H

 33 brikker

 

De første snøfnuggene lander i rommet på alt som ikke er luft og himmel. Alt er hvitt og stille. Jeg vil male et bilde hvor alt som ikke tilhører rommet er hvitt. Lysåpninger males med høyblank hvit maling og foldes ut fra planen.


 

”33 brikker” undersøker forholdet mellom rommet, tingene og deres omgivelser. Hvert rom har en bokstav eller et tall som sier i hvilken etasje det ligger. Rommets plassering i husets tverrsnitt sier noe om hvordan det er forbundet med verden utenfor: med gresset, med stammen, kronen av treet eller med himmelen.  I kjelleren med gresset og jorden, i første etasje med trestammene og blomstene, og i andre etasje med trekronene, nabolaget og himmelen. Alle rommene er tegnet opp etter riktige mål, i målestokk 1:100. Hvert rom består av en utskåret brikke med et fotografi tatt i rommet. Fotografiet viser enten en ting eller et annet element som er viktig for rommet. Brikken kan hektes av. På baksiden av hver brikke er det skrevet en tekst som har en forbindelse til det som er avbildet.


<<