Exposition

Propositions for Unfinished Thinking: The Research Score as a Medium of Artistic Research (2020)

Joa Hug

About this exposition

This research exposition presents the process and results of the author’s doctoral research at the Performing Arts Research Centre of the Theatre Academy at the University of the Arts Helsinki, and is the final written part—the commentary—to fulfil the degree requirements. The research tackled the division between embodied and conceptual modes of reflection – a problem that is considered a key challenge for research into performer training. Crafted around Body Weather performance training, the research explored the epistemic potential of a touch-based body practice called the Manipulations, and engendered the transformation of this practice into a medium of artistic research—the research score—which is both the main method and the outcome of the research. In the commentary, the research score is considered to be a way of facilitating unfinished thinking that dissolves the division between physical practice and conceptual reflection, and which enables a shift from a representational towards a post-humanist performative model of knowing. Unfinished thinking is not the property of an individual, intentional, agential subject, but emerges from within an expanded network of inter-corporeal relations; it expresses thought without uncoupling language from its affective tonality, and it defies definite statements. The commentary covers a broad range of theoretical considerations on embodiment, materiality, (bodily) knowledge, technique, and reflection, and thus contributes to the debate on the epistemology and methodology of artistic research. Combining analytical and descriptive forms of scholarly writing with performative modes of experimental writing, the commentary expands the format of academic dissertation writing and offers new knowledge to the fields of dance (research), performance (research), performer training, and artistic research. Tiivistelmä Tässä kirjallisessa työssä esitellään kirjoittajan väitöskirjatutkimuksen tulokset ja tutkimusprosessin kulku, ja se toimii samalla tohtorintutkinnon tutkintovaatimusten viimeisenä, kirjallisena osana – kommentaarina. Tutkimus on tehty Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa, ja se pureutuu kehollisen ja käsitteellisen reflektion välillä yleisesti tehtyyn jaotteluun – käytäntöön, joka muodostuu merkittäväksi haasteeksi esiintyjäkoulutusta käsittelevässä tutkimuksessa. Väitöskirjatutkimus perustuu pitkälti Body Weather esityskoulutukseen, ja siinä tarkastellaan manipulaatioiksi kutsuttujen, kosketukseen perustuvien kehollisten käytäntöjen episteemistä potentiaalia. Näistä käytännöistä kootaan taiteellisen tutkimuksen väline—tutkimus-score—josta muodostuu sekä tärkein tutkimuksessa käytetty menetelmä että sen merkittävin tutkimustulos. Tutkimus-score esitellään kommentaarissa tapana, joka edistää keskeneräisiä ajatusprosesseja ja tekee turhaksi jaottelun fyysisen toiminnan ja käsitteellisen reflektion välillä. Score mahdollistaa myös representaationaalisten tietomallien korvaamisen posthumanistisilla, performatiivisilla malleilla. Keskeneräistä ajattelua ei pidetä työssä yksittäisen, intentionaalisen ja agentiivisen subjektin ominaisuutena, vaan se nousee esiin kehonvälisten suhteiden laajennetusta verkostosta: siinä ilmaistaan ajatuksia tavalla, jossa kieltä ei eroteta sen affektiivisista sävyistä, ja näin ollen sitä on vaikea tarkoin määritellä. Kommentaarissa käsitellään kattavasti kehollisuutta, materiaalisuutta, (kehollista) tietoa, tekniikkaa ja reflektiota eri teoreettisista näkökulmista, ja tällä tavoin se muodostuu osaksi taiteentutkimuksen epistemologista ja metodologista keskustelua. Tieteellisen kirjoittamisen analyyttiset ja kuvailevat muodot yhdistyvät kommentaarissa kokeellisen kirjoittamisen esittäviin tapoihin. Työ monipuolistaa täten akateemisen väitöskirjan toteuttamistapoja ja tarjoaa uutta tietoa tanssin (tanssintutkimuksen), esityksen (esityksen tutkimuksen), esiintyjäkoulutuksen ja taiteentutkimuksen aloilta. Colophon: Joa Hug Propositions for Unfinished Thinking: The Research Score as a Medium of Artistic Research DOCTORAL RESEARCH Acta Scenica 59, 2020 ISBN: 978-952-353-026-3 ISSN: 2242-6485 PUBLISHER: University of the Arts Helsinki, Theatre Academy, Performing Arts Research Centre © 2020 University of the Arts Helsinki, Theatre Academy, Performing Arts Research Centre and Joa Hug
typeresearch exposition
keywordsPerformer Training, dance, Body Weather, Embodied reflection, experimental writing, unfinished thinking, research score, doctoral thesis
date08/02/2018
published08/09/2020
last modified08/09/2020
statuspublished
share statusprivate
affiliationPerforming Arts Research Centre, University of the Arts Helsinki/Theatre Academy
copyrightUniversity of the Arts Helsinki, Theatre Academy, Performing Arts Research Centre and Joa Hug
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/433112/596407
published inUniversity of the Arts Helsinki
portal issue2020.


