H

<<

NR 15 MesaninChristine: Jeg har mitt arbeidsrom på mesaninen som ligger i 2. etasje. Den er både en del av atelieret og av peisestuen. Fordi rommet er så lite er det et av de varmeste rommene i huset.

Kirsten: Rommet dere kaller mesaninen, kalte vi for souspenden. Der hadde Gautes far kontor. I perioder hadde han flere italienske elever. Da stod han der og kikket ned og kommenterte elevene sine.

Nina: Håper dere ikke har kvittet dere med dørhåndtaket i messing inn til mesaninen i 2. etasje; det kommer fra Edvard Munch sitt hus. Jeg bodde i huset i 2 år. Fra 2000, rett etter at Valdis Nielsen flyttet ut.

Tuva:  Jeg er ikke sikker på om dørhåndtaket kan stamme fra Munch sitt hus. Det var ennå ikke revet da deres hus ble bygget i 1952. Munch sin bolig sto tom noen år før den ble leid ut som kommunale nødleiligheter etter krigen da folk hadde det vanskelig. På Ekely hadde Munch to store sommeratelierer, nordvest for huset sitt.

>>