 All rights reserved
1893382 Deuterium Dome of Visions Word Score 2 - copy 2017 All rights reserved
1893392 Virkesvägen Jönssonn - copy 2019 All rights reserved
1893394 Virkesvägen with Henrik Frisk - copy 2019 All rights reserved
1893396 James Barrett at Virkesvägen Jönsson - copy 2019 All rights reserved
1893398 Jacek Smolicki at Virkesvägen Jönsson - copy 2019 All rights reserved
1893400 Virkesvägen 3 Building - copy 2019 CC BY-NC-ND
1893402 Deuterium Virkesvägen 3 Concert - copy 2019 All rights reserved
1893404 Deuterium Virkesvägen Concert - copy 2019 All rights reserved
1893406 Deuterium Virkesvägen Score 1 - copy 2019 All rights reserved
1893407 Deuterium Virkesvägen Score 2 - copy 2019 All rights reserved
1893408 Deuterium Virkesvägen Score Extra Material - copy 2019 All rights reserved
1893423 Skandia Organ - copy 2021 CC BY-NC-ND
1893425 Vintage Reaktorhallen - copy 2021 CC BY-NC-ND
1893427 Asplunds Skandia Teatern - copy 1922 Public domain
1893429 Reaktorhallen with organ - copy 2021 All rights reserved
1893431 Reaktorhallen Ceiling - copy 2021 CC BY-NC-ND
1893433 Under the Starry Future Stereo - copy 2021 All rights reserved
1893435 Vioin Solo Reaktorhallen Concert Rehearsal - copy 2021 All rights reserved
1893437 Klas Nevrin Concert Reaktorhallen - copy Klas Nevrin Reaktorhallen Concert All rights reserved
1893439 Milton Öhrström Reaktorhallen Concert - copy 2021 All rights reserved
1893446 Radio Ghost Table - copy 2019 All rights reserved
1893448 Radio Ghost - copy 2019 All rights reserved
1893455 Cantus Arc Cover - copy 2014 All rights reserved
1893457 NoraKyrkorum2101_Ulf Klingström_Public_Domain - copy 2011 Public domain
1893459 NoraKyrka2102_Ulf Klingström - copy 2011 Public domain
1893461 Mattias Risberg and Katt Hernandez - Cantus Arc - 01 1 Virginal - copy 2015 All rights reserved
1893463 Mattias Risberg and Katt Hernandez - Cantus Arc - 02 2 Engelstimme - copy 2015 All rights reserved
1893465 Mattias Risberg and Katt Hernandez - Cantus Arc - 03 3 Regaal - copy 2015 All rights reserved
1893467 Mattias Risberg and Katt Hernandez - Cantus Arc - 04 4 Serpentino - copy 2015 All rights reserved
1893469 Mattias Risberg and Katt Hernandez - Cantus Arc - 05 5 Bombard - copy 2015 All rights reserved
1893471 Mattias Risberg and Katt Hernandez - Cantus Arc - 06 6 Prinzipal - copy 2015 All rights reserved
1893479 Speakers - copy 2016 CC BY-NC-ND
1893481 Players - copy 2016 CC BY-NC-ND
1893483 Moderna Museet Trädgården - copy 2016 CC BY-NC-ND
1893485 Virvelnsträdgård Video Clip - copy 2016 All rights reserved
1893487 Vivelnsträdgård Stereo Headphone Example - copy 2016 All rights reserved
1893494 Gärdet Installation Speakers - copy 2019 CC BY-NC-ND
1893496 Ghost_Installation_Gärdet - copy 2019 CC BY-NC-ND
1893505 Tomteboda Solna Postnord Kolonilotter - copy 2011 CC BY-NC-SA
1893507 Kolonilot 1Tomteboda - copy 2011 All rights reserved
1893509 Kolonilot Goat Tomteboda - copy 2016 All rights reserved
1893511 Kolonilot Motorcycle Tomteboda - copy 2016 All rights reserved
1893513 Tomteboda End 1 - copy 2021 All rights reserved
1893515 Tomteboda End 2 - copy 2021 CC BY-NC-SA
1893517 Tomteboda Map - copy 2016 CC BY-NC-SA
1893519 Tomteboda Installation Video - copy 2021 All rights reserved
1893521 Tomteboda Binaural headphone version - copy 2015 All rights reserved
1893530 Stadsbiblioteket Main LIbrary - copy 2018 CC BY-NC-SA
1893532 Internationella Biblioteket - copy 2021 CC BY-NC-ND
1893534 Replacement for Reading Room - copy 2020 All rights reserved
1893536 Stadsbibliotek annex 2015. Photo: Holger Elgaard. CC BY-SA - copy 2015 All rights reserved
1893538 Ghost Installation Gärdet film - copy 2022 All rights reserved
1893540 Ghost Installation Internationella Biblioteket Headphone Five Minutes Version - copy 2022 All rights reserved
1893549 Kafferepet Sign - copy 2012 All rights reserved
1893551 Imaginary Klara Kaffe Repet - copy 2017 All rights reserved
1893553 Nils Ferlin - copy 2023 CC BY-NC-ND
1893555 Ghost Installation Kafferepet basic video - copy 2023 CC BY-NC-SA
1893557 Ghost Installation: Kafferepet binaural headphone version - copy 2023 All rights reserved
1893559 Kafferepet exterior - copy 2012 All rights reserved
1893567 Ghost Installation: Rönnells video clip - copy 2022 All rights reserved
1893575 Ghost Installation: Cyklopen with added installation tracks - copy 2018 All rights reserved
1893583 Ghost Installation: Sparvkvarteren - copy 2019 CC BY-NC-ND
1893585 Sparvkvarteren stereo output - copy 2019 All rights reserved
1893594 Radio - copy 2016 All rights reserved
1893596 Nightengale Show for Datscha Radio - copy 2019 All rights reserved
1893598 cola boro dio 2019 Psychogeography Show - copy 2019 All rights reserved
1893601 Datscha Radio - copy 2020 CC BY-NC-SA
1893603 Collaboradio Night Gardening 1 - copy 2019 CC BY-NC-ND
1893606 Vädersolsmodernitet Translation: English 2023 All rights reserved

Comments are only available for registered users.