Simple Media

id name copyright license
433115 Translation Sun 2.dv Joa Hug All rights reserved
433208 Nivel Joa Hug 2017 All rights reserved
433211 Embodiment research Joa Hug 2016 All rights reserved
433216 Screen shot Manipulations Joa Hug 2008 All rights reserved
433220 Translation Sun 2_converted Joa Hug 2018 All rights reserved
433250 Manips 1&2 Joa Hug 2008 All rights reserved
433302 Manipulations_reflecting with_difference_12042017_Edit Joa Hug All rights reserved
433305 Rescore_difference_Comp_11102017 Joa Hug All rights reserved
434063 Figure 2 Joa Hug 2016 All rights reserved
434065 Research Score Joa Hug 2016 All rights reserved
434068 Research Score Joa Hug 2016 All rights reserved
434836 still RS Joa Hug 2016 All rights reserved
435784 Nivel cover Joa Hug 2016 All rights reserved
436035 Cover Translation Joa Hug 2016 All rights reserved
436045 Cover Manips Rescore Joa Hug 2016 All rights reserved
436991 still RS 2 Joa Hug 2016 All rights reserved
436995 RS difference Joa Hug 2016 All rights reserved
437014 Exam_2_Rescore_War_RC_converted.MPEG-4 Joa Hug 2018 All rights reserved
439252 Still Rescore Knowhow Joa Hug 2016 All rights reserved
439273 Audio_05312016_rescore_knowhow_RC_02222016 Joa Hug 2018 All rights reserved
439695 Diffraction Joa Hug 2008 All rights reserved
439713 Audio_05032016_rescore_diffraction_RC_02222016 Joa Hug 2018 All rights reserved
439766 Unfinished thinking Joa Hug 2008 All rights reserved
446158 Rescore Crosscut Joa Hug 2018 All rights reserved
446162 Audio_rescore_0602&0603_03062016 Joa Hug 2018 All rights reserved
446441 Manipulations Joa Hug 2008 All rights reserved
446470 Cover Rescore War Joa Hug 2016 All rights reserved
446486 Unfinished thinking Ex Joa Hug 2008 All rights reserved
448330 Audio_05312016_rescore_knowhow_RC_03132018 Joa Hug 2018 All rights reserved
448417 Rescore Crosscut Floor 2 Joa Hug 2018 All rights reserved
448600 Diffraction resized Joa Hug 2018 All rights reserved
448644 Diffraction 1600 x 7000 Joa Hug 2018 All rights reserved
448646 Diffraction 1600 x 7000 Joa Hug 2018 All rights reserved
448655 Audio_05032016_rescore_diffraction_RC_03142018 Joa Hug 2018 All rights reserved
448811 Still Rescore Knowhow 1500 x 7500 Joa Hug 2018 All rights reserved
448836 Still Rescore Knowhow 1500 x 7000 Joa Hug 2018 All rights reserved
448895 Rescore Crosscut Floor 1500 x 13500 JPG Joa Hug 2018 All rights reserved
448918 Rescore Crosscut Floor 1500 x 16000 Joa Hug 2018 All rights reserved
448928 Still Rescore Knowhow 1500 x 8000 Joa Hug 2018 All rights reserved
448931 Still Rescore Knowhow 170 x 500 Joa Hug 2018 All rights reserved
448933 Still Rescore Knowhow 170 x 350 Joa Hug 2018 All rights reserved
448935 Still Rescore Knowhow 170 x 35 Joa Hug 2018 All rights reserved
448938 Still Rescore Knowhow 170 x 350 Joa Hug 2018 All rights reserved
448940 Still Rescore Knowhow 1700 x 350 Joa Hug 2018 All rights reserved
448943 Still Rescore Knowhow 1700 x 400 Joa Hug 2018 All rights reserved
448945 Diffraction original 2000 x 8100 Joa Hug 2018 All rights reserved
