H

Prosjektet ”33 fortellinger” består av en bok og et arkiv.

Prosjektet er en undersøkelse av hvordan sporene av dem som bodde i huset før er med på å prege stedet. Gjennom tekst og bilder har jeg ønsket å belyse hvordan handlinger og hendelser i rom er med på å prege opplevelsen, erfaringen og minnet om rommet. For hvert rom i huset er det skrevet en fortelling, som så følges av et fotografi. Fortellingene har blitt til i mitt møte med personene jeg har snakket med: Mennesker som har bodd i huset, tidligere naboer, og gjester på besøk. Jeg er interessert i betydningen av historiene som lever videre fra generasjon til generasjon, hendelser som har skjedd og møter som har vært – og sammen utgjør de brikkene i den store fortellingen om et sted.

<<  33 rom