H

Minne om 33 rom

Jeg vil lage en liste etter hukommelsen over alle rommene i huset og gi hvert rom et nummer. Listen kan være som en innholdsfortegnelse, hvor hvert rom får sitt eget nummer og kapittel. Slik at jeg kan huske alle rommene. De finnes i huset selv om jeg ikke er der. Jeg henger listen opp foran meg på veggen og tenker at den er lang. 33 kapitler.

 

”Minne om 33 rom” undersøker arkitektoniske minner og betydningen av romhierarki. Denne tegningen er den første i serien, og her etableres et felles rammeverk som også er et utgangspunkt i de andre arbeidene. Istedenfor at de viktigste rommene er plassert først, og gitt en større betydning, er alle rommene gitt like mye oppmerksomhet og undersøkt på en likeverdig måte. Jeg startet med å lage en liste over alle rommene i huset. Listen er subjektiv og basert på min forståelse om hva som kan kalles et rom. Hvert rom ble gitt et nummer. Numrene er gitt fortløpende i henhold til når jeg passerte dem i tanken, på min ferd gjennom huset. Alle rommene ble tegnet etter hukommelsen, så nøyaktig som jeg kunne, i målestokk 1:100. I plantegningene har jeg forsøkt å gjenskape rommets riktige form og karakter. Kvaliteter som oppleves som viktige ved rommet er løftet frem. Det enkelte rom har fått et nummer og er plassert inn i et retningsløst rutenett, hvor hvert rom har fått sin rute som er 12x12 cm.


<<