448947 Diffraction original 2000 x 8100 Joa Hug 2018 All rights reserved
449119 Still Rescore Knowhow 1700 x 3000 Joa Hug 2018 All rights reserved
449124 Rescore Crosscut Floor 1500 x 15000 Joa Hug 2018 All rights reserved
449212 Cover Manips Rescore copy Joa Hug 2018 All rights reserved
449214 Cover Manips Rescore copy Joa Hug 2018 All rights reserved
449279 Audio_09272016_Manipulations_reflecting with_difference_12042017_Edit_redesigned Joa Hug 2018 All rights reserved
449580 Cover Re Difference 2500 x 12750 Joa Hug 2018 All rights reserved
449666 Cover Translation copy Joa Hug 2018 All rights reserved
449670 Background Translation copy 2 Joa Hug 2018 All rights reserved
449676 09272016_Rescore_Translation1&2_12122017_Edit_designed_short Joa Hug 2018 All rights reserved
449887 Cover rescore with rescore Joa Hug 2018 All rights reserved
449905 Cover rescore with rescore copy Joa Hug 2018 All rights reserved
449908 Cover rescore with rescore copy Joa Hug 2018 All rights reserved
450032 Audio_07012016_Afternoon_03162016 Joa Hug 2018 All rights reserved
460227 Translation TSD 3 Joa Hug 2018 All rights reserved
479039 scribblings scan HQ (dragged) Hug 2012 All rights reserved
479041 Allowing Hug 2012 All rights reserved
479044 scribblings scan HQ (dragged) midq Hug 2012 All rights reserved
479047 scribblings scan HQ (dragged) low q Hug 2012 All rights reserved
479390 Listening Hug 2012 All rights reserved
479393 Installing H All rights reserved
479395 Maintaining Hug 2012 All rights reserved
479398 Maintaining Hug All rights reserved
479400 Manipulating Hug 2012 All rights reserved
479402 Minimal MT Hug 2012 All rights reserved
479404 Monitoring Hug 2012 All rights reserved
479406 Negotiating Hug 2012 All rights reserved
479408 Negotiating H All rights reserved
479411 Observing Hug 2012 All rights reserved
479413 Observing 2 Hug 2012 All rights reserved
479415 Peeling Off Hug 2012 All rights reserved
479416 Negotiating 2 Hug 2012 All rights reserved
479418 Handling Hug 2012 All rights reserved
479421 Holding Hug 2012 All rights reserved
479423 Giving Hug 2012 All rights reserved
479425 Flow Hug 2012 All rights reserved
479428 Effort Hug 2012 All rights reserved
479431 dissecting Hug 2012 All rights reserved
479433 Cutting Hug 2012 All rights reserved
479435 Camera Hug 2012 All rights reserved
479437 Availability Hug 2012 All rights reserved
479439 Autopilot Hug 2012 All rights reserved
479441 Allowing Hug 2012 All rights reserved
479456 Reading Hug 2012 All rights reserved
479459 Receiving Hug 2012 All rights reserved
479462 Resisting Hug 2012 All rights reserved
479464 Scanning Hug 2012 All rights reserved
479466 Stand-by Hug 2012 All rights reserved
479468 Surrendering Hug 2012 All rights reserved
479683 Screen Shot 2018-06-13 at 10.15.54 Hug 2012 All rights reserved
479685 Screen Shot 2018-06-13 at 10.15.54 Hug 2012 All rights reserved
479688 DSC02682 Hug 2012 All rights reserved
479691 Exam_1 Hug 2012 All rights reserved
479693 Exam_1 Hug 2012 All rights reserved
479697 Exam_1 Hug 2012 All rights reserved
479710 Exam_background Hug 2012 All rights reserved
479713 Switching Off Hug 2012 All rights reserved
479744 Switching Off Hug 2012 All rights reserved
479756 Fixing Hug 2012 All rights reserved
479762 Switching Off Hug 2012 All rights reserved
479775 Fixing Hug 2012 All rights reserved
479960 Fixing Hug 2012 All rights reserved
480000 Manipulations 1 & 2 RC Joa Hug 2008 All rights reserved
480003 Research Score RC Joa Hug 2018 All rights reserved
480009 Fixing Hug 2012 All rights reserved
480073 Research Score RC 2 Hug All rights reserved
480075 Switching Off Hug 2012 All rights reserved
480078 Towards Hug 2012 All rights reserved
480080 Transposing Hug 2012 All rights reserved
480084 tunnel perception Hug 2012 All rights reserved
480087 Undoing Hug 2012 All rights reserved
480101 Registration Exam 2012 for RC Hug 2012 All rights reserved
480213 Registration Exam 2012 for RC Hug 2012 All rights reserved
480274 Manipulations 1 & 2 RC Hug 2008 All rights reserved
480290 Glossary Original Hug 2012 All rights reserved
480297 Program Hug 2012 All rights reserved
480300 Program Hug 2012 All rights reserved
480303 Voice-over research score Hug 2012 All rights reserved
480305 Glossary Original Hug 2012 All rights reserved
480309 Voice-over research score Hug 2012 All rights reserved
480319 Program Hug 2012 All rights reserved
490519 Hug 2017a Joa Hug All rights reserved
490520 Hug 2016b Joa Hug All rights reserved
490521 Hug 2016a Joa Hug All rights reserved
490664 Computer back Hug 2012 All rights reserved
490666 Computer Hug 2012 All rights reserved
490668 Diagonal left Hug 2012 All rights reserved
490670 Diagonal right Hug 2012 All rights reserved
514312 CIMG8199 2 Hug 2018 All rights reserved
514314 Foot3 copy Hug 2012 All rights reserved
514316 Foot3 copy 2 Hug 2018 All rights reserved
514318 Foot3 copy 3 Hug 2018 All rights reserved
514320 Foot3 copy 4 Hug 2018 All rights reserved
561439 DSC02686 Joa Hug All rights reserved
577053 Research Proposal Joa Hug 0911 Hug 2011 All rights reserved
577078 Abstract HPT JHug Hug 2012 All rights reserved
577088 CIMG4651 Hug 2012 All rights reserved
577149 Workshop flyer Hug 2012 All rights reserved
591748 Receiving Hug 2012 All rights reserved
591750 Undoing Hug 2012 All rights reserved
591752 Transposing Hug 2012 All rights reserved
591754 Surrendering Hug 2012 All rights reserved
591756 Scanning Hug 2012 All rights reserved
591758 Resistance Hug 2012 All rights reserved
591760 Registering Hug 2012 All rights reserved
591762 Peeling Off Hug 2012 All rights reserved
591764 Monitoring Hug 2012 All rights reserved
593904 Audacity 1 Hug 2012 All rights reserved
593906 Audacity 1 Hug 2012 All rights reserved
596866 Linking Paper Hug 2012 All rights reserved
605092 serge farm 1991 (dragged) serge tampalini 1991 All rights reserved
609932 Abstract Presentation JHug Hug 2013 All rights reserved
609955 CIMG4908 Hug 2012 All rights reserved
609957 CIMG4907 Hug 2013 All rights reserved
609960 CIMG4910 Hug 2013 All rights reserved
609983 AREAL AREAL All rights reserved
609985 AREAL_REV Hug 2013 All rights reserved
609987 AREAL_REV Hug 2013 All rights reserved
616184 serge farm 1991 cropped serge tampalini 1991 All rights reserved
616186 bwfarm 1991 (dragged) serge tampalini 1991 All rights reserved
616190 bwfarm 1991 (dragged) serge tampalini 1991 All rights reserved
616236 Text1 Hug 2012 All rights reserved
616238 Text 3 Hug 2012 All rights reserved
616240 Text 2 Hug 2012 All rights reserved
616242 Text 1 Hug 2012 All rights reserved
616244 Text 7 Hug All rights reserved
616246 Text 6 Hug 2012 All rights reserved
616248 Text 5 Hug 2012 All rights reserved
616841 Program Dance Congress Hug 2013 All rights reserved
616844 Program Dance Congress Hug 2013 All rights reserved
616860 IMG_3939 Hug 2012 All rights reserved
616862 IMG_3940 Hug 2012 All rights reserved
616893 Ploebst Report The new knowledge Dance Congress All rights reserved
616904 Tanzkongress Paula 1 Hug 2012 All rights reserved
616909 Tanzkongress Paula 2 Hug 2012 All rights reserved
616911 Tanzkongress Paula 3 Hug 2012 All rights reserved
616913 Tanzkongress Paula 4 Hug 2012 All rights reserved
616920 Joa Tanzkongress 1 Hug 2012 All rights reserved
616922 Joa Tanzkongress 2 Hug 2012 All rights reserved
616925 Joa Tanzkongress 3 Hug 2012 All rights reserved
616927 Joa Tanzkongress 4 Hug 2012 All rights reserved
617291 Wrap-up Nelson Hug 2012 All rights reserved
617345 Workshop Helsinki Joint Studies Hug 2013 All rights reserved
617374 New Visions 2013 Mikkel Svak All rights reserved
617378 DSC_3165-RC Mikkel Svak All rights reserved
617381 New Visions on Dance poster h All rights reserved
617383 New Visions on Dance poster Hug 2012 All rights reserved
627988 Earth Stage, Body Weather Farm, 1991. Contemporary Arts Media / Artfilms All rights reserved
628029 Manips and Knowledge Hug 2019 All rights reserved
628075 Chapter 3 background image Hug 2019 All rights reserved
629538 05172019 Unfinished Thinking Hug All rights reserved
629549 05172019 Unfinished Thinking Hug 2019 All rights reserved
629564 05172019 Unfinished Thinking low voulume Hug 2019 All rights reserved
656300 Script Lecture-Performance Hug 2013 All rights reserved
656326 Proposal Hug 2013 All rights reserved
656328 Hollo Institute Research Symposium 2013 CFP Hollo Institute All rights reserved
656351 Info Website Ehkä Ehkä All rights reserved
656591 IPPT Helsinki IPPT All rights reserved
656610 Screen Shot 2019-07-14 at 22.09.14 SAAR All rights reserved
656613 SAAR_program_2014 SAAR All rights reserved
656615 Presentation1_SAAR Hug 2014 All rights reserved
656617 Report JH Hug 2014 All rights reserved
656622 Screen Shot 2019-07-14 at 22.33.51 Gnothi Seauton All rights reserved
656624 Journal Report_JHug_final Hug 2014 All rights reserved
656627 Jak-vime-co-vime Hug 2014 All rights reserved
656629 Jak-vime-co-vime Hug 2014 All rights reserved
657427 Screen Shot 2019-07-15 at 21.16.11 NOFOD All rights reserved
657436 Proposal JHug Hug 2014 All rights reserved
657440 CfPa NOFOD All rights reserved
657443 Script NOFOD 27052015 Hug 2015 All rights reserved
657449 Proposal JHug Hug 2015 All rights reserved
657452 NOFOD-Proceedings NOFOD All rights reserved
657464 IMG_3193 Elizabeth Svarstad All rights reserved
657467 IMG_3197 Hug 2015 All rights reserved
657472 IMG_3197 Elizabeth Svarstad All rights reserved
657482 Screen Shot 2019-07-15 at 22.32.02 CARPA All rights reserved
657486 Call Carpa CARPA All rights reserved
657499 CARPA4 Presenters Abstracts Hug 2015 All rights reserved
657506 CARPA4 Presenters Abstracts CARPA All rights reserved
658172 Screen Shot 2019-07-17 at 20.50.05 GTF All rights reserved
658179 GTF RC1 Astarti Athansiadou All rights reserved
658181 GTF RC1 Astarti Athanasiadou All rights reserved
658183 GTF RC 2 Astarti Athanasiadou All rights reserved
658185 GTF_PaR_Programm GTF All rights reserved
658188 Script Presentation GTF 29102015 Hug 2015 All rights reserved
658191 Archive 1 Hug 2015 All rights reserved
658195 MPI 1 Hug 2015 All rights reserved
658199 MPI 2 Hug 2015 All rights reserved
658567 IPPT 2016_Tradition_Call for Proposals IPPT2016 All rights reserved
658569 IPPT Wroclaw 2016 - program IPPT2016 All rights reserved
658573 Screen Shot 2019-07-19 at 22.50.00 Grenoble All rights reserved
658576 Grenoble Grenoble All rights reserved
658578 Grenoble4 Hug 2016 All rights reserved
658580 SCSV2016 - Programme Grenoble All rights reserved
658582 Appel Colloque Sciences Cognitives et Spectacle Vivant - V 3 sept 2015 Grenoble All rights reserved
658589 Screen Shot 2019-07-19 at 23.24.38 Hug 2019 All rights reserved
658614 PresentationPrague6 Hug 2016 All rights reserved
658618 Conference AR CFP APA Prague All rights reserved
658622 PresentationPrague6 Hug 2016 All rights reserved
658624 Playful communication - CFP Playful Communication All rights reserved
658627 Proposal_JHug Hug 2016 All rights reserved
658630 Zimmer4 Hug 2017 All rights reserved
658635 Solo basteling Kramer & Hug All rights reserved
658639 Abstracts SAR 2017 All rights reserved
658642 Screen Shot 2019-07-20 at 21.41.10 ADiE All rights reserved
658644 Screen Shot 2019-07-20 at 21.41.10 ADiE All rights reserved
658648 ADiE STOCKHOLM PRACTICE WEEK March 19-24, 2018 ADiE All rights reserved
658651 What and How Hug 2017 All rights reserved
658791 Hug_2016_Modes_of Knowing Hug 2016 All rights reserved
658794 Hug_2016_Modes_of Knowing Hug, Joa. 2016b. “Modes of Knowing in Body Weather Performance Training.” In Zwischenleiblichkeit und bewegtes Verstehen: Intercorporeity, Movement and Tacit Knowledge, ed. Undine Enderlein, 367–380. Bielefeld: Transcript. Reproduced by permission of transcript Verlag All rights reserved
658798 Eberlein 2016 Contents Hug, Joa. 2016b. “Modes of Knowing in Body Weather Performance Training.” In Zwischenleiblichkeit und bewegtes Verstehen: Intercorporeity, Movement and Tacit Knowledge, ed. Undine Enderlein, 367–380. Bielefeld: Transcript. All rights reserved
658802 Screen Shot 2019-07-21 at 21.24.53 TDPT All rights reserved
658804 Screen Shot 2019-07-21 at 21.24.53 Theatre, Dance and Performance Training All rights reserved
658806 Writing with practice Body Weather performance training becomes a medium of artistic research Theatre, Dance and Performance Training All rights reserved
658808 Writing with practice Body Weather performance training becomes a medium of artistic research Reproduced by permission of Taylor & Francis/Routledge All rights reserved
658816 Cover Daniela Jobertová & Alice Koubová (eds.). 2017. "Artistic Research: Is There Some Method?" Prague: Academy for Performing Arts. All rights reserved
658818 Cover Daniela Jobertová & Alice Koubová (eds.). 2017. "Artistic Research: Is There Some Method?" Prague: Academy for Performing Arts. All rights reserved
658820 Hug_No_solutions_2017 Hug 2017 All rights reserved
658900 Senate House 2 Hug 2016 All rights reserved
658902 Senate House 2 Hug 2016 All rights reserved
658909 RC FAP Hug 2016 All rights reserved
658915 HugJ_Linking_paper Hug 2016 All rights reserved
658922 1on1quicktime Hug 2016 All rights reserved
658937 Exam_2_Rescore_War_RC_converted.MPEG-4 Hug 2016 All rights reserved
658949 Screen Shot 2019-07-22 at 12.32.46 Hug 2016 All rights reserved
658959 Screen Shot 2019-07-22 at 13.00.42 Hug 2017 All rights reserved
658964 1on1quicktime Hug 2016 All rights reserved
659072 One-on-One 2 new Hug 2016 All rights reserved
659120 Screen Shot 2019-07-22 at 15.14.15 Hug 2016 All rights reserved
659145 Exposition V2 Hug 2016 All rights reserved
659369 Exposition V2 Hug 2016 All rights reserved
659575 Exposition V2 Hug 2016 All rights reserved
659712 Exposition V2 Hug 2016 All rights reserved
659797 Exposition V2 Theatre Academy Helsinki & Hug (2016) All rights reserved
663839 IMG_5298 Hug 2016 All rights reserved
663840 OneonOne Riikka Hug 2016 All rights reserved
665343 Exposition V2 low Theatre Academy Helsinki & Hug (2016) All rights reserved
665524 Exposition V2 preview Hug 2016 All rights reserved
665548 MP1 full quality Hug 2008 All rights reserved
671819 References final Hug 2019 All rights reserved
674166 Neuer 1 Unknown All rights reserved
674168 Ronaldo Jubel Unknown All rights reserved
674170 Messi Juble Unknown All rights reserved
674172 Coutinho 2 Finger Unknown All rights reserved
674174 Reus Jubel Unknown All rights reserved
674177 Screen Shot 2019-08-22 at 12.43.03 Unknown All rights reserved
674226 Screen Shot 2019-08-22 at 16.36.12 Hug 2016 All rights reserved
678425 AREAL Berlin Hug 2012 All rights reserved
678446 Final_26082019_long Hug 2019 All rights reserved
895963 Screen Shot 2020-05-20 at 08.09.35 Joa Hug All rights reserved
900094 References_final Joa Hug All rights reserved
900099 Acknowledgements 2 Joa Hug All rights reserved
926321 Acknowledgements_final Joa Hug All rights reserved
926323 Acknowledgements_final Joa Hug All rights reserved
931806 Theatre Academy Theatre Academy All rights reserved
935736 PDFVersion_final Joa Hug All rights reserved
935745 Acknowledgements_final Joa Hug All rights reserved
936256 PDFVersion_final Joa Hug All rights reserved
936286 PDFVersion_final Joa Hug All rights reserved

comments: 1 (last entry by Elisabeth Laasonen Belgrano - 20/04/2018 at 13:40)